ถังบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ

ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปแบบเติมอากาศถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปแบบเติมอากาศ ส่วนใหญ่จะเป็นถังสำหรับระบบรวมที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งระบบในถังจะแยกออกเป็น ส่วน คือ ช่องแรกช่องเกรอะไว้สำหรับแยกตะกอนสิ่งปฏิกูลที่เป็นของเสียและมีการย่อยสลายได้อย่างมีประสิทธิภาพและ เมื่อได้บำบัดมาถึงช่องที่สอง คือ ช่องกรองเติมอากาศ ได้มีการใช้มีเดียและหัวเชื้อจุลินทรีย์ในการบำบัดพร้อมกับการใช้เครื่องเติมอากาศ เพื่อเกิดประสิทธิภาพที่ดีในการบำบัดน้ำเสีย 

ทำให้ปล่อยน้ำลงสู่ท่อสาธารณะได้โดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม

ข้อดีของถังบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ

มีเครื่องเติมอากาศซึ่งช่วยเพิ่มออกซิเจนในน้ำทำให้จุลินทรีย์นำไปใช้ย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ำเสีย
ให้มีการบำบัดน้ำได้สะอาดขึ้น ราคาสูงกว่าถังแบบไร้อากาศ เพราะมีกระบวนการในการเติมอากาศเข้ามาภายในถัง
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพของการบำบัดน้ำเสียมากขึ้น และทำให้กากตะกอนรวมถึงกลิ่นเหม็นมีน้อยลง
มีการใช้ไฟฟ้าสำหรับเครื่องเติมอากาศจึงมีค่าใช้จ่ายเรื่องของค่ากระแสไฟฟ้ามากกว่าถังบำบัดแบบไร้อากาศ

 
 
ถังบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ
 
ถังบำบัดน้ำเสียรุ่นเส้นผ่านศูนย์กลาง (ม.)ความสูง (ม.)ปริมาตร (ลิตร)
ถังบำบัดน้ำเสียPH600-O0.981.04600
ถังบำบัดน้ำเสียPH800-O1.081.15800

 

 

 
ถังบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ
 
ถังบำบัดน้ำเสียรุ่นเส้นผ่านศูนย์กลาง (ม.)ความสูง (ม.)ปริมาตร (ลิตร)
ถังบำบัดน้ำเสียPH1000-O1.261.231000
ถังบำบัดน้ำเสียPH1200-O1.261.401200

 

 

 
ถังบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ
 
ถังบำบัดน้ำเสียรุ่นเส้นผ่านศูนย์กลาง (ม.)ความสูง (ม.)ปริมาตร (ลิตร)
ถังบำบัดน้ำเสียPH1600-O1.261.531600
ถังบำบัดน้ำเสียPH2000-O1.351.702000

 

 

 
ถังบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ
 
ถังบำบัดน้ำเสียรุ่นเส้นผ่านศูนย์กลาง (ม.)ความสูง (ม.)ปริมาตร (ลิตร)
ถังบำบัดน้ำเสียPH3000-O1.501.803000
ถังบำบัดน้ำเสียPH4000-O1.802.154000

 

 

 
ถังบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ
 
ถังบำบัดน้ำเสียรุ่นเส้นผ่านศูนย์กลาง (ม.)ความสูง (ม.)ปริมาตร (ลิตร)
ถังบำบัดน้ำเสียPH5000-O1.702.305000
ถังบำบัดน้ำเสียPH6000-O1.902.206000

 

 

Visitors: 176,612