ลวดหนามหีบเพลงใช้งานยังไง

ลวดหนามหีบเพลง

ลวดหนามหีบเพลง เป็นลวดเหล็กกล้าที่มีใบมีดคมกริบ 2 ฝั่งของปม สามารถขดเป็นวงกลมหลายวงและยืดออกเป็นตาข่ายได้ ใช้สำหรับเป็นเครื่องป้องกันและกีดขวางได้ดี

ลวดหนามหีบเพลง มีหลายชนิด แตกต่างกันตามขนาด เช่น BTO-22, BTO-26, CBT-60 และ BTG-26 แต่ละชนิดมีคุณสมบัติและการใช้งานที่แตกต่างกัน เช่น ลวดหนามหีบเพลงชนิด BTO-22 ใช้สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม, ที่พักอาศัย, สถานที่ที่มีรั้วสูงอยู่แล้ว ส่วนลวดหนามหีบเพลงชนิด CBT-60 ใช้สำหรับรั้วกำแพงที่ต้องการเพิ่มความสูง, เรือนจำ, สถานทูต, สถานที่ราชการ, สนามบิน

ลวดหนามหีบเพลง ใช้ทำอะไรได้บ้าง ขึ้นอยู่กับความต้องการและความคุ้มค่าของผู้ใช้ เช่น

  • เป็นเครื่องป้องกันและกีดขวางการบุกรุกของผู้ไม่ประสงค์ดี
  • เป็นเครื่องป้องกันการกระโดดข้ามรั้วหรือกำแพง
  • เป็นเครื่องป้องกันการเข้าถึงบริเวณที่อันตราย
  • เป็นเครื่องป้องกันการเข้าถึงบริเวณที่ไม่ได้รับอนุญาต
  • เป็นเครื่องป้องกันการกระทำผิดกฎหมาย
  • เป็นเครื่องป้องกันการกระทำผิดจริยธรรม

ขนาดลวดหนามหีบเพลงมีอะไรบ้าง

ลวดหนามหีบเพลงมีขนาดต่างๆ ให้เลือกหลายขนาด ตั้งแต่เส้นรอบวง 50 cm ถึง 90 cm และยาว 10 เมตร


ลวดหนามหีบเพลงใช้ทำอะไรได้บ้าง

ลวดหนามหีบเพลง หรือ Razor Barbed Tape Wire ใช้เป็นเครื่องป้องกันและกีดขวาง เช่น เมื่อเกิดสงคราม การประท้วง การปฏิวัติ หรือนำไปใช้ป้องกัน เพื่อความปลอดภัยสำหรับสถานที่ราชการ สถานที่สำคัญต่างๆ เช่นโรงงานอุตสาหกรรม สถานที่สำคัญต่างๆของทางราชการ เป็นต้น


ลวดหนามหีบเพลงใช้งานก่อสร้าง

ลวดหนามหีบเพลง ใช้งานก่อสร้างเป็นที่นิยมในการทำรั้วหรือกำแพงเพื่อป้องกันการบุกรุก โดยมีความแข็งแรงมากกว่า ลวดหนาม (Barbed Wire) และทนทานกว่า โดยใช้ใบมีดที่แหลมคม และมีความสวยงามด้วย


รั้วลวดหนามหีบเพลง คืออะไร

รั้วลวดหนามหีบเพลง คือ รั้วที่มีลวดหนามติดอยู่บนรั้วเพื่อป้องกันไม่ให้ใครสามารถปีนข้ามไปยังจุดที่เราไม่ต้องการได้ ซึ่งพบเห็นได้ทั้งสถานที่เอกชนและราชการ หรือแม้แต่บ้านเรือนบางหลังที่ต้องการความปลอดภัยสูง เช่น การติดตั้งบนกำแพงในเรือนจำที่ไม่ต้องการให้นักโทษสามารถหลบหนีข้ามกำแพงออกไป จากสถานจองจำได้ หรือการติดตั้งบนกำแพงชายแดนที่ไม่ต้องการให้ใครแอบลักลอบเข้ามา หรือปีนออกข้ามประเทศไปได้ หรือการติดตั้งบนกำแพงของบ้านพักสถานทูตที่ป้องกันไม่ให้ใครปีนเข้ามาในอาณาเขตของสถานทูตได้

 

 

Visitors: 172,840