อิฐมอญ | อิฐแดง

อิฐมอญตัน


ขนาด 6 x 3 x 14 ซม.
จำนวน 130 ก้อน/ตร.ม.
น้ำหนัก 0.4 กก.
 

 

อิฐมอญ 2 รู

 

 

 
ขนาด 6 x 3 x 14 ซม.
จำนวน 130 ก้อน/ตร.ม.
น้ำหนัก 0.3 กก.
 

 

อิฐมอญ 2 รูใหญ่

 

 

 

ขนาด : 5 x 6 x 15 ซม.

ใช้ 90 ก้อน/ตร.ม.

 


 

อิฐมอญ 3 รู

 

 

ขนาด : 6 x 10 x 20 ซม.

ใช้ 38-40 ก้อน/ตร.ม.

 


 

อิฐมอญ 4 รู

 

 

ขนาด : 5 x 6 x 15 ซม.

ใช้ 90 ก้อน/ตร.ม.

 


 

อิฐมอญ 3 รู ก้อนใหญ่

 

 

ขนาด : 6.5 x 10.5 x 21 ซม.

ปริมาณการใช้ : 34 ก้อน/ตร.ม.

น้ำหนัก : 1.8 kg./ก้อน

 


 


Visitors: 176,607