กระเบื้องยางทางเดินคนตาบอด และประโยชน์การใช้งาน

กระเบื้องยางทางเดินคนตาบอดคืออะไร

แผ่นกระเบื้องยางทางเดินคนตาบอด หรือแผ่นพีวีซีปูพื้นผิวต่างสัมผัสสำหรับผู้พิการทางการเห็น มีขนาด 300x300 มม. และมีเทปอคลิกหลังแผ่นพร้อมติดตั้ง เป็นวัสดุอยู่ในกลุ่มสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน ใช้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยสำหรับผู้พิการทางการเห็น ผู้ที่มีสายตาเลือนลาง ผู้สูงอายุ และคนทุกคน แผ่นกระเบื้องยางทางเดินคนตาบอดจะช่วยให้ผู้พิการทางการเห็นสามารถระบุตำแหน่งของที่ต่างๆได้อย่างถูกต้อง เช่น เส้นทางเดินขึ้น-ลงบันได เป็นต้น


กระเบื้องยางทางเดินคนตาบอดผลิตมาจากอะไร

แผ่นกระเบื้องยางทางเดินคนตาบอดทำจากยางธรรมชาติหรือยางสังเคราะห์ ซึ่งเป็นวัสดุที่มีความยืดหยุ่นสูง ทนทานต่อการใช้งานและการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ และมีความทนต่อการเปียกชื้น แผ่นกระเบื้องยางทางเดินคนตาบอดมีขนาด 300x300 มม. และมีเทปอคลิกหลังแผ่นพร้อมติดตั้ง เป็นวัสดุอยู่ในกลุ่มสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน ใช้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยสำหรับผู้พิการทางการเห็น ผู้ที่มีสายตาเลือนลาง ผู้สูงอายุ และคนทุกคน


กระเบื้องยางทางเดินคนตาบอดมีกี่ประเภท

กระเบื้องยางทางเดินคนตาบอดมีหลายประเภท แต่ละประเภทจะมีลักษณะและคุณสมบัติที่แตกต่างกันไป อย่างไรก็ตาม กระเบื้องยางทางเดินคนตาบอดที่ใช้ในการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้พิการทางการเห็นมักจะมีลักษณะเด่นคือมีพื้นผิวที่ไม่เป็นไข่ไก่ และมีสีที่สว่างและชัดเจน เพื่อช่วยให้ผู้ใช้สามารถมองเห็นได้ชัดเจนขึ้น


ข้อดีของกระเบื้องยางทางเดินคนตาบอด

กระเบื้องยางทางเดินคนตาบอดมีข้อดีหลายอย่าง เช่น มีความยืดหยุ่นสูง ทนทานต่อการใช้งานและการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ และมีความทนต่อการเปียกชื้น แผ่นกระเบื้องยางทางเดินคนตาบอดมีขนาด 300x300 มม. และมีเทปอคลิกหลังแผ่นพร้อมติดตั้ง เป็นวัสดุอยู่ในกลุ่มสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน ใช้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยสำหรับผู้พิการทางการเห็น ผู้ที่มีสายตาเลือนลาง ผู้สูงอายุ และคนทุกคน


ข้อเสียของกระเบื้องยางทางเดินคนตาบอด

กระเบื้องยางทางเดินคนตาบอดมีข้อเสียบางอย่าง เช่น กระเบื้องยางทางเดินคนตาบอดที่ไม่มีลักษณะพิเศษจะมีความเปียกชื้นแล้วจะลื่นไหลได้ง่าย และกระเบื้องยางที่ไม่มีพื้นผิวจะมีขอบที่ไม่สวยงามหรือไม่สม่ำเสมอ

 

 

 

Visitors: 175,417