เหล็กฉาก และการนำไปใช้งาน

เหล็กฉาก

เหล็กฉากคือเหล็กที่มีรูปทรงคล้ายตัวแอล มีขนาดด้านทั้งสองด้านเท่ากัน มุมฉากตั้งตรง ผิวเรียบ แข็งแรง และได้มาตรฐาน เหล็กฉากจัดเป็นเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน (Hot rolled structural steel) แบ่งเป็น Grade SS400, SS490, SS540, SM400, SM490, SM520 เหล็กฉากมีให้เลือกหลากหลายขนาด มีความหนาตั้งแต่ 3 – 35 มม.

เหล็กฉากนิยมนำไปใช้ในงานโครงสร้าง เช่น โครงสร้างหลังคาโรงงาน เสาโกดัง เสาส่งไฟฟ้าและวิทยุ และในงานตกแต่งต่างๆ เช่น ทำชั้นวางของอเนกประสงค์ รถเข็น บันได กล่อง เหล็กฉากยังใช้เป็นอุปกรณ์ช่างประเภทมือจับชนิดหนึ่ง ใช้เป็นเครื่องมือวัดระยะ สำหรับวัดความตั้งฉากของมุม, ความยาว และความลาดเอียงของวัตถุ


ขนาดของเหล็กฉาก

ขนาดของเหล็กฉากมีหลากหลาย ขึ้นอยู่กับประเภท ความหนา และความยาวของเหล็กฉาก ดังนี้:

- เหล็กฉากด้านเท่า (Equal Angle Steel) เป็นเหล็กฉากที่มีขนาดด้านทั้งสองด้านเท่ากัน มุมฉากตั้งตรง ผิวเรียบ แข็งแรง และได้มาตรฐาน เหล็กฉากด้านเท่าจัดเป็นเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน (Hot rolled structural steel) แบ่งเป็น Grade SS400, SS490, SS540, SM400, SM490, SM520 เหล็กฉากด้านเท่ามีให้เลือกหลายขนาด มีความหนาตั้งแต่ 3 – 35 มม.

- เหล็กฉากไม่เท่า (Unequal Angle Steel) เป็นเหล็กฉากที่มีขนาดด้านไม่เท่ากัน มุมฉากตั้งตรง ผิวเรียบ แข็งแรง และได้มาตรฐาน เหล็กฉากไม่เท่าจัดเป็นเหล็กโครงสร้างรูปพรรณอ่อน (Mild steel structural steel) แบ่งเป็น Grade SS400, SS490, SS540 เหล็กฉากไม่เท่ามีให้เลือกหลายขนาด มีความหนาตั้งแต่ 3 – 35 มม.

- เหล็กฉากเจาะรู (Slotted Angle Steel) เป็นเหล็กฉากที่ผลิตจากเหล็กรีดร้อนแล้วเจาะรูตลอดแนวความยาว จำให้เป็นรูปตัว L ทำมุมฉากร้อยองศา เหล็กรูปพรรณอ่อน (Mild steel structural steel) Grade SS400


ความแข็งแรงของเหล็กฉาก

ความแข็งแรงของเหล็กฉากขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น ประเภทของเหล็ก ความหนาของเหล็ก วิธีการผลิต การรักษาพื้นผิว และการใช้งาน เหล็กฉากที่ผลิตตามมาตรฐาน มอก.1227-2539 จะมีความต้านทานแรงดึงแบบต่างๆ อย่างน้อย 400 MPa เหล็กฉากที่ผลิตจากเหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อนหรือเหล็กกล้าอัลลอยด์ที่มีความแข็งแรงสูงจะมีความแข็งแรงมากกว่าเหล็กฉากที่ผลิตจากเหล็กกล้าคาร์บอนอ่อน เหล็กฉากที่มีการชุบสังกะสี (ซิงค์) เพื่อให้ทนต่อสภาพอากาศและการกัดกร่อนได้ดีจะมีความแข็งแรงสูงขึ้น

ความแข็งแรงของเหล็กฉากยังขึ้นอยู่กับการใช้งาน เช่น การติดตั้ง การยึด การเชื่อม การรับแรง การรับน้ำหนัก และการทำให้เสร็จสมบูรณ์ เหล็กฉากที่ใช้ในโครงสร้างอาคาร สะพาน โครงหลังคา โครงเตียง เสารั้ว เป็นต้นจะต้องมีความแข็งแรงสูงเพื่อให้สามารถรับแรงได้ตรงจุด


การใช้งานเหล็กฉาก

เหล็กฉากเป็นวัสดุที่มีความแข็งแรง มีรูปทรงคล้ายตัวแอล และมีการใช้งานที่หลากหลายดังนี้ :

  • เหล็กฉากนิยมนำไปใช้ในงานโครงสร้าง เช่น โครงสร้างหลังคาโรงงาน เสาโกดัง เสาส่งไฟฟ้าและวิทยุ และในงานตกแต่งต่างๆ เช่น ทำชั้นวางของอเนกประสงค์ รถเข็น บันได กล่อง
  • เหล็กฉากยังใช้เป็นอุปกรณ์ช่างประเภทมือจับชนิดหนึ่ง ใช้เป็นเครื่องมือวัดระยะ สำหรับวัดความตั้งฉากของมุม, ความยาว และความลาดเอียงของวัตถุ
  • เหล็กฉากเจาะรู (Slotted Angle Steel) เป็นเหล็กฉากที่ผลิตจากเหล็กรีดร้อนแล้วเจาะรูตลอดแนวความยาว จำให้เป็นรูปตัว L ทำมุมฉาร้อยองศาร์ เหล็กรูปพรรณอ่อน (Mild steel structural steel) Grade SS400 เหล็กฉากเจาะรูสามารถนำไปใช้ในการทำชั้นเหล็กฉาก ชั้นวางสินค้า ชั้นวางของ ชั้นเก็บอะไหล่ สต็อกสินค้า โต๊ะทำงาน work benc

 

 

 

Visitors: 176,600