ฝาท่อเหล็กแผ่นลาย

ฝาท่อเหล็กแผ่นลาย  ฝาท่อเหล็ก  ฝาปิดบ่อพัก  เหล็กแผ่นลาย  ฝาท่อเหล็กแผ่นลายเชื่อม  

ฝาท่อเช็คเกอร์เพลทเหล็ก  ฝาท่อเหล็กเช็คเกอร์เพลท

 

ผลิตจากเหล็กคุณภาพได้มาตรฐาน

รูปแบบ สี่เหลี่ยมและทรงกลม

รุ่นรองรับน้ำหนักรถยนต์ และรุ่นรองรับน้ำหนักเบา

รุ่นพ่นสีพาวเดอร์โค้ท และ รุ่นชุบกัลวาไนซ์

Model AS-01 ,  AS-02 , AS-03 , AS-04

 

 

ฝาท่อเหล็กแผ่นลาย  ฝาท่อเหล็กเช็คเกอร์เพลท  ทรงสี่เหลี่ยม

Model AS-0-1  รุ่นรองรับน้ำหนักรถยนต์ผ่าน

Model AS-0-1 ฝาท่อเหล็กแผ่นลาย (เหลี่ยม) ขนาด ความสูงบ่า ความหนาเหล็กแบน ความหนาเหล็กแผ่นลาย
AS-0-11 ฝาท่อเหล็กแผ่นลาย (เหลี่ยม) 450x450 50 mm. 4 mm. 2 mm.
AS-0-12 ฝาท่อเหล็กแผ่นลาย (เหลี่ยม) 600x600 50 mm. 4 mm. 2 mm.
AS-0-13 ฝาท่อเหล็กแผ่นลาย (เหลี่ยม) 800x800 50 mm. 4 mm. 2 mm.
AS-0-14 ฝาท่อเหล็กแผ่นลาย (เหลี่ยม) 1000x1000 50 mm. 4 mm. 2 mm.
AS-0-15 ฝาท่อเหล็กแผ่นลาย (เหลี่ยม) 1200x1200 50 mm. 4 mm. 2 mm.

 

** สามารถสั่งผลิตตามแบบ ตามไซต์อื่นๆได้ **


 

ฝาท่อเหล็กแผ่นลาย  ฝาท่อเหล็กเช็คเกอร์เพลท  ทรงกลม

Model AS-0-2  รุ่นรองรับน้ำหนักรถยนต์ผ่าน

Model AS-0-2 ฝาท่อเหล็กแผ่นลาย (เหลี่ม) ขนาด ความสูงบ่า ความหนาเหล็กแบน ความหนาเหล็กแผ่นลาย
AS-0-21 ฝาท่อเหล็กแผ่นลาย (กลม) 450 50 mm. 4 mm. 2 mm.
AS-0-22 ฝาท่อเหล็กแผ่นลาย (กลม) 600 50 mm. 4 mm. 2 mm.
AS-0-23 ฝาท่อเหล็กแผ่นลาย (กลม) 800 50 mm. 4 mm. 2 mm.
AS-0-24 ฝาท่อเหล็กแผ่นลาย (กลม) 1000 50 mm. 4 mm. 2 mm.
AS-0-25 ฝาท่อเหล็กแผ่นลาย (กลม) 1200 50 mm. 4 mm. 2 mm.

 

** สามารถสั่งผลิตตามแบบ ตามไซต์อื่นๆได้ **


 

ฝาท่อเหล็กแผ่นลาย  ฝาท่อเหล็กเช็คเกอร์เพลท  ทรงสี่เหลี่ยม

Model AS-0-3  รุ่นรองรับน้ำหนักเบา

Model AS-0-3 ฝาท่อเหล็กแผ่นลาย (เหลี่ยม) ขนาด ความสูงบ่า ความหนาเหล็กแผ่นลาย
AS-0-31 ฝาท่อเหล็กแผ่นลาย (เหลี่ยม) 450x450 50 mm. 2 mm.
AS-0-32 ฝาท่อเหล็กแผ่นลาย (เหลี่ยม) 600x600 50 mm. 2 mm.
AS-0-33 ฝาท่อเหล็กแผ่นลาย (เหลี่ยม) 800x800 50 mm. 2 mm.
AS-0-34 ฝาท่อเหล็กแผ่นลาย (เหลี่ยม) 1000x1000 50 mm. 2 mm.
AS-0-35 ฝาท่อเหล็กแผ่นลาย (เหลี่ยม) 1200x1200 50 mm. 2 mm.

 

** สามารถสั่งผลิตตามแบบ ตามไซต์อื่นๆได้ **


 

ฝาท่อเหล็กแผ่นลาย  ฝาท่อเหล็กเช็คเกอร์เพลท  ทรงกลม

Model AS-0-4  รุ่นรองรับน้ำหนักเบา

Model AS-0-4 ฝาท่อเหล็กแผ่นลาย (กลม) ขนาด ความสูงบ่า ความหนาเหล็กแผ่นลาย
AS-0-41 ฝาท่อเหล็กแผ่นลาย (กลม) 450 50 mm. 2 mm.
AS-0-42 ฝาท่อเหล็กแผ่นลาย (กลม) 600 50 mm. 2 mm.
AS-0-43 ฝาท่อเหล็กแผ่นลาย (กลม) 800 50 mm. 2 mm.
AS-0-44 ฝาท่อเหล็กแผ่นลาย (กลม) 1000 50 mm. 2 mm.
AS-0-45 ฝาท่อเหล็กแผ่นลาย (กลม) 1200 50 mm. 2 mm.

 

** สามารถสั่งผลิตตามแบบ ตามไซต์อื่นๆได้ **


 

Visitors: 176,612