ถังบำบัดน้ำเสียแบบแคปซูล

ถังบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ แบบแคปซูล

ซึ่งจะมีหลักการทำงานคล้ายๆกับ ถังบำบัดแบบไม่เติมอากาศ จะแตกต่างกันตรงที่

ถังบำบัดแบบเติมอากาศจะมี ท่อเติมอากาศ เพิ่มขึ้นมา สำหรับให้ลมที่เดินท่อมาจาก

เครื่องเติมอากาศ หรือปั๊มเติมอากาศไหลเข้าไปทำ ปฏิกิริยากับหัวเชื้อจุลินทรีย์

( ประเภท Aerobic Bacteria ) ที่อยู่ในถังบำบัด ทำให้กระบวนการบำบัดน้ำเสีย

มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ทำให้ค่า BOD ของน้ำ มีค่าไม่เกิน 20 มิลลิกรัมต่อลิตร

 ก่อนจะปล่อยลงสู่บ่อพักน้ำเสียสาธารณะต่อไป


ถังบำบัดน้ำเสียแบบแคปซูล

ถังบำบัดน้ำเสียแคปซูล รุ่นความกว้าง (ม.)ความสูง (ม.)ความยาว (ม.)ปริมาตร (ลบ.ม.)
ถังบำบัดน้ำเสียแคปซูล PH10000-C1.801.906.5010000
ถังบำบัดน้ำเสียแคปซูล PH20000-C1.801.908.5020000


 

ถังบำบัดน้ำเสียเกรอะกรองรวมแบบเติมอากาศ

ถังบำบัดน้ำเสียแคปซูล รุ่นความกว้าง (ม.)ความสูง (ม.)ความยาว (ม.)ปริมาตร (ลิตร)
ถังบำบัดน้ำเสียแคปซูล PH30000-C2.502.606.6030000
ถังบำบัดน้ำเสียแคปซูล PH40000-C2.502.608.6040000


 

ถังบำบัดน้ำเสียเกรอะกรองรวมแบบเติมอากาศ

ถังบำบัดน้ำเสียแคปซูล รุ่นความกว้าง (ม.)ความสูง (ม.)ความยาว (ม.)ปริมาตร (ลิตร)
ถังบำบัดน้ำเสียแคปซูล PH50000-C2.502.901150000


 

Visitors: 176,603