ถังบำบัดน้ำเสีย

 
 
ถังบำบัดน้ำเสียแบบไร้อากาศ
 
ถังบำบัดน้ำเสียไร้อากาศ รุ่น เส้นผ่านศูนย์กลาง (เมตร) ความสูง (เมตร) ปริมาตร (ลิตร)
ถังบำบัดน้ำเสียไร้อากาศ PH600 0.98 1.04 600
ถังบำบัดน้ำเสียไร้อากาศ PH800 1.08 1.15 800
ถังบำบัดน้ำเสียไร้อากาศ PH1000 1.26 1.23 1000
ถังบำบัดน้ำเสียไร้อากาศ PH1200 1.26 1.40 1200
ถังบำบัดน้ำเสียไร้อากาศ PH1600 1.26 1.53 1600
ถังบำบัดน้ำเสียไร้อากาศ PH2000 1.35 1.70 2000
ถังบำบัดน้ำเสียไร้อากาศ PH3000 1.50 1.80 3000
ถังบำบัดน้ำเสียไร้อากาศ PH4000 1.80 2.15 4000
ถังบำบัดน้ำเสียไร้อากาศ PH5000 1.70 2.30 5000
ถังบำบัดน้ำเสียไร้อากาศ PH6000 1.90 2.20 6000

 

 

 
ถังบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ

ถังบำบัดน้ำเสียเติมอากาศ รุ่น เส้นผ่านศูนย์กลาง (ม.) ความสูง (ม.) ปริมาตร (ลิตร)
ถังบำบัดน้ำเสียเติมอากาศ PH600-O 0.98 1.04 600
ถังบำบัดน้ำเสียเติมอากาศ PH800-O 1.08 1.15 800
ถังบำบัดน้ำเสียเติมอากาศ PH1000-O 1.26 1.23 100
ถังบำบัดน้ำเสียเติมอากาศ PH1200-O 1.26 1.40 1200
ถังบำบัดน้ำเสียเติมอากาศ PH1600-O 1.26 1.53 1600
ถังบำบัดน้ำเสียเติมอากาศ PH2000-O 1.35 1.7 2000
ถังบำบัดน้ำเสียเติมอากาศ PH3000-O 1.5 1.8 3000
ถังบำบัดน้ำเสียเติมอากาศ PH4000-O 1.8 2.15 4000
ถังบำบัดน้ำเสียเติมอากาศ PH5000-O 1.7 2.3 5000
ถังบำบัดน้ำเสียเติมอากาศ PH6000-O 1.9 2.2 6000

 

 

ถังบำบัดน้ำเสียแบบแคปซูล

ถังบำบัดน้ำเสียแคปซูล รุ่น ความกว้าง (ม.) ความสูง (ม.) ความยาว (ม.) ปริมาตร (ลิตร)
ถังบำบัดน้ำเสียแคปซูล PH10000-C 1.80 1.90 6.50 10000
ถังบำบัดน้ำเสียแคปซูล PH20000-C 1.80 1.90 8.50 20000
ถังบำบัดน้ำเสียแคปซูล PH30000-C 2.50 2.60 6.60 30000
ถังบำบัดน้ำเสียแคปซูล PH40000-C 2.50 2.60 8.60 40000
ถังบำบัดน้ำเสียแคปซูล PH50000-C 2.50 2.90 11 50000

 

     จัดจำหน่าย ถังบำบัดน้ำเสียราคาประหยัด มีจำหน่ายหลายรูปแบบ หลายขนาด เหมาะกับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ จัดจำหน่ายถังบำบัดน้ำเสีย 3 ประเภท คือ ถังบำบัดน้ำเสียแบบไร้อากาศ , ถังบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ และถังบำบัดน้ำเสียแบบแคปซูล พร้อมจัดส่งทั่วประเทศ

 
 
Visitors: 172,844