ตะแกรงเหล็กฝาท่อ TMD

ตะแกรงเหล็กฝาท่อ รุ่น TMD

ความสูง 5 เซนติเมตร ความหนาเหล็ก 4 มิลลิเมตร

มีจำหน่ายหลายความกว้าง สั่งซื้อหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ตามช่องทางการติดต่อ


** สั่งผลิตขนาดอื่นๆได้ **


ความสูง 5 cm. เหล็กหนา 4 mm.

 • ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ กว้าง 40 cm. สูง 5 cm. ยาว 100 cm.
  0.00 ฿
 • ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ กว้าง 30 cm. สูง 5 cm. ยาว 100 cm.
  0.00 ฿
 • ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ กว้าง 25 cm. สูง 5 cm. ยาว 100 cm.
  0.00 ฿
 • ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ กว้าง 20 cm. สูง 5 cm. ยาว 100 cm.
  0.00 ฿

 

Model TMD

Model TMD ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำความกว้าง(ซม.)ความยาว(ม.)ความสูงบ่า(ซม.)เหล็กหนา(มม.)
TMD ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ20154
TMD ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ25154
TMD ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ
30154
TMD ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ40154

 


 

 

Model TMD

Model TMD ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำความกว้าง(ซม.)ความยาว(ม.)ความสูงบ่า(ซม.)เหล็กหนา(มม.)
TMD ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ2016.54
TMD ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ2516.54
TMD ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ
3016.54
TMD ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ4016.54

 


 

Model TMD

Model TMD ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำความกว้าง(ซม.)ความยาว(ม.)ความสูงบ่า(ซม.)เหล็กหนา(มม.)
TMD ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ2012.56
TMD ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ2512.56
TMD ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ
3012.56
TMD ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ4012.56

 


 

Model TMD

Model TMD ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำความกว้าง(ซม.)ความยาว(ม.)ความสูงบ่า(ซม.)เหล็กหนา(มม.)
TMD ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ2013.26
TMD ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ2513.26
TMD ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ
3013.26
TMD ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ4013.26

 


 

Model TMD

Model TMD ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำความกว้าง(ซม.)ความยาว(ม.)ความสูงบ่า(ซม.)เหล็กหนา(มม.)
TMD ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ2013.86
TMD ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ2513.86
TMD ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ
3013.86
TMD ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ4013.86

 


 

Model TMD

Model TMD ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำความกว้าง(ซม.)ความยาว(ม.)ความสูงบ่า(ซม.)เหล็กหนา(มม.)
TMD ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ20156
TMD ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ25156
TMD ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ
30156
TMD ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ40156

 


 

Visitors: 110,623