ลวดหนามหีบเพลง

ลวดหนามหีบเพลง

ลวดหนามหีบเพลงเป็นชนิดของลวดที่มีใบมีดหรือหนามคมแหลมประจำตัว ใช้สำหรับการป้องกันและกีดขวางบริเวณที่ต้องการความปลอดภัยสูง ลวดหนามหีบเพลงมีหลายชนิด

Visitors: 176,601