เหล็กชุบกัลวาไนซ์

           จำหน่ายเหล็กกัลวาไนซ์ เหล็กชุบกัลวาไนซ์ เหล็กก่อสร้างทุกชนิดหลากหลายแบบ หลากหลายขนาด เหล็กแบนกัลวาไนซ์ เหล็กแฟลตบาร์กัลวาไนซ์ เหล็กกล่องกัลวาไนซ์ เหล็กไปป์กัลวาไนซ์ เหล็กรางน้ำเหล็กตัวซีกัลวาไนซ์ หรือเหล็กรูปพรรณชนิดต่างๆชุบกัลวาไนซ์ พร้อมบริการจัดส่งถึงที่หมาย จำหน่ายเหล็กกัลวาไนซ์,เหล็กชุบกัลวาไนซ์ราคาย่อมเยา เหล็กคุณภาพได้มาตรฐาน มอก.

          เหล็กกัลวาไนซ์ หรือเหล็กชุบกัลวาไนซ์ คือ การนำเหล็กดำ เหล็กรูปพรรณต่างๆ ผ่านกระบวนการจุ่มร้อนกัลวาไนซ์ เหล็กที่ได้จะถูกเคลือบด้วยกัลวาไนซ์ทำให้เหล็กมีสีเงินกัลวาไนซ์ คุณสมบัติจะช่วยยืดอายุการเกิดสนิมจากเหล็กปกติหรือเหล็กดำทำให้เหล็กเกิดสนิมช้านานมากขึ้น ยืดอายุการผุกร่อนของเหล็ก เหล็กกัลวาไนซ์จึงเหมาะสำหรับงานก่อสร้างทุกประเภท

 

เหล็กแบนกัลวาไนซ์

Flat Bar Hot Dip Galvanized

เหล็กแบนกัลวาไนซ์ ขนาด (mm.) Size ความยาว (m.) Length ความหนา (mm.) Thickness น้ำหนัก (kg./6m.) Weight
เหล็กแบนกัลวาไนซ์ 25 6 3 3.53
เหล็กแบนกัลวาไนซ์ 25 6 4.5 5.30
เหล็กแบนกัลวาไนซ์ 25 6 6 7.07
เหล็กแบนกัลวาไนซ์ 25 6 9 10.60
เหล็กแบนกัลวาไนซ์ 25 6 12 14.13
เหล็กแบนกัลวาไนซ์ 25 6 15 17.66
เหล็กแบนกัลวาไนซ์ 25 6 19 22.37

 

 

 เหล็กแบนกัลวาไนซ์ เหล็กกัลวาไนซ์ เหล็กชุบกัลวาไนซ์ เหล็กรูปพรรณชุบกัลวาไนซ์ เหล็กก่อสร้างชุบกัลวาไนซ์ เหล็กฉากกัลวาไนซ์ เหล็กกล่องกัลวาไนซ์ เหล็กรางน้ำกัลวาไนซ์ เหล็กฉากชุบกัลวาไนซ์ เหล็กชุบกัลวาไนซ์ขนาด เหล็กกัลวาไนซ์ขนาด เหล็กรางซีกัลวาไนซ์ เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ เหล็กแผ่นชุบกัลวาไนซ์ เหล็กกาวาไนซ์ เหล็กแบนชุบกัลวาไนซ์

 


 

เหล็กแบนกัลวาไนซ์

Flat Bar Hot Dip Galvanized

เหล็กแบนกัลวาไนซ์ ขนาด (mm.) Size ความยาว (m.) Length ความหนา (mm.) Thickness น้ำหนัก (kg./6m.) Weight
เหล็กแบนกัลวาไนซ์ 32 6 3 4.52
เหล็กแบนกัลวาไนซ์ 32 6 4.5 6.78
เหล็กแบนกัลวาไนซ์ 32 6 6 9.04
เหล็กแบนกัลวาไนซ์ 32 6 9 13.56
เหล็กแบนกัลวาไนซ์ 32 6 12 18.09
เหล็กแบนกัลวาไนซ์ 32 6 15 22.61
เหล็กแบนกัลวาไนซ์ 32 6 19 28.64
เหล็กแบนกัลวาไนซ์ 32 6 25 37.68

 

  เหล็กแบนกัลวาไนซ์ เหล็กกัลวาไนซ์ เหล็กชุบกัลวาไนซ์ เหล็กรูปพรรณชุบกัลวาไนซ์ เหล็กก่อสร้างชุบกัลวาไนซ์ เหล็กฉากกัลวาไนซ์ เหล็กกล่องกัลวาไนซ์ เหล็กรางน้ำกัลวาไนซ์ เหล็กฉากชุบกัลวาไนซ์ เหล็กชุบกัลวาไนซ์ขนาด เหล็กกัลวาไนซ์ขนาด เหล็กรางซีกัลวาไนซ์ เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ เหล็กแผ่นชุบกัลวาไนซ์ เหล็กกาวาไนซ์

 


 

เหล็กแบนกัลวาไนซ์

Flat Bar Hot Dip Galvanized

เหล็กแบนกัลวาไนซ์ ขนาด (mm.) Size ความยาว (m.) Length ความหนา (mm.) Thickness น้ำหนัก (kg./6m.) Weight
เหล็กแบนกัลวาไนซ์ 38 6 3 5.37
เหล็กแบนกัลวาไนซ์ 38 6 4.5 8.05
เหล็กแบนกัลวาไนซ์ 38 6 6 10.74
เหล็กแบนกัลวาไนซ์ 38 6 9 16.11
เหล็กแบนกัลวาไนซ์ 38 6 12 21.48
เหล็กแบนกัลวาไนซ์ 38 6 15 26.85
เหล็กแบนกัลวาไนซ์ 38 6 19 34.01
เหล็กแบนกัลวาไนซ์ 38 6 25 44.75

 

 

 เหล็กแบนชุบกัลวาไนซ์ เหล็กกัลวาไนซ์ เหล็กชุบกัลวาไนซ์ เหล็กรูปพรรณชุบกัลวาไนซ์ เหล็กก่อสร้างชุบกัลวาไนซ์ เหล็กฉากกัลวาไนซ์ เหล็กกล่องกัลวาไนซ์ เหล็กรางน้ำกัลวาไนซ์ เหล็กฉากชุบกัลวาไนซ์ เหล็กชุบกัลวาไนซ์ขนาด เหล็กกัลวาไนซ์ขนาด เหล็กรางซีกัลวาไนซ์ เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ เหล็กแผ่นชุบกัลวาไนซ์ เหล็กกาวาไนซ์ 

 


 

เหล็กแบนกัลวาไนซ์

Flat Bar Hot Dip Galvanized

เหล็กแบนกัลวาไนซ์ ขนาด (mm.) Size ความยาว (m.) Length ความหนา (mm.) Thickness น้ำหนัก (kg./6m.) Weight
เหล็กแบนกัลวาไนซ์ 50 6 3 7.07
เหล็กแบนกัลวาไนซ์ 50 6 4.5 10.60
เหล็กแบนกัลวาไนซ์ 50 6 6 14.13
เหล็กแบนกัลวาไนซ์ 50 6 9 21.20
เหล็กแบนกัลวาไนซ์ 50 6 12 28.26
เหล็กแบนกัลวาไนซ์ 50 6 15 35.33
เหล็กแบนกัลวาไนซ์ 50 6 19 44.75
เหล็กแบนกัลวาไนซ์ 50 6 25 58.88

 

  เหล็กแบนกัลวาไนซ์ เหล็กกัลวาไนซ์ เหล็กชุบกัลวาไนซ์ เหล็กรูปพรรณชุบกัลวาไนซ์ เหล็กก่อสร้างชุบกัลวาไนซ์ เหล็กฉากกัลวาไนซ์ เหล็กกล่องกัลวาไนซ์ เหล็กรางน้ำกัลวาไนซ์ เหล็กฉากชุบกัลวาไนซ์ เหล็กชุบกัลวาไนซ์ขนาด เหล็กกัลวาไนซ์ขนาด เหล็กรางซีกัลวาไนซ์ เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ เหล็กแผ่นชุบกัลวาไนซ์ เหล็กกาวาไนซ์

 


 

เหล็กแบนกัลวาไนซ์

Flat Bar Hot Dip Galvanized

เหล็กแบนกัลวาไนซ์ ขนาด (mm.) Size ความยาว (m.) Length ความหนา (mm.) Thickness น้ำหนัก (kg./6m.) Weight
เหล็กแบนกัลวาไนซ์ 65 6 3 9.18
เหล็กแบนกัลวาไนซ์ 65 6 4.5 13.78
เหล็กแบนกัลวาไนซ์ 65 6 6 18.37
เหล็กแบนกัลวาไนซ์ 65 6 9 27.55
เหล็กแบนกัลวาไนซ์ 65 6 12 36.74
เหล็กแบนกัลวาไนซ์ 65 6 15 45.92
เหล็กแบนกัลวาไนซ์ 65 6 19 58.17
เหล็กแบนกัลวาไนซ์ 65 6 25 76.54

 

   เหล็กแบนกัลวาไนซ์ เหล็กกัลวาไนซ์ เหล็กชุบกัลวาไนซ์ เหล็กรูปพรรณชุบกัลวาไนซ์ เหล็กก่อสร้างชุบกัลวาไนซ์ เหล็กฉากกัลวาไนซ์ เหล็กกล่องกัลวาไนซ์ เหล็กรางน้ำกัลวาไนซ์ เหล็กฉากชุบกัลวาไนซ์ เหล็กชุบกัลวาไนซ์ขนาด เหล็กกัลวาไนซ์ขนาด เหล็กรางซีกัลวาไนซ์ เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ เหล็กแผ่นชุบกัลวาไนซ์ เหล็กกาวาไนซ์

 


 

เหล็กแบนกัลวาไนซ์

Flat Bar Hot Dip Galvanized

เหล็กแบนกัลวาไนซ์ ขนาด (mm.) Size ความยาว (m.) Length ความหนา (mm.) Thickness น้ำหนัก (kg./6m.) Weight
เหล็กแบนกัลวาไนซ์ 75 6 3 10.60
เหล็กแบนกัลวาไนซ์ 75 6 4.5 15.90
เหล็กแบนกัลวาไนซ์ 75 6 6 21.20
เหล็กแบนกัลวาไนซ์ 75 6 9 31.79
เหล็กแบนกัลวาไนซ์ 75 6 12 42.39
เหล็กแบนกัลวาไนซ์ 75 6 15 52.99
เหล็กแบนกัลวาไนซ์ 75 6 19 67.12
เหล็กแบนกัลวาไนซ์ 75 6 25 88.31

 

   เหล็กแบนกัลวาไนซ์ เหล็กกัลวาไนซ์ เหล็กชุบกัลวาไนซ์ เหล็กรูปพรรณชุบกัลวาไนซ์ เหล็กก่อสร้างชุบกัลวาไนซ์ เหล็กฉากกัลวาไนซ์ เหล็กกล่องกัลวาไนซ์ เหล็กรางน้ำกัลวาไนซ์ เหล็กฉากชุบกัลวาไนซ์ เหล็กชุบกัลวาไนซ์ขนาด เหล็กกัลวาไนซ์ขนาด เหล็กรางซีกัลวาไนซ์ เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ เหล็กแผ่นชุบกัลวาไนซ์ เหล็กกาวาไนซ์

 


 

เหล็กแบนกัลวาไนซ์

Flat Bar Hot Dip Galvanized

เหล็กแบนกัลวาไนซ์

เหล็กแบนกัลวาไนซ์ ขนาด (mm.) Size ความยาว (m.) Length ความหนา (mm.) Thickness น้ำหนัก (kg./6m.) Weight
เหล็กแบนกัลวาไนซ์ 100 6 3 14.13
เหล็กแบนกัลวาไนซ์ 100 6 4.5 21.20
เหล็กแบนกัลวาไนซ์ 100 6 6 28.26
เหล็กแบนกัลวาไนซ์ 100 6 9 42.39
เหล็กแบนกัลวาไนซ์ 100 6 12 56.52
เหล็กแบนกัลวาไนซ์ 100 6 15 70.65
เหล็กแบนกัลวาไนซ์ 100 6 19 89.49
เหล็กแบนกัลวาไนซ์ 100 6 25 117.75

 

   เหล็กแบนกัลวาไนซ์ เหล็กกัลวาไนซ์ เหล็กชุบกัลวาไนซ์ เหล็กรูปพรรณชุบกัลวาไนซ์ เหล็กก่อสร้างชุบกัลวาไนซ์ เหล็กฉากกัลวาไนซ์ เหล็กกล่องกัลวาไนซ์ เหล็กรางน้ำกัลวาไนซ์ เหล็กฉากชุบกัลวาไนซ์ เหล็กชุบกัลวาไนซ์ขนาด เหล็กกัลวาไนซ์ขนาด เหล็กรางซีกัลวาไนซ์ เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ เหล็กแผ่นชุบกัลวาไนซ์ เหล็กกาวาไนซ์

 


 

 เหล็กฉากกัลวาไนซ์

Angle steel Hot Dip Galvanized

เหล็กฉากกัลวาไนซ์ ขนาด (mm.) Size ความยาว (m.) Length ความหนา (mm.) Thickness น้ำหนัก (kg./6m.) Weight
เหล็กฉากกัลวาไนซ์ 25x25 6 3 6.72
เหล็กฉากกัลวาไนซ์ 25x25 6 5 10.62
เหล็กฉากกัลวาไนซ์ 30x30 6 3 8.16
เหล็กฉากกัลวาไนซ์ 30x30 6 5 13.08
เหล็กฉากกัลวาไนซ์ 40x40 6 3 10.98
เหล็กฉากกัลวาไนซ์ 40x40 6 4 14.52
เหล็กฉากกัลวาไนซ์ 40x40 6 5 11.70
เหล็กฉากกัลวาไนซ์ 40x40 6 6 21.12

 

 


 

 เหล็กฉากกัลวาไนซ์

Angle steel Hot Dip Galvanized

เหล็กฉากกัลวาไนซ์ ขนาด (mm.) Size ความยาว (m.) Length ความหนา (mm.) Thickness น้ำหนัก (kg./6m.) Weight
เหล็กฉากกัลวาไนซ์ 45x45 6 4 16.44
เหล็กฉากกัลวาไนซ์ 45x45 6 5 20.28
เหล็กฉากกัลวาไนซ์ 50x50 6 3 13.98
เหล็กฉากกัลวาไนซ์ 50x50 6 4 18.36
เหล็กฉากกัลวาไนซ์ 50x50 6 5 22.62
เหล็กฉากกัลวาไนซ์ 50x50 6 6 26.58
เหล็กฉากกัลวาไนซ์ 60x60 6 4 22.08
เหล็กฉากกัลวาไนซ์ 60x60 6 5 27.30
เหล็กฉากกัลวาไนซ์ 60x60 6 6 32.52

 

 


 

 เหล็กฉากกัลวาไนซ์

Angle steel Hot Dip Galvanized

เหล็กฉากกัลวาไนซ์ ขนาด (mm.) Size ความยาว (m.) Length ความหนา (mm.) Thickness น้ำหนัก (kg./6m.) Weight
เหล็กฉากกัลวาไนซ์ 65x65 6 5 30.00
เหล็กฉากกัลวาไนซ์ 65x65 6 6 35.46
เหล็กฉากกัลวาไนซ์ 65x65 6 8 45.96
เหล็กฉากกัลวาไนซ์ 70x70 6 6 32.28
เหล็กฉากกัลวาไนซ์ 75x75 6 6 41.10
เหล็กฉากกัลวาไนซ์ 75x75 6 9 59.76
เหล็กฉากกัลวาไนซ์ 75x75 6 12 78.00

 

 


 

 เหล็กฉากกัลวาไนซ์

Angle steel Hot Dip Galvanized

เหล็กฉากกัลวาไนซ์ ขนาด (mm.) Size ความยาว (m.) Length ความหนา (mm.) Thickness น้ำหนัก (kg./6m.) Weight
เหล็กฉากกัลวาไนซ์ 80x80 6 6 43.92
เหล็กฉากกัลวาไนซ์ 90x90 6 6 49.68
เหล็กฉากกัลวาไนซ์ 90x90 6 7 57.54
เหล็กฉากกัลวาไนซ์ 90x90 6 10 79.80
เหล็กฉากกัลวาไนซ์ 90x90 6 12 95.40
เหล็กฉากกัลวาไนซ์ 90x90 6 13 102.00
เหล็กฉากกัลวาไนซ์ 100x100 6 7 64.20
เหล็กฉากกัลวาไนซ์ 100x100 6 10 89.40
เหล็กฉากกัลวาไนซ์ 100x100 6 12 106.80

 

 


 

 เหล็กฉากกัลวาไนซ์

Angle steel Hot Dip Galvanized

เหล็กฉากกัลวาไนซ์ ขนาด (mm.) Size ความยาว (m.) Length ความหนา (mm.) Thickness น้ำหนัก (kg./6m.) Weight
เหล็กฉากกัลวาไนซ์ 120x120 6 8 88.20
เหล็กฉากกัลวาไนซ์ 130x130 6 9 107.40
เหล็กฉากกัลวาไนซ์ 130x130 6 12 140.40
เหล็กฉากกัลวาไนซ์ 130x130 6 15 172.80
เหล็กฉากกัลวาไนซ์ 150x150 6 12 163.80
เหล็กฉากกัลวาไนซ์ 150x150 6 15 201.60
เหล็กฉากกัลวาไนซ์ 150x150 6 19 251.40

 


 

 

 เหล็กฉากกัลวาไนซ์

Angle steel Hot Dip Galvanized

เหล็กฉากกัลวาไนซ์ ขนาด (mm.) Size ความยาว (m.) Length ความหนา (mm.) Thickness น้ำหนัก (kg./6m.) Weight
เหล็กฉากกัลวาไนซ์ 175x175 6 12 190.80
เหล็กฉากกัลวาไนซ์ 175x175 6 15 236.40
เหล็กฉากกัลวาไนซ์ 200x200 6 15 271.80
เหล็กฉากกัลวาไนซ์ 200x200 6 20 358.20
เหล็กฉากกัลวาไนซ์ 200x200 6 25 441.60
เหล็กฉากกัลวาไนซ์ 250x250 6 25 562.20
เหล็กฉากกัลวาไนซ์ 250x250 6 35 768.00

 

 


 

เหล็กท่อเหลี่ยมกัลวาไนซ์

Square pipe Hot Dip Galvanized

แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์ ขนาด (mm.) Size ความยาว (m.) Length ความหนา (mm.) Thickness น้ำหนัก (kg./6m.) Weight
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์ 19x19 6 1.6 4.92
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์ 19x19 6 2 5.94
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์ 25x25 6 1.6 6.72
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์ 25x25 6 2.3 9.18
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์ 25x25 6 3.2 11.88
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์ 32x32 6 1.6 8.88
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์ 32x32 6 2.3 12.24
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์ 32x32 6 3.2 16.14

 

 


 

เหล็กท่อเหลี่ยมกัลวาไนซ์

Square pipe Hot Dip Galvanized

แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์ ขนาด (mm.) Size ความยาว (m.) Length ความหนา (mm.) Thickness น้ำหนัก (kg./6m.) Weight
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์ 38x38 6 1.6 10.68
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์ 38x38 6 2.3 14.28
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์ 38x38 6 3.2 19.74
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์ 40x40 6 1.6 11.28
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์ 40x40 6 2.3 15.72
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์ 40x40 6 3.2 20.94
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์ 50x50 6 1.6 14.28
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์ 50x50 6 2.3 20.04
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์ 50x50 6 3.2 27.00
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์ 50x50 6 4.5 36.122
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์ 50x50 6 6 45.36

 

 


 

เหล็กท่อเหลี่ยมกัลวาไนซ์

Square pipe Hot Dip Galvanized

แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์ ขนาด (mm.) Size ความยาว (m.) Length ความหนา (mm.) Thickness น้ำหนัก (kg./6m.) Weight
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์ 60x60 6 1.6 17.28
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์ 60x60 6 2.3 24.35
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์ 60x60 6 3.2 33.00
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์ 65x65 6 1.6 18.78
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์ 65x65 6 2.3 25.52
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์ 65x65 6 3.2 36.00
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์ 75x75 6 1.6 21.84
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์ 75x75 6 2.3 30.84
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์ 75x75 6 3.2 42.06
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์ 75x75 6 4.5 57.30
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์ 75x75 6 6 73.62
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์ 75x75 6 9 102.12

 

 


 

เหล็กท่อเหลี่ยมกัลวาไนซ์

Square pipe Hot Dip Galvanized

แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์ ขนาด (mm.) Size ความยาว (m.) Length ความหนา (mm.) Thickness น้ำหนัก (kg./6m.) Weight
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์ 80x80 6 3.2 45.06
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์ 80x80 6 4.5 61.56
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์ 100x100 6 1.6 29.34
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์ 100x100 6 2.3 41.70
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์ 100x100 6 3.2 57.12
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์ 100x100 6 4.5 78.60
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์ 100x100 6 6 101.88
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์ 100x100 6 9 144.48
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์ 125x125 6 3.2 72.18
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์ 125x125 6 4.5 99.72
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์ 125x125 6 6 130.14
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์ 125x125 6 9 186.90

 

 


 

เหล็กท่อเหลี่ยมกัลวาไนซ์

Square pipe Hot Dip Galvanized

แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์ ขนาด (mm.) Size ความยาว (m.) Length ความหนา (mm.) Thickness น้ำหนัก (kg./6m.) Weight
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์ 150x150 6 3.2 87.24
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์ 150x150 6 4.5 120.60
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์ 150x150 6 6 158.40
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์ 150x150 6 9 229.26
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์ 200x200 6 4.5 163.32
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์ 200x200 6 6 214.80
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์ 200x200 6 9 314.04

 

 


 

เหล็กท่อแบนกัลวาไนซ์

Rectangular tube Hot Dip Galvanized

แป๊ปแบนกัลวาไนซ์ ขนาด (mm.) Size ความยาว (m.) Length ความหนา (mm.) Thickness น้ำหนัก (kg./6m.) Weight
แป๊ปแบนกัลวาไนซ์ 50x25 6 1.6 10.50
แป๊ปแบนกัลวาไนซ์ 50x25 6 2.3 14.64
แป๊ปแบนกัลวาไนซ์ 50x25 6 3.2 19.44
แป๊ปแบนกัลวาไนซ์ 60x30 6 1.6 12.78
แป๊ปแบนกัลวาไนซ์ 60x30 6 2.3 17.88
แป๊ปแบนกัลวาไนซ์ 60x30 6 3.2 23.94
แป๊ปแบนกัลวาไนซ์ 75x38 6 1.6 16.26
แป๊ปแบนกัลวาไนซ์ 75x38 6 2.3 22.86
แป๊ปแบนกัลวาไนซ์ 75x38 6 3.2 30.90

 

 


 

เหล็กท่อแบนกัลวาไนซ์

Rectangular tube Hot Dip Galvanized

แป๊ปแบนกัลวาไนซ์ ขนาด (mm.) Size ความยาว (m.) Length ความหนา (mm.) Thickness น้ำหนัก (kg./6m.) Weight
แป๊ปแบนกัลวาไนซ์ 75x45 6 1.6 17.28
แป๊ปแบนกัลวาไนซ์ 75x45 6 2.3 24.36
แป๊ปแบนกัลวาไนซ์ 75x45 6 3.2 33.00
แป๊ปแบนกัลวาไนซ์ 100x50 6 1.6 21.84
แป๊ปแบนกัลวาไนซ์ 100x50 6 2.3 30.84
แป๊ปแบนกัลวาไนซ์ 100x50 6 3.2 42.06
แป๊ปแบนกัลวาไนซ์ 100x50 6 4.5 57.30
แป๊ปแบนกัลวาไนซ์ 100x50 6 6 73.62
แป๊ปแบนกัลวาไนซ์ 100x50 6 9 102.30
แป๊ปแบนกัลวาไนซ์ 125x75 6 1.6 29.34
แป๊ปแบนกัลวาไนซ์ 125x75 6 2.3 41.70
แป๊ปแบนกัลวาไนซ์ 125x75 6 3.2 57.60
แป๊ปแบนกัลวาไนซ์ 125x75 6 4.5 78.60
แป๊ปแบนกัลวาไนซ์ 125x75 6 6 101.88
แป๊ปแบนกัลวาไนซ์ 125x75 6 9 144.48

 

 


 

เหล็กท่อแบนกัลวาไนซ์

Rectangular tube Hot Dip Galvanized

แป๊ปแบนกัลวาไนซ์ ขนาด (mm.) Size ความยาว (m.) Length ความหนา (mm.) Thickness น้ำหนัก (kg./6m.) Weight
แป๊ปแบนกัลวาไนซ์ 150x50 6 1.6 29.34
แป๊ปแบนกัลวาไนซ์ 150x50 6 2.3 41.70
แป๊ปแบนกัลวาไนซ์ 150x50 6 3.2 57.12
แป๊ปแบนกัลวาไนซ์ 150x50 6 4.5 78.54
แป๊ปแบนกัลวาไนซ์ 150x50 6 6 101.88
แป๊ปแบนกัลวาไนซ์ 150x50 6 9 144.48
แป๊ปแบนกัลวาไนซ์ 150x75 6 2.3 47.10
แป๊ปแบนกัลวาไนซ์ 150x75 6 3.2 64.68
แป๊ปแบนกัลวาไนซ์ 150x75 6 4.5 89.10
แป๊ปแบนกัลวาไนซ์ 150x75 6 6 116.66
แป๊ปแบนกัลวาไนซ์ 150x75 6 9 165.66

 

 


 

เหล็กท่อแบนกัลวาไนซ์

Rectangular tube Hot Dip Galvanized

แป๊ปแบนกัลวาไนซ์ ขนาด (mm.) Size ความยาว (m.) Length ความหนา (mm.) Thickness น้ำหนัก (kg./6m.) Weight
แป๊ปแบนกัลวาไนซ์ 150x100 6 2.3 52.56
แป๊ปแบนกัลวาไนซ์ 150x100 6 3.2 72.18
แป๊ปแบนกัลวาไนซ์ 150x100 6 4.5 99.60
แป๊ปแบนกัลวาไนซ์ 150x100 6 6 130.20
แป๊ปแบนกัลวาไนซ์ 150x100 6 9 186.90
แป๊ปแบนกัลวาไนซ์ 200x100 6 3.2 87.24
แป๊ปแบนกัลวาไนซ์ 200x100 6 4.5 120.90
แป๊ปแบนกัลวาไนซ์ 200x100 6 6 158.40
แป๊ปแบนกัลวาไนซ์ 200x100 6 9 229.26

 

 


 

เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์

Round Bar Hot Dip Galvanized

เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์ ขนาด (in) Size วงนอก (mm.) OD ความยาว (m.) Length ความหนา (mm.) Thickness น้ำหนัก (kg./6m.) Weight
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์ 1/2" 21.34 6 1.6 4.69
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์ 1/2" 21.34 6 2.3 6.48
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์ 1/2" 21.34 6 3.2 8.58
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์ 3/4" 27.2 6 1.6 6.00
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์ 3/4" 27.2 6 2.3 8.46
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์ 3/4" 27.2 6 3.2 11.28
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์ 1" 34 6 1.6 7.68
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์ 1" 34 6 2.3 10.80
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์ 1" 34 6 3.2 14.64

 


 

เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์

Round Bar Hot Dip Galvanized

เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์ ขนาด (in) Size วงนอก (mm.) OD ความยาว (m.) Length ความหนา (mm.) Thickness น้ำหนัก (kg./6m.) Weight
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์ 1-1/4" 21.34 6 1.6 9.66
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์ 1-1/4" 21.34 6 2.3 13.74
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์ 1-1/4" 21.34 6 3.2 18.54
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์ 1-1/2" 48.6 6 1.6 11.10
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์ 1-1/2" 48.6 6 2.3 15.78
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์ 1-1/2" 48.6 6 3.2 21.48
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์ 2" 60.5 6 1.8 15.54
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์ 2" 60.5 6 2.3 19.74
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์ 2" 6.5 6 3.2 27.12
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์ 2" 60.5 6 4.5 37.14

 


 

เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์

Round Bar Hot Dip Galvanized

เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์ ขนาด (in) Size วงนอก (mm.) OD ความยาว (m.) Length ความหนา (mm.) Thickness น้ำหนัก (kg./6m.) Weight
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์ 2-1/2" 76.3 6 1.8 19.80
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์ 2-1/2" 76.3 6 2.3 25.14
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์ 2-1/2" 76.3 6 3.2 34.62
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์ 2-1/2" 76.3 6 4.5 47.76
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์ 3" 88.9 6 1.8 23.22
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์ 3" 88.9 6 2.3 29.46
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์ 3" 88.9 6 3.2 40.56
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์ 3" 88.9 6 4.5 56.22
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์ 3" 88.9 6 6 73.62
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์ 3-1/2" 101.6 6 1.8 26.58
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์ 3-1/2" 101.6 6 2.3 33.78
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์ 3-1/2" 101.6 6 3.2 46.56
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์ 3-1/2" 101.6 6 4.5 64.66
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์ 3-1/2" 101.6 6 6 84.90

 


 

เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์

Round Bar Hot Dip Galvanized

เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์ ขนาด (in) Size วงนอก (mm.) OD ความยาว (m.) Length ความหนา (mm.) Thickness น้ำหนัก (kg./6m.) Weight
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์ 4" 114.3 6 1.8 29.94
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์ 4" 114.3 6 2.3 38.10
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์ 4" 114.3 6 3.2 52.62
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์ 4" 114.3 6 4.5 73.20
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์ 4" 114.3 6 6 96.12
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์ 4" 114.3 6 9.5 147.24
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์ 5" 139.8 6 3.2 64.56
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์ 5" 139.8 6 4.5 90.00
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์ 5" 139.8 6 6 118.80
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์ 6" 165.2 6 3.2 76.80
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์ 6" 165.2 6 4.5 106.80
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์ 6" 165.2 6 6 141.60

 


 

เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์

Round Bar Hot Dip Galvanized

เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์ ขนาด (in) Size วงนอก (mm.) OD ความยาว (m.) Length ความหนา (mm.) Thickness น้ำหนัก (kg./6m.) Weight
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์ 8" 216.3 6 4 127.32
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์ 8" 216.3 6 4.5 142.92
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์ 8" 216.3 6 5 158.40
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์ 8" 216.3 6 6 186.60
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์ 8" 216.3 6 9 279.78
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์ 10" 273.1 6 4.5 178.86
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์ 10" 273.1 6 5 198.36
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์ 10" 273.1 6 6 237.12
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์ 10" 273.1 6 9 351.72
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์ 10" 273.1 6 12 463.62
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์ 12" 323.9 6 5 235.92
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์ 12" 323.9 6 6 282.24
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์ 12" 323.9 6 9 419.34
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์ 12" 323.9 6 12 553.80
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์ 12" 323.9 6 16 728.94

 


 

เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์

Round Bar Hot Dip Galvanized

เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์ ขนาด (in) Size วงนอก (mm.) OD ความยาว (m.) Length ความหนา (mm.) Thickness น้ำหนัก (kg./6m.) Weight
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์ 14" 355.6 6 5 259.38
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์ 14" 355.6 6 6 310.38
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์ 14" 355.6 6 9 461.58
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์ 14" 355.6 6 12 610.08
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์ 14" 355.6 6 16 804.00
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์ 16" 406.4 6 5 297.00
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์ 16" 406.4 6 6 355.55
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์ 16" 406.4 6 9 529.20
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์ 16" 406.4 6 12 700.32
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์ 16" 406.4 6 16 924.30
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์ 18" 457.2 6 6 400.56
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์ 18" 457.2 6 9 596.88
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์ 18" 457.2 6 12 790.5
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์ 18" 457.2 6 16 1044.54

 


 

เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์

Lip channel Hot Dip Galvanized

เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์ ขนาด (mm.) Size ความยาว (m.) Length ความหนา (mm.) Thickness น้ำหนัก (kg./6m.) Weight
เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์ 60x30x10 6 1.6 9.78
เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์ 60x30x10 6 2 11.94
เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์ 60x30x10 6 2.3 13.50
เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์ 70x40x25 6 1.6 14.28
เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์ 75x35x15 6 2.3 17.34

 

 


 

เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์

Lip channel Hot Dip Galvanized

เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์ ขนาด (mm.) Size ความยาว (m.) Length ความหนา (mm.) Thickness น้ำหนัก (kg./6m.) Weight
เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์ 75x45x15 6 1.6 13.92
เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์ 75x45x15 6 2 17.16
เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์ 75x45x15 6 2.3 19.50
เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์ 90x45x20 6 1.6 15.78
เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์ 90x45x20 6 2.3 22.20
เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์ 90x45x20 6 3.2 30.00
เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์ 100x50x50 6 1.6 17.28
เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์ 100x50x50 6 2 21.36
เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์ 100x50x50 6 2.3 24.36
เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์ 100x50x50 6 2.8 29.22
เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์ 100x50x50 6 3.2 33.00
เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์ 100x50x50 6 4 40.26
เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์ 100x50x50 6 4.5 44.58

 

 


 

เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์

Lip channel Hot Dip Galvanized

เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์ ขนาด (mm.) Size ความยาว (m.) Length ความหนา (mm.) Thickness น้ำหนัก (kg./6m.) Weight
เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์ 120x40x20 6 3.2 33.00
เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์ 120x60x20 6 2.3 28.68
เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์ 120x60x20 6 3.2 39.06
เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์ 120x60x25 6 4.5 55.20

 

 


 

เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์

Lip channel Hot Dip Galvanized

เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์ ขนาด (mm.) Size ความยาว (m.) Length ความหนา (mm.) Thickness น้ำหนัก (kg./6m.) Weight
เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์ 125x50x20 6 2.3 27.06
เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์ 125x50x20 6 3.2 39.78
เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์ 125x50x20 6 4 45.00
เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์ 125x50x20 6 4.5 49.92
เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์ 150x50x20 6 2.3 29.37
เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์ 150x50x20 6 3.2 40.56
เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์ 150x50x20 6 4.5 55.20
เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์ 150x65x20 6 2.3 33.00
เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์ 150x65x20 6 3.2 45.06
เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์ 150x65x20 6 4 55.32

 


 

เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์

Lip channel Hot Dip Galvanized

เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์ ขนาด (mm.) Size ความยาว (m.) Length ความหนา (mm.) Thickness น้ำหนัก (kg./6m.) Weight
เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์ 150x75x20 6 3.2 48.60
เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์ 150x75x20 6 4 59.10
เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์ 150x75x20 6 4.5 66.00
เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์ 150x75x25 6 3.2 49.62
เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์ 150x75x25 6 4 61.20
เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์ 150x75x25 6 4.5 67.80
เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์ 200x75x20 6 3.2 55.62
เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์ 200x75x20 6 4 68.40
เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์ 200x75x20 6 4.5 76.20

 


 

เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์

Lip channel Hot Dip Galvanized

เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์ ขนาด (mm.) Size ความยาว (m.) Length ความหนา (mm.) Thickness น้ำหนัก (kg./6m.) Weight
เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์ 200x75x25 6 3.2 57.12
เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์ 200x75x25 6 4 70.20
เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์ 200x75x25 6 4.5 78.60
เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์ 250x75x25 6 4.5 89.40

 

 


 

เหล็กรางน้ำกัลวาไนซ์

C channel Hot Dip Galvanized

เหล็กรางน้ำกัลวาไนซ์ ขนาด (mm.) Size ความยาว (m.) Length ความหนา1 (mm.) Thickness ความหนา2 (mm.) Thickness น้ำหนัก (kg./6m.) Weight
เหล็กรางน้ำกัลวาไนซ์ 75x40x40 6 5  7 41.52
เหล็กรางน้ำกัลวาไนซ์ 100x50x50 6 5  7.5 56.16
เหล็กรางน้ำกัลวาไนซ์ 125x65x65 6 6  8 80.40

 

 


 

เหล็กรางน้ำกัลวาไนซ์

C channel Hot Dip Galvanized

เหล็กรางน้ำกัลวาไนซ์ ขนาด (mm.) Size ความยาว (m.) Length ความหนา1 (mm.) Thickness ความหนา2 (mm.) Thickness น้ำหนัก (kg./6m.) Weight
เหล็กรางน้ำกัลวาไนซ์ 150x75x75 6 6.5  10 111.60
เหล็กรางน้ำกัลวาไนซ์ 150x75x75 6 9  12.5 144.00

 

 


 

เหล็กรางน้ำกัลวาไนซ์

C channel Hot Dip Galvanized

เหล็กรางน้ำกัลวาไนซ์ ขนาด (mm.) Size ความยาว (m.) Length ความหนา1 (mm.) Thickness ความหนา2 (mm.) Thickness น้ำหนัก (kg./6m.) Weight
เหล็กรางน้ำกัลวาไนซ์ 180x75x75 6 7 10.5 41.52
เหล็กรางน้ำกัลวาไนซ์ 200x80x80 6 7.5 11 56.16
เหล็กรางน้ำกัลวาไนซ์ 200x90x90 6 8 13.5 80.40

 

 


 

เหล็กรางน้ำกัลวาไนซ์

C channel Hot Dip Galvanized

เหล็กรางน้ำกัลวาไนซ์ ขนาด (mm.) Size ความยาว (m.) Length ความหนา1 (mm.) Thickness ความหนา2 (mm.) Thickness น้ำหนัก (kg./6m.) Weight
เหล็กรางน้ำกัลวาไนซ์ 250x90x90 6 9  13 228.60
เหล็กรางน้ำกัลวาไนซ์ 290x90x90 6 11  14.5 262.80

 

 


 

เหล็กรางน้ำกัลวาไนซ์

C channel Hot Dip Galvanized

เหล็กรางน้ำกัลวาไนซ์ ขนาด (mm.) Size ความยาว (m.) Length ความหนา1 (mm.) Thickness ความหนา2 (mm.) Thickness น้ำหนัก (kg./6m.) Weight
เหล็กรางน้ำกัลวาไนซ์ 300x90x90 6 9 13 228.60
เหล็กรางน้ำกัลวาไนซ์ 300x90x90 6 10 15.5 262.80
เหล็กรางน้ำกัลวาไนซ์ 300x90x90 6 12 16 291.60

 

 


 

เหล็กรางน้ำกัลวาไนซ์

C channel Hot Dip Galvanized

เหล็กรางน้ำกัลวาไนซ์ ขนาด (mm.) Size ความยาว (m.) Length ความหนา1 (mm.) Thickness ความหนา2 (mm.) Thickness น้ำหนัก (kg./6m.) Weight
เหล็กรางน้ำกัลวาไนซ์ 380x100x100 6 10.5 16 327.00
เหล็กรางน้ำกัลวาไนซ์ 380x100x100 6 13 16.5 372.00
เหล็กรางน้ำกัลวาไนซ์ 380x100x100 6 13 20 403.80

 

 


 

เหล็กเอชบีมกัลวาไนซ์

H-Beam Hot Dip Galvanized

เหล็กเอชบีมกัลวาไนซ์ ขนาด (mm.) Size ความยาว (m.) Length ความหนา1 (mm.) Thickness ความหนา2 (mm.) Thickness น้ำหนัก (kg./6m.) Weight
เหล็กเอชบีมกัลวาไนซ์ 100x100 6 6 8 103.20
เหล็กเอชบีมกัลวาไนซ์ 125x125 6 6.5 9 142.80
เหล็กเอชบีมกัลวาไนซ์ 150x150 6 7 10 189.00
เหล็กเอชบีมกัลวาไนซ์ 175x175 6 7.5 11 241.20
เหล็กเอชบีมกัลวาไนซ์ 200x200 6 8 12 299.40

 

 


 

เหล็กเอชบีมกัลวาไนซ์

H-Beam Hot Dip Galvanized

เหล็กเอชบีมกัลวาไนซ์ ขนาด (mm.) Size ความยาว (m.) Length ความหนา1 (mm.) Thickness ความหนา2 (mm.) Thickness น้ำหนัก (kg./6m.) Weight
เหล็กเอชบีมกัลวาไนซ์ 250x250 6 9 14 434.40
เหล็กเอชบีมกัลวาไนซ์ 300x300 6 10 15 564.00
เหล็กเอชบีมกัลวาไนซ์ 350x350 6 12 19 822.00
เหล็กเอชบีมกัลวาไนซ์ 400x400 6 13 21 1032.00

 

 


 

เหล็กไอบีมกัลวาไนซ์

I-Beam Hot Dip Galvanized

เหล็กไอบีมกัลวาไนซ์ ขนาด (mm.) Size ความยาว (m.) Length ความหนา1 (mm.) Thickness ความหนา2 (mm.) Thickness น้ำหนัก (kg./6m.) Weight
เหล็กไอบีมกัลวาไนซ์ 150x75 6 5.5 9.4 102.60
เหล็กไอบีมกัลวาไนซ์ 200x100 6 7 10 156.00
เหล็กไอบีมกัลวาไนซ์ 200x150 6 9 16 302.40

 

 


 

เหล็กไอบีมกัลวาไนซ์

I-Beam Hot Dip Galvanized

เหล็กไอบีมกัลวาไนซ์ ขนาด (mm.) Size ความยาว (m.) Length ความหนา1 (mm.) Thickness ความหนา2 (mm.) Thickness น้ำหนัก (kg./6m.) Weight
เหล็กไอบีมกัลวาไนซ์ 250x125 6 7.5 12.5 229.80
เหล็กไอบีมกัลวาไนซ์ 250x125 6 10 19 333.00
           
เหล็กไอบีมกัลวาไนซ์ 300x150 6 8 13 229.80
เหล็กไอบีมกัลวาไนซ์ 300x150 6 10 18.5 393.00
เหล็กไอบีมกัลวาไนซ์ 300x150 6 11 22 460.80
           
เหล็กไอบีมกัลวาไนซ์ 350x150 6 9 15 351.00
เหล็กไอบีมกัลวาไนซ์ 350x150 6 12 25 523.00

 

 


 

เหล็กไอบีมกัลวาไนซ์

I-Beam Hot Dip Galvanized

เหล็กไอบีมกัลวาไนซ์ ขนาด (mm.) Size ความยาว (m.) Length ความหนา1 (mm.) Thickness ความหนา2 (mm.) Thickness น้ำหนัก (kg./6m.) Weight
เหล็กไอบีมกัลวาไนซ์ 400x150 6 10 18 432.00
เหล็กไอบีมกัลวาไนซ์ 400x150 6 12.5 25 574.80
           
เหล็กไอบีมกัลวาไนซ์ 450x175 6 11 20 550.20
เหล็กไอบีมกัลวาไนซ์ 450x175 6 13 26 690.00
           
เหล็กไอบีมกัลวาไนซ์ 600x190 6 13 25 798.00
เหล็กไอบีมกัลวาไนซ์ 600x190 6 16 35 1056.00

 

 


 

เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์

Plate Hot Dip Galvanized

เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ ขนาด (mm.) Size ความหนา (mm.) Thickness น้ำหนัก (kg./4'x8') Weight
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ 4'x8' 1.2 28.03
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ 4'x8' 1.4 32.70
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ 4'x8' 1.5 35.04
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ 4'x8' 1.6 37.38
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ 4'x8' 1.8 42.05
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ 4'x8' 2 46.72
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ 4'x8' 2.3 53.73
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ 4'x8' 2.5 58.40
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ 4'x8' 2.8 65.41
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ 4'x8' 3 70.08
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ 4'x8' 3.2 74.75
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ 4'x8' 3.5 81.76
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ 4'x8' 4 93.44
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ 4'x8' 4.5 105.12
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ 4'x8' 5 116.60
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ 4'x8' 5.5 128.48

 

 


 

เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์

Plate Hot Dip Galvanized

เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ ขนาด (mm.) Size ความหนา (mm.) Thickness น้ำหนัก (kg./4'x8') Weight
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ 4'x8' 6 140.16
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ 4'x8' 7 163.52
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ 4'x8' 8 186.88
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ 4'x8' 9 210.24
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ 4'x8' 10 233.60
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ 4'x8' 11 256.96
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ 4'x8' 12 280.32
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ 4'x8' 12.7 296.67
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ 4'x8' 13 303.68
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ 4'x8' 14 327.04
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ 4'x8' 15 350.40
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ 4'x8' 16 373.76
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ 4'x8' 19 443.84
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ 4'x8' 20 467.20
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ 4'x8' 22 513.92
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ 4'x8' 25 584.00

 

 


 

เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์

Plate Hot Dip Galvanized

เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ ขนาด (mm.) Size ความหนา (mm.) Thickness น้ำหนัก (kg./4'x8') Weight
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ 4'x8' 28 654.08
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ 4'x8' 30 700.80
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ 4'x8' 32 747.52
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ 4'x8' 34 794.24
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ 4'x8' 35 817.60
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ 4'x8' 36 840.96
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ 4'x8' 38 887.69
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ 4'x8' 40 934.40
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ 4'x8' 45 1051.20
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ 4'x8' 50 1168.00
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ 4'x8' 60 1401.60
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ 4'x8' 70 1635.20
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ 4'x8' 80 1868.80
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ 4'x8' 90 2102.40
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ 4'x8' 100 2336.00

 

 


 

เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์

Plate Hot Dip Galvanized

เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ ขนาด (mm.) Size ความหนา (mm.) Thickness น้ำหนัก (kg./5'x10') Weight
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ 5'x10' 1.2 43.80
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ 5'x10' 1.4 51.10
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ 5'x10' 1.5 54.75
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ 5'x10' 1.6 58.40
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ 5'x10' 1.8 65.70
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ 5'x10' 2 73.00
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ 5'x10' 2.3 83.95
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ 5'x10' 2.5 91.25
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ 5'x10' 2.8 102.20
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ 5'x10' 3 109.50
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ 5'x10' 3.2 116.80
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ 5'x10' 3.5 127.75
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ 5'x10' 4 146.00
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ 5'x10' 4.5 164.25
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ 5'x10' 5 182.50
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ 5'x10' 5.5 200.75

 

 


 

เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์

Plate Hot Dip Galvanized

เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ ขนาด (mm.) Size ความหนา (mm.) Thickness น้ำหนัก (kg./5'x10') Weight
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ 5'x10' 6 219.00
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ 5'x10' 7 255.50
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ 5'x10' 8 292.00
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ 5'x10' 9 328.50
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ 5'x10' 10 365.00
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ 5'x10' 11 401.50
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ 5'x10' 12 438.00
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ 5'x10' 12.7 463.55
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ 5'x10' 13 474.50
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ 5'x10' 14 511.00
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ 5'x10' 15 547.50
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ 5'x10' 16 584.00
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ 5'x10' 19 693.50
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ 5'x10' 20 730.00
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ 5'x10' 22 803.00
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ 5'x10' 25 912.50

 

 


 

เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์

Plate Hot Dip Galvanized

เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ ขนาด (mm.) Size ความหนา (mm.) Thickness น้ำหนัก (kg./5'x10') Weight
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ 5'x10' 28 1022.00
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ 5'x10' 30 1095.00
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ 5'x10' 32 1168.00
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ 5'x10' 34 1241.00
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ 5'x10' 35 1277.50
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ 5'x10' 36 1314.00
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ 5'x10' 38 1389.00
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ 5'x10' 40 1460.00
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ 5'x10' 45 1642.50
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ 5'x10' 50 1825.00
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ 5'x10' 60 2190.00
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ 5'x10' 70 2555.00
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ 5'x10' 80 2920.00
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ 5'x10' 90 3285.00
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ 5'x10' 100 3650.00

 

 


 

เหล็กแผ่นลายกัลวาไนซ์

Checkered Plate Hot Dip Galvanized

เหล็กแผ่นลายกัลวาไนซ์ ขนาด (mm.) Size ความหนา (mm.) Thickness น้ำหนัก (kg./4'x8') Weight
เหล็กแผ่นลายกัลวาไนซ์ 4'x8' 2 52.00
เหล็กแผ่นลายกัลวาไนซ์ 4'x8' 3 75.00
เหล็กแผ่นลายกัลวาไนซ์ 4'x8' 4 98.00
เหล็กแผ่นลายกัลวาไนซ์ 4'x8' 4.5 110.00
เหล็กแผ่นลายกัลวาไนซ์ 4'x8' 6 145.00
เหล็กแผ่นลายกัลวาไนซ์ 4'x8' 9 215.00

 

 


 

เหล็กแผ่นลายกัลวาไนซ์

Checkered Plate Hot Dip Galvanized

เหล็กแผ่นลายกัลวาไนซ์ ขนาด (mm.) Size ความหนา (mm.) Thickness น้ำหนัก (kg./4'x8') Weight
เหล็กแผ่นลายกัลวาไนซ์ 5'x10' 3 118.00
เหล็กแผ่นลายกัลวาไนซ์ 5'x10' 4 154.00
เหล็กแผ่นลายกัลวาไนซ์ 5'x10' 4.5 172.00
เหล็กแผ่นลายกัลวาไนซ์ 5'x10' 6 227.00

 

 


 

ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์

Expanded Hot Dip Galvanized

   รูตะแกรง แผ่นตะแกรง  
ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์รุ่น Codeขนาด (mm.) Sizeความกว้าง (mm.) Wideความยาว (mm.) Lengthความหนา (mm.) Thicknessสัน (mm.) Edgeน้ำหนัก (kg./4'x8') Weight
ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์ XS-314'x8'1230.51.2 1.57.01
ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์ XS-324'x8'1230.51.6 212.50
ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์ XS-334'x8'1230.52.3 326.80

 

 


 

ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์

Expanded Hot Dip Galvanized

   รูตะแกรง แผ่นตะแกรง  
ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์รุ่น Codeขนาด (mm.) Sizeความกว้าง (mm.) Wideความยาว (mm.) Lengthความหนา (mm.) Thicknessสัน (mm.) Edgeน้ำหนัก (kg./4'x8') Weight
ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์ XS-414'x8'2250.81.6 26.78
ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์ XS-424'x8'2250.82.3 2.512.20
ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์ XS-434'x8'2250.83.2 3.513.80

 

 


 

ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์

Expanded Hot Dip Galvanized

   รูตะแกรง แผ่นตะแกรง  
ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์รุ่น Codeขนาด (mm.) Sizeความกว้าง (mm.) Wideความยาว (mm.) Lengthความหนา (mm.) Thicknessสัน (mm.) Edgeน้ำหนัก (kg./4'x8') Weight
ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์ XS-514'x8'25611.6 2.57.46
ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์ XS-524'x8'25612.3 312.90
ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์ XS-534'x8'25613.2 423.90

 

 


 

ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์

Expanded Hot Dip Galvanized

   รูตะแกรง แผ่นตะแกรง  
ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์รุ่น Codeขนาด (mm.) Sizeความกว้าง (mm.) Wideความยาว (mm.) Lengthความหนา (mm.) Thicknessสัน (mm.) Edgeน้ำหนัก (kg./4'x8') Weight
ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์ XS-614'x8'3476.22.3 39.48
ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์ XS-624'x8'3476.23.2 417.60
ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์ XS-634'x8'3476.24.5 530.90

 

 


 

ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์

Expanded Hot Dip Galvanized

   รูตะแกรง แผ่นตะแกรง  
ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์รุ่น Codeขนาด (mm.) Sizeความกว้าง (mm.) Wideความยาว (mm.) Lengthความหนา (mm.) Thicknessสัน (mm.) Edgeน้ำหนัก (kg./4'x8') Weight
ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์ XS-714'x8'50152.42.3 3.57.52
ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์ XS-724'x8'50152.43.2 411.92
ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์ XS-734'x8'50154.24.5 521.00

 

 


 

ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์

Expanded Hot Dip Galvanized

   รูตะแกรง แผ่นตะแกรง  
ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์รุ่น Codeขนาด (mm.) Sizeความกว้าง (mm.) Wideความยาว (mm.) Lengthความหนา (mm.) Thicknessสัน (mm.) Edgeน้ำหนัก (kg./5'x10') Weight
ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์ XS-315'x10'1230.51.2 1.510.96
ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์ XS-325'x10'1230.51.6 219.48
ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์ XS-335'x10'1230.52.3 341.94

 

 


 

ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์

Expanded Hot Dip Galvanized

   รูตะแกรง แผ่นตะแกรง  
ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์รุ่น Codeขนาด (mm.) Sizeความกว้าง (mm.) Wideความยาว (mm.) Lengthความหนา (mm.) Thicknessสัน (mm.) Edgeน้ำหนัก (kg./5'x10') Weight
ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์ XS-415'x10'2250.81.6 210.59
ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์ XS-425'x10'2250.82.3 2.519.04
ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์ XS-435'x10'2250.83.2 3.537.16

 

 


 

ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์

Expanded Hot Dip Galvanized

   รูตะแกรง แผ่นตะแกรง  
ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์รุ่น Codeขนาด (mm.) Sizeความกว้าง (mm.) Wideความยาว (mm.) Lengthความหนา (mm.) Thicknessสัน (mm.) Edgeน้ำหนัก (kg./5'x10') Weight
ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์ XS-515'x10'25611.6 2.59.99
ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์ XS-525'x10'25612.3 320.11
ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์ XS-535'x10'25613.2 437.39

 

 


 

ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์

Expanded Hot Dip Galvanized

   รูตะแกรง แผ่นตะแกรง  
ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์รุ่น Codeขนาด (mm.) Sizeความกว้าง (mm.) Wideความยาว (mm.) Lengthความหนา (mm.) Thicknessสัน (mm.) Edgeน้ำหนัก (kg./5'x10') Weight
ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์ XS-615'x10'3476.22.3 314.82
ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์ XS-625'x10'3476.23.2 427.45
ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์ XS-635'x10'3476.24.5 548.30

 

 


 

ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์

Expanded Hot Dip Galvanized

   รูตะแกรง แผ่นตะแกรง  
ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์รุ่น Codeขนาด (mm.) Sizeความกว้าง (mm.) Wideความยาว (mm.) Lengthความหนา (mm.) Thicknessสัน (mm.) Edgeน้ำหนัก (kg./5'x10') Weight
ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์ XS-715'x10'50152.42.3 3.511.75
ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์ XS-725'x10'50152.43.2 418.67
ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์ XS-735'x10'50152.44.5 532.79

 

 


 

ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์

Expanded Hot Dip Galvanized

   รูตะแกรง แผ่นตะแกรง  
ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์รุ่น Codeขนาด (mm.) Sizeความกว้าง (mm.) Wideความยาว (mm.) Lengthความหนา (mm.) Thicknessสัน (mm.) Edgeน้ำหนัก (kg./4'x8') Weight
ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์ XG-114'x8'34135.44.5 743.10
ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์ XG-124'x8'34135.46 757.70
ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์ XG-134'x8'34135.46 974.00
ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์ XG-144'x8'34135.48 998.70

 

 


 

ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์

Expanded Hot Dip Galvanized

   รูตะแกรง แผ่นตะแกรง  
ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์รุ่น Codeขนาด (mm.) Sizeความกว้าง (mm.) Wideความยาว (mm.) Lengthความหนา (mm.) Thicknessสัน (mm.) Edgeน้ำหนัก (kg./4'x8') Weight
ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์ XG-214'x8'36101.64.5 740.70
ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์ XG-224'x8'36101.66 754.40
ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์ XG-234'x8'36101.66 970.10
ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์ XG-244'x8'36101.68 993.30

 

 


 

ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์

Expanded Hot Dip Galvanized

   รูตะแกรง แผ่นตะแกรง  
ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์รุ่น Codeขนาด (mm.) Sizeความกว้าง (mm.) Wideความยาว (mm.) Lengthความหนา (mm.) Thicknessสัน (mm.) Edgeน้ำหนัก (kg./5'x10') Weight
ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์ XG-115'x10'34135.44.5 767.40
ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์ XG-125'x10'34135.46 790.10
ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์ XG-135'x10'34135.46 9116.00
ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์ XG-145'x10'34135.48 9154.00

 

 


 

ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์

Expanded Hot Dip Galvanized

   รูตะแกรง แผ่นตะแกรง  
ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์รุ่น Codeขนาด (mm.) Sizeความกว้าง (mm.) Wideความยาว (mm.) Lengthความหนา (mm.) Thicknessสัน (mm.) Edgeน้ำหนัก (kg./5'x10') Weight
ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์ XG-215'x10'36101.64.5 763.60
ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์ XG-225'x10'36101.66 785.00
ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์ XG-235'x10'36101.66 9110.00
ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์ XG-245'x10'36101.68 9145.00

 

 


 

 

เหล็กเส้นกลมกัลวาไนซ์

เหล็กเส้นกลมกัลวาไนซ์ ขนาด (mm.) OD ความยาว (m.) Length น้ำหนัก (kg./6m.) Weight
เหล็กเส้นกลมกัลวาไนซ์ 6 10  
เหล็กเส้นกลมกัลวาไนซ์ 9 10  
เหล็กเส้นกลมกัลวาไนซ์ 12 10  
เหล็กเส้นกลมกัลวาไนซ์ 15 10  
เหล็กเส้นกลมกัลวาไนซ์ 19 10  

 

 


 

 

เหล็กข้ออ้อยกัลวาไนซ์

เหล็กข้ออ้อยกัลวาไนซ์ ขนาด (mm.) OD ความยาว (m.) Length น้ำหนัก (kg./6m.) Weight
เหล็กข้ออ้อยกัลวาไนซ์ 12 10 8.88
เหล็กข้ออ้อยกัลวาไนซ์ 16 10 15.78
เหล็กข้ออ้อยกัลวาไนซ์ 20 10 24.66
เหล็กข้ออ้อยกัลวาไนซ์ 25 10 38.53
เหล็กข้ออ้อยกัลวาไนซ์ 32 10 63.13

 

 


 

เหล็กแบนกัลวาไนซ์

Flat Bar Hot Dip Galvanized

 

 

 เหล็กแบนกัลวาไนซ์ เหล็กกัลวาไนซ์ เหล็กชุบกัลวาไนซ์ เหล็กรูปพรรณชุบกัลวาไนซ์ เหล็กก่อสร้างชุบกัลวาไนซ์ เหล็กฉากกัลวาไนซ์ เหล็กกล่องกัลวาไนซ์ เหล็กรางน้ำกัลวาไนซ์ เหล็กฉากชุบกัลวาไนซ์ เหล็กชุบกัลวาไนซ์ขนาด เหล็กกัลวาไนซ์ขนาด เหล็กรางซีกัลวาไนซ์ เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ เหล็กแผ่นชุบกัลวาไนซ์ เหล็กกาวาไนซ์ เหล็กแบนชุบกัลวาไนซ์


 

เหล็กแบนกัลวาไนซ์

Flat Bar Hot Dip Galvanized

 

  เหล็กแบนกัลวาไนซ์ เหล็กกัลวาไนซ์ เหล็กชุบกัลวาไนซ์ เหล็กรูปพรรณชุบกัลวาไนซ์ เหล็กก่อสร้างชุบกัลวาไนซ์ เหล็กฉากกัลวาไนซ์ เหล็กกล่องกัลวาไนซ์ เหล็กรางน้ำกัลวาไนซ์ เหล็กฉากชุบกัลวาไนซ์ เหล็กชุบกัลวาไนซ์ขนาด เหล็กกัลวาไนซ์ขนาด เหล็กรางซีกัลวาไนซ์ เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ เหล็กแผ่นชุบกัลวาไนซ์ เหล็กกาวาไนซ์


 

เหล็กแบนกัลวาไนซ์

Flat Bar Hot Dip Galvanized

 

 เหล็กแบนชุบกัลวาไนซ์ เหล็กกัลวาไนซ์ เหล็กชุบกัลวาไนซ์ เหล็กรูปพรรณชุบกัลวาไนซ์ เหล็กก่อสร้างชุบกัลวาไนซ์ เหล็กฉากกัลวาไนซ์ เหล็กกล่องกัลวาไนซ์ เหล็กรางน้ำกัลวาไนซ์ เหล็กฉากชุบกัลวาไนซ์ เหล็กชุบกัลวาไนซ์ขนาด เหล็กกัลวาไนซ์ขนาด เหล็กรางซีกัลวาไนซ์ เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ เหล็กแผ่นชุบกัลวาไนซ์ เหล็กกาวาไนซ์ 


 

 เหล็กฉากกัลวาไนซ์

Angle steel Hot Dip Galvanized

 

 

 เหล็กฉากกัลวาไนซ์ เหล็กฉากชุบกัลวาไนซ์ เหล็กกัลวาไนซ์ เหล็กชุบกัลวาไนซ์ เหล็กรูปพรรณชุบกัลวาไนซ์ เหล็กก่อสร้างชุบกัลวาไนซ์ เหล็กฉากกัลวาไนซ์ เหล็กกล่องกัลวาไนซ์ เหล็กรางน้ำกัลวาไนซ์ เหล็กแบนชุบกัลวาไนซ์ เหล็กชุบกัลวาไนซ์ขนาด เหล็กกัลวาไนซ์ขนาด เหล็กรางซีกัลวาไนซ์ เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ เหล็กแผ่นชุบกัลวาไนซ์ เหล็กกาวาไนซ์ 


 

 เหล็กฉากกัลวาไนซ์

Angle steel Hot Dip Galvanized

 

 เหล็กฉากกัลวาไนซ์ เหล็กฉากชุบกัลวาไนซ์ เหล็กกัลวาไนซ์ เหล็กชุบกัลวาไนซ์ เหล็กรูปพรรณชุบกัลวาไนซ์ เหล็กก่อสร้างชุบกัลวาไนซ์ เหล็กฉากกัลวาไนซ์ เหล็กกล่องกัลวาไนซ์ เหล็กรางน้ำกัลวาไนซ์ เหล็กแบนชุบกัลวาไนซ์ เหล็กชุบกัลวาไนซ์ขนาด เหล็กกัลวาไนซ์ขนาด เหล็กรางซีกัลวาไนซ์ เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ เหล็กแผ่นชุบกัลวาไนซ์ เหล็กกาวาไนซ์  


 

 เหล็กฉากกัลวาไนซ์

Angle steel Hot Dip Galvanized

 

  เหล็กฉากกัลวาไนซ์ เหล็กฉากชุบกัลวาไนซ์ เหล็กกัลวาไนซ์ เหล็กชุบกัลวาไนซ์ เหล็กรูปพรรณชุบกัลวาไนซ์ เหล็กก่อสร้างชุบกัลวาไนซ์ เหล็กฉากกัลวาไนซ์ เหล็กกล่องกัลวาไนซ์ เหล็กรางน้ำกัลวาไนซ์ เหล็กแบนชุบกัลวาไนซ์ เหล็กชุบกัลวาไนซ์ขนาด เหล็กกัลวาไนซ์ขนาด เหล็กรางซีกัลวาไนซ์ เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ เหล็กแผ่นชุบกัลวาไนซ์ เหล็กกาวาไนซ์ 


 

 เหล็กฉากกัลวาไนซ์

Angle steel Hot Dip Galvanized

 

  เหล็กฉากกัลวาไนซ์ เหล็กฉากชุบกัลวาไนซ์ เหล็กกัลวาไนซ์ เหล็กชุบกัลวาไนซ์ เหล็กรูปพรรณชุบกัลวาไนซ์ เหล็กก่อสร้างชุบกัลวาไนซ์ เหล็กฉากกัลวาไนซ์ เหล็กกล่องกัลวาไนซ์ เหล็กรางน้ำกัลวาไนซ์ เหล็กแบนชุบกัลวาไนซ์ เหล็กชุบกัลวาไนซ์ขนาด เหล็กกัลวาไนซ์ขนาด เหล็กรางซีกัลวาไนซ์ เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ เหล็กแผ่นชุบกัลวาไนซ์ เหล็กกาวาไนซ์ 


 

 เหล็กฉากกัลวาไนซ์

Angle steel Hot Dip Galvanized

 

  เหล็กฉากกัลวาไนซ์ เหล็กฉากชุบกัลวาไนซ์ เหล็กกัลวาไนซ์ เหล็กชุบกัลวาไนซ์ เหล็กรูปพรรณชุบกัลวาไนซ์ เหล็กก่อสร้างชุบกัลวาไนซ์ เหล็กฉากกัลวาไนซ์ เหล็กกล่องกัลวาไนซ์ เหล็กรางน้ำกัลวาไนซ์ เหล็กแบนชุบกัลวาไนซ์ เหล็กชุบกัลวาไนซ์ขนาด เหล็กกัลวาไนซ์ขนาด เหล็กรางซีกัลวาไนซ์ เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ เหล็กแผ่นชุบกัลวาไนซ์ เหล็กกาวาไนซ์ 


 

 เหล็กฉากกัลวาไนซ์

Angle steel Hot Dip Galvanized

 

  เหล็กฉากกัลวาไนซ์ เหล็กฉากชุบกัลวาไนซ์ เหล็กกัลวาไนซ์ เหล็กชุบกัลวาไนซ์ เหล็กรูปพรรณชุบกัลวาไนซ์ เหล็กก่อสร้างชุบกัลวาไนซ์ เหล็กฉากกัลวาไนซ์ เหล็กกล่องกัลวาไนซ์ เหล็กรางน้ำกัลวาไนซ์ เหล็กแบนชุบกัลวาไนซ์ เหล็กชุบกัลวาไนซ์ขนาด เหล็กกัลวาไนซ์ขนาด เหล็กรางซีกัลวาไนซ์ เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ เหล็กแผ่นชุบกัลวาไนซ์ เหล็กกาวาไนซ์ 


 

 

เหล็กท่อเหลี่ยมกัลวาไนซ์

Square pipe Hot Dip Galvanized

 

  เหล็กท่อกัลวาไนซ์ เหล็กท่อสี่เหลี่ยมชุบกัลวาไนซ์ เหล็กฉากกัลวาไนซ์ เหล็กฉากชุบกัลวาไนซ์ เหล็กกัลวาไนซ์ เหล็กชุบกัลวาไนซ์ เหล็กรูปพรรณชุบกัลวาไนซ์ เหล็กก่อสร้างชุบกัลวาไนซ์ เหล็กฉากกัลวาไนซ์ เหล็กแบนกัลวาไนซ์ เหล็กกล่องชุบกัลวาไนซ์ เหล็กรางน้ำกัลวาไนซ์ เหล็กแบนชุบกัลวาไนซ์ เหล็กชุบกัลวาไนซ์ขนาด เหล็กกัลวาไนซ์ขนาด เหล็กรางซีกัลวาไนซ์ เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ เหล็กแผ่นชุบกัลวาไนซ์ เหล็กกาวาไนซ์  


 

เหล็กท่อเหลี่ยมกัลวาไนซ์

Square pipe Hot Dip Galvanized

  เหล็กท่อกัลวาไนซ์ เหล็กท่อสี่เหลี่ยมชุบกัลวาไนซ์ เหล็กฉากกัลวาไนซ์ เหล็กฉากชุบกัลวาไนซ์ เหล็กกัลวาไนซ์ เหล็กชุบกัลวาไนซ์ เหล็กรูปพรรณชุบกัลวาไนซ์ เหล็กก่อสร้างชุบกัลวาไนซ์ เหล็กฉากกัลวาไนซ์ เหล็กแบนกัลวาไนซ์ เหล็กกล่องชุบกัลวาไนซ์ เหล็กรางน้ำกัลวาไนซ์ เหล็กแบนชุบกัลวาไนซ์ เหล็กชุบกัลวาไนซ์ขนาด เหล็กกัลวาไนซ์ขนาด เหล็กรางซีกัลวาไนซ์ เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ เหล็กแผ่นชุบกัลวาไนซ์ เหล็กกาวาไนซ์ 


 

เหล็กท่อเหลี่ยมกัลวาไนซ์

Square pipe Hot Dip Galvanized

 

  เหล็กท่อกัลวาไนซ์ เหล็กท่อสี่เหลี่ยมชุบกัลวาไนซ์ เหล็กฉากกัลวาไนซ์ เหล็กฉากชุบกัลวาไนซ์ เหล็กกัลวาไนซ์ เหล็กชุบกัลวาไนซ์ เหล็กรูปพรรณชุบกัลวาไนซ์ เหล็กก่อสร้างชุบกัลวาไนซ์ เหล็กฉากกัลวาไนซ์ เหล็กแบนกัลวาไนซ์ เหล็กกล่องชุบกัลวาไนซ์ เหล็กรางน้ำกัลวาไนซ์ เหล็กแบนชุบกัลวาไนซ์ เหล็กชุบกัลวาไนซ์ขนาด เหล็กกัลวาไนซ์ขนาด เหล็กรางซีกัลวาไนซ์ เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ เหล็กแผ่นชุบกัลวาไนซ์ เหล็กกาวาไนซ์  


  

เหล็กท่อเหลี่ยมกัลวาไนซ์

Square pipe Hot Dip Galvanized

 

  เหล็กท่อกัลวาไนซ์ เหล็กท่อสี่เหลี่ยมชุบกัลวาไนซ์ เหล็กฉากกัลวาไนซ์ เหล็กฉากชุบกัลวาไนซ์ เหล็กกัลวาไนซ์ เหล็กชุบกัลวาไนซ์ เหล็กรูปพรรณชุบกัลวาไนซ์ เหล็กก่อสร้างชุบกัลวาไนซ์ เหล็กฉากกัลวาไนซ์ เหล็กแบนกัลวาไนซ์ เหล็กกล่องชุบกัลวาไนซ์ เหล็กรางน้ำกัลวาไนซ์ เหล็กแบนชุบกัลวาไนซ์ เหล็กชุบกัลวาไนซ์ขนาด เหล็กกัลวาไนซ์ขนาด เหล็กรางซีกัลวาไนซ์ เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ เหล็กแผ่นชุบกัลวาไนซ์ เหล็กกาวาไนซ์ 


 

เหล็กท่อเหลี่ยมกัลวาไนซ์

Square pipe Hot Dip Galvanized

   เหล็กท่อกัลวาไนซ์ เหล็กท่อสี่เหลี่ยมชุบกัลวาไนซ์ เหล็กฉากกัลวาไนซ์ เหล็กฉากชุบกัลวาไนซ์ เหล็กกัลวาไนซ์ เหล็กชุบกัลวาไนซ์ เหล็กรูปพรรณชุบกัลวาไนซ์ เหล็กก่อสร้างชุบกัลวาไนซ์ เหล็กฉากกัลวาไนซ์ เหล็กแบนกัลวาไนซ์ เหล็กกล่องชุบกัลวาไนซ์ เหล็กรางน้ำกัลวาไนซ์ เหล็กแบนชุบกัลวาไนซ์ เหล็กชุบกัลวาไนซ์ขนาด เหล็กกัลวาไนซ์ขนาด เหล็กรางซีกัลวาไนซ์ เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ เหล็กแผ่นชุบกัลวาไนซ์ เหล็กกาวาไนซ์ 


 

เหล็กท่อแบนกัลวาไนซ์

Rectangular tube Hot Dip Galvanized

 

  เหล็กท่อกัลวาไนซ์ เหล็กท่อแบนชุบกัลวาไนซ์ เหล็กฉากกัลวาไนซ์ เหล็กฉากชุบกัลวาไนซ์ เหล็กกัลวาไนซ์ เหล็กชุบกัลวาไนซ์ เหล็กรูปพรรณชุบกัลวาไนซ์ เหล็กก่อสร้างชุบกัลวาไนซ์ เหล็กฉากกัลวาไนซ์ เหล็กแบนกัลวาไนซ์ เหล็กกล่องชุบกัลวาไนซ์ เหล็กรางน้ำกัลวาไนซ์ เหล็กแบนชุบกัลวาไนซ์ เหล็กชุบกัลวาไนซ์ขนาด เหล็กกัลวาไนซ์ขนาด เหล็กรางซีกัลวาไนซ์ เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ เหล็กแผ่นชุบกัลวาไนซ์ เหล็กกาวาไนซ์ 


 

เหล็กท่อแบนกัลวาไนซ์

Rectangular tube Hot Dip Galvanized

 

   เหล็กท่อกัลวาไนซ์ เหล็กท่อแบนชุบกัลวาไนซ์ เหล็กฉากกัลวาไนซ์ เหล็กฉากชุบกัลวาไนซ์ เหล็กกัลวาไนซ์ เหล็กชุบกัลวาไนซ์ เหล็กรูปพรรณชุบกัลวาไนซ์ เหล็กก่อสร้างชุบกัลวาไนซ์ เหล็กฉากกัลวาไนซ์ เหล็กแบนกัลวาไนซ์ เหล็กกล่องชุบกัลวาไนซ์ เหล็กรางน้ำกัลวาไนซ์ เหล็กแบนชุบกัลวาไนซ์ เหล็กชุบกัลวาไนซ์ขนาด เหล็กกัลวาไนซ์ขนาด เหล็กรางซีกัลวาไนซ์ เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ เหล็กแผ่นชุบกัลวาไนซ์ เหล็กกาวาไนซ์ 


 

เหล็กท่อแบนกัลวาไนซ์

Rectangular tube Hot Dip Galvanized

 

   เหล็กท่อกัลวาไนซ์ เหล็กท่อแบนชุบกัลวาไนซ์ เหล็กฉากกัลวาไนซ์ เหล็กฉากชุบกัลวาไนซ์ เหล็กกัลวาไนซ์ เหล็กชุบกัลวาไนซ์ เหล็กรูปพรรณชุบกัลวาไนซ์ เหล็กก่อสร้างชุบกัลวาไนซ์ เหล็กฉากกัลวาไนซ์ เหล็กแบนกัลวาไนซ์ เหล็กกล่องชุบกัลวาไนซ์ เหล็กรางน้ำกัลวาไนซ์ เหล็กแบนชุบกัลวาไนซ์ เหล็กชุบกัลวาไนซ์ขนาด เหล็กกัลวาไนซ์ขนาด เหล็กรางซีกัลวาไนซ์ เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ เหล็กแผ่นชุบกัลวาไนซ์ เหล็กกาวาไนซ์ 


 

เหล็กท่อแบนกัลวาไนซ์

Rectangular tube Hot Dip Galvanized

 

   เหล็กท่อกัลวาไนซ์ เหล็กท่อแบนชุบกัลวาไนซ์ เหล็กฉากกัลวาไนซ์ เหล็กฉากชุบกัลวาไนซ์ เหล็กกัลวาไนซ์ เหล็กชุบกัลวาไนซ์ เหล็กรูปพรรณชุบกัลวาไนซ์ เหล็กก่อสร้างชุบกัลวาไนซ์ เหล็กฉากกัลวาไนซ์ เหล็กแบนกัลวาไนซ์ เหล็กกล่องชุบกัลวาไนซ์ เหล็กรางน้ำกัลวาไนซ์ เหล็กแบนชุบกัลวาไนซ์ เหล็กชุบกัลวาไนซ์ขนาด เหล็กกัลวาไนซ์ขนาด เหล็กรางซีกัลวาไนซ์ เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ เหล็กแผ่นชุบกัลวาไนซ์ เหล็กกาวาไนซ์ 


 

เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์

Round Bar Hot Dip Galvanized

 

   เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์ เหล็กท่อกลมชุบกัลวาไนซ์ เหล็กฉากกัลวาไนซ์ เหล็กฉากชุบกัลวาไนซ์ เหล็กกัลวาไนซ์ เหล็กชุบกัลวาไนซ์ เหล็กรูปพรรณชุบกัลวาไนซ์ เหล็กก่อสร้างชุบกัลวาไนซ์ เหล็กฉากกัลวาไนซ์ เหล็กแบนกัลวาไนซ์ เหล็กกล่องชุบกัลวาไนซ์ เหล็กรางน้ำกัลวาไนซ์ เหล็กแบนชุบกัลวาไนซ์ เหล็กชุบกัลวาไนซ์ขนาด เหล็กกัลวาไนซ์ขนาด เหล็กรางซีกัลวาไนซ์ เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ เหล็กแผ่นชุบกัลวาไนซ์ เหล็กกาวาไนซ์ 


   

เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์

Round Bar Hot Dip Galvanized

 

    เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์ เหล็กท่อกลมชุบกัลวาไนซ์ เหล็กฉากกัลวาไนซ์ เหล็กฉากชุบกัลวาไนซ์ เหล็กกัลวาไนซ์ เหล็กชุบกัลวาไนซ์ เหล็กรูปพรรณชุบกัลวาไนซ์ เหล็กก่อสร้างชุบกัลวาไนซ์ เหล็กฉากกัลวาไนซ์ เหล็กแบนกัลวาไนซ์ เหล็กกล่องชุบกัลวาไนซ์ เหล็กรางน้ำกัลวาไนซ์ เหล็กแบนชุบกัลวาไนซ์ เหล็กชุบกัลวาไนซ์ขนาด เหล็กกัลวาไนซ์ขนาด เหล็กรางซีกัลวาไนซ์ เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ เหล็กแผ่นชุบกัลวาไนซ์ เหล็กกาวาไนซ์ 


  

เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์

Round Bar Hot Dip Galvanized

 

    เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์ เหล็กท่อกลมชุบกัลวาไนซ์ เหล็กฉากกัลวาไนซ์ เหล็กฉากชุบกัลวาไนซ์ เหล็กกัลวาไนซ์ เหล็กชุบกัลวาไนซ์ เหล็กรูปพรรณชุบกัลวาไนซ์ เหล็กก่อสร้างชุบกัลวาไนซ์ เหล็กฉากกัลวาไนซ์ เหล็กแบนกัลวาไนซ์ เหล็กกล่องชุบกัลวาไนซ์ เหล็กรางน้ำกัลวาไนซ์ เหล็กแบนชุบกัลวาไนซ์ เหล็กชุบกัลวาไนซ์ขนาด เหล็กกัลวาไนซ์ขนาด เหล็กรางซีกัลวาไนซ์ เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ เหล็กแผ่นชุบกัลวาไนซ์ เหล็กกาวาไนซ์ 


  

เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์

Round Bar Hot Dip Galvanized

 

    เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์ เหล็กท่อกลมชุบกัลวาไนซ์ เหล็กฉากกัลวาไนซ์ เหล็กฉากชุบกัลวาไนซ์ เหล็กกัลวาไนซ์ เหล็กชุบกัลวาไนซ์ เหล็กรูปพรรณชุบกัลวาไนซ์ เหล็กก่อสร้างชุบกัลวาไนซ์ เหล็กฉากกัลวาไนซ์ เหล็กแบนกัลวาไนซ์ เหล็กกล่องชุบกัลวาไนซ์ เหล็กรางน้ำกัลวาไนซ์ เหล็กแบนชุบกัลวาไนซ์ เหล็กชุบกัลวาไนซ์ขนาด เหล็กกัลวาไนซ์ขนาด เหล็กรางซีกัลวาไนซ์ เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ เหล็กแผ่นชุบกัลวาไนซ์ เหล็กกาวาไนซ์ 


  

เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์

Round Bar Hot Dip Galvanized

 

    เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์ เหล็กท่อกลมชุบกัลวาไนซ์ เหล็กฉากกัลวาไนซ์ เหล็กฉากชุบกัลวาไนซ์ เหล็กกัลวาไนซ์ เหล็กชุบกัลวาไนซ์ เหล็กรูปพรรณชุบกัลวาไนซ์ เหล็กก่อสร้างชุบกัลวาไนซ์ เหล็กฉากกัลวาไนซ์ เหล็กแบนกัลวาไนซ์ เหล็กกล่องชุบกัลวาไนซ์ เหล็กรางน้ำกัลวาไนซ์ เหล็กแบนชุบกัลวาไนซ์ เหล็กชุบกัลวาไนซ์ขนาด เหล็กกัลวาไนซ์ขนาด เหล็กรางซีกัลวาไนซ์ เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ เหล็กแผ่นชุบกัลวาไนซ์ เหล็กกาวาไนซ์ 


  

เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์

Round Bar Hot Dip Galvanized

 

    เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์ เหล็กท่อกลมชุบกัลวาไนซ์ เหล็กฉากกัลวาไนซ์ เหล็กฉากชุบกัลวาไนซ์ เหล็กกัลวาไนซ์ เหล็กชุบกัลวาไนซ์ เหล็กรูปพรรณชุบกัลวาไนซ์ เหล็กก่อสร้างชุบกัลวาไนซ์ เหล็กฉากกัลวาไนซ์ เหล็กแบนกัลวาไนซ์ เหล็กกล่องชุบกัลวาไนซ์ เหล็กรางน้ำกัลวาไนซ์ เหล็กแบนชุบกัลวาไนซ์ เหล็กชุบกัลวาไนซ์ขนาด เหล็กกัลวาไนซ์ขนาด เหล็กรางซีกัลวาไนซ์ เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ เหล็กแผ่นชุบกัลวาไนซ์ เหล็กกาวาไนซ์ 


  

เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์

Lip channel Hot Dip Galvanized

 

    เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์ เหล็กรางน้ำตัวซีชุบกัลวาไนซ์  เหล็กรางซีกัลวาไนซ์ เหล็กฉากกัลวาไนซ์ เหล็กฉากชุบกัลวาไนซ์ เหล็กกัลวาไนซ์ เหล็กชุบกัลวาไนซ์ เหล็กรูปพรรณชุบกัลวาไนซ์ เหล็กก่อสร้างชุบกัลวาไนซ์ เหล็กฉากกัลวาไนซ์ เหล็กแบนกัลวาไนซ์ เหล็กกล่องชุบกัลวาไนซ์ เหล็กรางน้ำกัลวาไนซ์ เหล็กแบนชุบกัลวาไนซ์ เหล็กชุบกัลวาไนซ์ขนาด เหล็กกัลวาไนซ์ขนาด เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ เหล็กแผ่นชุบกัลวาไนซ์ เหล็กกาวาไนซ์ 


 

เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์

Lip channel Hot Dip Galvanized

 

     เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์ เหล็กรางน้ำตัวซีชุบกัลวาไนซ์  เหล็กรางซีกัลวาไนซ์ เหล็กฉากกัลวาไนซ์ เหล็กฉากชุบกัลวาไนซ์ เหล็กกัลวาไนซ์ เหล็กชุบกัลวาไนซ์ เหล็กรูปพรรณชุบกัลวาไนซ์ เหล็กก่อสร้างชุบกัลวาไนซ์ เหล็กฉากกัลวาไนซ์ เหล็กแบนกัลวาไนซ์ เหล็กกล่องชุบกัลวาไนซ์ เหล็กรางน้ำกัลวาไนซ์ เหล็กแบนชุบกัลวาไนซ์ เหล็กชุบกัลวาไนซ์ขนาด เหล็กกัลวาไนซ์ขนาด เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ เหล็กแผ่นชุบกัลวาไนซ์ เหล็กกาวาไนซ์ 


เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์

Lip channel Hot Dip Galvanized

 

    เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์ เหล็กรางน้ำตัวซีชุบกัลวาไนซ์  เหล็กรางซีกัลวาไนซ์ เหล็กฉากกัลวาไนซ์ เหล็กฉากชุบกัลวาไนซ์ เหล็กกัลวาไนซ์ เหล็กชุบกัลวาไนซ์ เหล็กรูปพรรณชุบกัลวาไนซ์ เหล็กก่อสร้างชุบกัลวาไนซ์ เหล็กฉากกัลวาไนซ์ เหล็กแบนกัลวาไนซ์ เหล็กกล่องชุบกัลวาไนซ์ เหล็กรางน้ำกัลวาไนซ์ เหล็กแบนชุบกัลวาไนซ์ เหล็กชุบกัลวาไนซ์ขนาด เหล็กกัลวาไนซ์ขนาด เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ เหล็กแผ่นชุบกัลวาไนซ์ เหล็กกาวาไนซ์ 


เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์

Lip channel Hot Dip Galvanized

 

    เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์ เหล็กรางน้ำตัวซีชุบกัลวาไนซ์  เหล็กรางซีกัลวาไนซ์ เหล็กฉากกัลวาไนซ์ เหล็กฉากชุบกัลวาไนซ์ เหล็กกัลวาไนซ์ เหล็กชุบกัลวาไนซ์ เหล็กรูปพรรณชุบกัลวาไนซ์ เหล็กก่อสร้างชุบกัลวาไนซ์ เหล็กฉากกัลวาไนซ์ เหล็กแบนกัลวาไนซ์ เหล็กกล่องชุบกัลวาไนซ์ เหล็กรางน้ำกัลวาไนซ์ เหล็กแบนชุบกัลวาไนซ์ เหล็กชุบกัลวาไนซ์ขนาด เหล็กกัลวาไนซ์ขนาด เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ เหล็กแผ่นชุบกัลวาไนซ์ เหล็กกาวาไนซ์ 


เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์

Lip channel Hot Dip Galvanized

 

    เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์ เหล็กรางน้ำตัวซีชุบกัลวาไนซ์  เหล็กรางซีกัลวาไนซ์ เหล็กฉากกัลวาไนซ์ เหล็กฉากชุบกัลวาไนซ์ เหล็กกัลวาไนซ์ เหล็กชุบกัลวาไนซ์ เหล็กรูปพรรณชุบกัลวาไนซ์ เหล็กก่อสร้างชุบกัลวาไนซ์ เหล็กฉากกัลวาไนซ์ เหล็กแบนกัลวาไนซ์ เหล็กกล่องชุบกัลวาไนซ์ เหล็กรางน้ำกัลวาไนซ์ เหล็กแบนชุบกัลวาไนซ์ เหล็กชุบกัลวาไนซ์ขนาด เหล็กกัลวาไนซ์ขนาด เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ เหล็กแผ่นชุบกัลวาไนซ์ เหล็กกาวาไนซ์ 


เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์

Lip channel Hot Dip Galvanized

 

    เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์ เหล็กรางน้ำตัวซีชุบกัลวาไนซ์  เหล็กรางซีกัลวาไนซ์ เหล็กฉากกัลวาไนซ์ เหล็กฉากชุบกัลวาไนซ์ เหล็กกัลวาไนซ์ เหล็กชุบกัลวาไนซ์ เหล็กรูปพรรณชุบกัลวาไนซ์ เหล็กก่อสร้างชุบกัลวาไนซ์ เหล็กฉากกัลวาไนซ์ เหล็กแบนกัลวาไนซ์ เหล็กกล่องชุบกัลวาไนซ์ เหล็กรางน้ำกัลวาไนซ์ เหล็กแบนชุบกัลวาไนซ์ เหล็กชุบกัลวาไนซ์ขนาด เหล็กกัลวาไนซ์ขนาด เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ เหล็กแผ่นชุบกัลวาไนซ์ เหล็กกาวาไนซ์ 


 

เหล็กรางน้ำกัลวาไนซ์

C channel Hot Dip Galvanized

 

 

    เหล็กรางน้ำกัลวาไนซ์ เหล็กรางน้ำชุบกัลวาไนซ์ เหล็กฉากกัลวาไนซ์ เหล็กฉากชุบกัลวาไนซ์ เหล็กกัลวาไนซ์ เหล็กชุบกัลวาไนซ์ เหล็กรูปพรรณชุบกัลวาไนซ์ เหล็กก่อสร้างชุบกัลวาไนซ์ เหล็กฉากกัลวาไนซ์ เหล็กแบนกัลวาไนซ์ เหล็กกล่องชุบกัลวาไนซ์ เหล็กรางน้ำกาวาไนซ์ เหล็กแบนชุบกัลวาไนซ์ เหล็กชุบกัลวาไนซ์ขนาด เหล็กกัลวาไนซ์ขนาด เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ เหล็กแผ่นชุบกัลวาไนซ์ เหล็กกาวาไนซ์ 


  

เหล็กรางน้ำกัลวาไนซ์

C channel Hot Dip Galvanized

 

 

    เหล็กรางน้ำกัลวาไนซ์ เหล็กรางน้ำชุบกัลวาไนซ์ เหล็กฉากกัลวาไนซ์ เหล็กฉากชุบกัลวาไนซ์ เหล็กกัลวาไนซ์ เหล็กชุบกัลวาไนซ์ เหล็กรูปพรรณชุบกัลวาไนซ์ เหล็กก่อสร้างชุบกัลวาไนซ์ เหล็กฉากกัลวาไนซ์ เหล็กแบนกัลวาไนซ์ เหล็กกล่องชุบกัลวาไนซ์ เหล็กรางน้ำกาวาไนซ์ เหล็กแบนชุบกัลวาไนซ์ เหล็กชุบกัลวาไนซ์ขนาด เหล็กกัลวาไนซ์ขนาด เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ เหล็กแผ่นชุบกัลวาไนซ์ เหล็กกาวาไนซ์ 


  

เหล็กเอชบีมกัลวาไนซ์

H-Beam Hot Dip Galvanized

    

เหล็กเอชบีมกัลวาไนซ์ เหล็กHบีมชุบกัลวาไนซ์ เหล็กเอชบีมชุบกัลวาไนซ์ เหล็กรางน้ำกัลวาไนซ์ เหล็กรางน้ำชุบกัลวาไนซ์ เหล็กฉากกัลวาไนซ์ เหล็กฉากชุบกัลวาไนซ์ เหล็กกัลวาไนซ์ เหล็กชุบกัลวาไนซ์ เหล็กรูปพรรณชุบกัลวาไนซ์ เหล็กก่อสร้างชุบกัลวาไนซ์ เหล็กฉากกัลวาไนซ์ เหล็กแบนกัลวาไนซ์ เหล็กกล่องชุบกัลวาไนซ์ เหล็กรางน้ำกาวาไนซ์ เหล็กแบนชุบกัลวาไนซ์ เหล็กชุบกัลวาไนซ์ขนาด เหล็กกัลวาไนซ์ขนาด เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ เหล็กแผ่นชุบกัลวาไนซ์ เหล็กกาวาไนซ์ 


 

เหล็กเอชบีมกัลวาไนซ์

H-Beam Hot Dip Galvanized

 

เหล็กเอชบีมกัลวาไนซ์ เหล็กHบีมชุบกัลวาไนซ์ เหล็กเอชบีมชุบกัลวาไนซ์ เหล็กรางน้ำกัลวาไนซ์ เหล็กรางน้ำชุบกัลวาไนซ์ เหล็กฉากกัลวาไนซ์ เหล็กฉากชุบกัลวาไนซ์ เหล็กกัลวาไนซ์ เหล็กชุบกัลวาไนซ์ เหล็กรูปพรรณชุบกัลวาไนซ์ เหล็กก่อสร้างชุบกัลวาไนซ์ เหล็กฉากกัลวาไนซ์ เหล็กแบนกัลวาไนซ์ เหล็กกล่องชุบกัลวาไนซ์ เหล็กรางน้ำกาวาไนซ์ เหล็กแบนชุบกัลวาไนซ์ เหล็กชุบกัลวาไนซ์ขนาด เหล็กกัลวาไนซ์ขนาด เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ เหล็กแผ่นชุบกัลวาไนซ์ เหล็กกาวาไนซ์ 


 

เหล็กไอบีมกัลวาไนซ์

I-Beam Hot Dip Galvanized

 

เหล็กไอบีมกัลวาไนซ์ เหล็กIบีมชุบกัลวาไนซ์ เหล็กไอบีมชุบกัลวาไนซ์ เหล็กรางน้ำกัลวาไนซ์ เหล็กรางน้ำชุบกัลวาไนซ์ เหล็กฉากกัลวาไนซ์ เหล็กฉากชุบกัลวาไนซ์ เหล็กกัลวาไนซ์ เหล็กชุบกัลวาไนซ์ เหล็กรูปพรรณชุบกัลวาไนซ์ เหล็กก่อสร้างชุบกัลวาไนซ์ เหล็กฉากกัลวาไนซ์ เหล็กแบนกัลวาไนซ์ เหล็กกล่องชุบกัลวาไนซ์ เหล็กรางน้ำกาวาไนซ์ เหล็กแบนชุบกัลวาไนซ์ เหล็กชุบกัลวาไนซ์ขนาด เหล็กกัลวาไนซ์ขนาด เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ เหล็กแผ่นชุบกัลวาไนซ์ เหล็กกาวาไนซ์ 


 

เหล็กไอบีมกัลวาไนซ์

I-Beam Hot Dip Galvanized

 

เหล็กไอบีมกัลวาไนซ์ เหล็กIบีมชุบกัลวาไนซ์ เหล็กไอบีมชุบกัลวาไนซ์ เหล็กรางน้ำกัลวาไนซ์ เหล็กรางน้ำชุบกัลวาไนซ์ เหล็กฉากกัลวาไนซ์ เหล็กฉากชุบกัลวาไนซ์ เหล็กกัลวาไนซ์ เหล็กชุบกัลวาไนซ์ เหล็กรูปพรรณชุบกัลวาไนซ์ เหล็กก่อสร้างชุบกัลวาไนซ์ เหล็กฉากกัลวาไนซ์ เหล็กแบนกัลวาไนซ์ เหล็กกล่องชุบกัลวาไนซ์ เหล็กรางน้ำกาวาไนซ์ เหล็กแบนชุบกัลวาไนซ์ เหล็กชุบกัลวาไนซ์ขนาด เหล็กกัลวาไนซ์ขนาด เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ เหล็กแผ่นชุบกัลวาไนซ์ เหล็กกาวาไนซ์ 


 

เหล็กไอบีมกัลวาไนซ์

I-Beam Hot Dip Galvanized

 

เหล็กไอบีมกัลวาไนซ์ เหล็กIบีมชุบกัลวาไนซ์ เหล็กไอบีมชุบกัลวาไนซ์ เหล็กรางน้ำกัลวาไนซ์ เหล็กรางน้ำชุบกัลวาไนซ์ เหล็กฉากกัลวาไนซ์ เหล็กฉากชุบกัลวาไนซ์ เหล็กกัลวาไนซ์ เหล็กชุบกัลวาไนซ์ เหล็กรูปพรรณชุบกัลวาไนซ์ เหล็กก่อสร้างชุบกัลวาไนซ์ เหล็กฉากกัลวาไนซ์ เหล็กแบนกัลวาไนซ์ เหล็กกล่องชุบกัลวาไนซ์ เหล็กรางน้ำกาวาไนซ์ เหล็กแบนชุบกัลวาไนซ์ เหล็กชุบกัลวาไนซ์ขนาด เหล็กกัลวาไนซ์ขนาด เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ เหล็กแผ่นชุบกัลวาไนซ์ เหล็กกาวาไนซ์ 


 

เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์

Plate Hot Dip Galvanized

 

เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ เหล็กแผ่นชุบกัลวาไนซ์ เหล็กรางน้ำกัลวาไนซ์ เหล็กรางน้ำชุบกัลวาไนซ์ เหล็กฉากกัลวาไนซ์ เหล็กฉากชุบกัลวาไนซ์ เหล็กกัลวาไนซ์ เหล็กชุบกัลวาไนซ์ เหล็กรูปพรรณชุบกัลวาไนซ์ เหล็กก่อสร้างชุบกัลวาไนซ์ เหล็กฉากกัลวาไนซ์ เหล็กแบนกัลวาไนซ์ เหล็กกล่องชุบกัลวาไนซ์ เหล็กรางน้ำกาวาไนซ์ เหล็กแบนชุบกัลวาไนซ์ เหล็กชุบกัลวาไนซ์ขนาด เหล็กกัลวาไนซ์ขนาด เหล็กกาวาไนซ์ 


 

เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์

Plate Hot Dip Galvanized

 

เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ เหล็กแผ่นชุบกัลวาไนซ์ เหล็กรางน้ำกัลวาไนซ์ เหล็กรางน้ำชุบกัลวาไนซ์ เหล็กฉากกัลวาไนซ์ เหล็กฉากชุบกัลวาไนซ์ เหล็กกัลวาไนซ์ เหล็กชุบกัลวาไนซ์ เหล็กรูปพรรณชุบกัลวาไนซ์ เหล็กก่อสร้างชุบกัลวาไนซ์ เหล็กฉากกัลวาไนซ์ เหล็กแบนกัลวาไนซ์ เหล็กกล่องชุบกัลวาไนซ์ เหล็กรางน้ำกาวาไนซ์ เหล็กแบนชุบกัลวาไนซ์ เหล็กชุบกัลวาไนซ์ขนาด เหล็กกัลวาไนซ์ขนาด เหล็กกาวาไนซ์ 


 

เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์

Plate Hot Dip Galvanized

 

เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ เหล็กแผ่นชุบกัลวาไนซ์ เหล็กรางน้ำกัลวาไนซ์ เหล็กรางน้ำชุบกัลวาไนซ์ เหล็กฉากกัลวาไนซ์ เหล็กฉากชุบกัลวาไนซ์ เหล็กกัลวาไนซ์ เหล็กชุบกัลวาไนซ์ เหล็กรูปพรรณชุบกัลวาไนซ์ เหล็กก่อสร้างชุบกัลวาไนซ์ เหล็กฉากกัลวาไนซ์ เหล็กแบนกัลวาไนซ์ เหล็กกล่องชุบกัลวาไนซ์ เหล็กรางน้ำกาวาไนซ์ เหล็กแบนชุบกัลวาไนซ์ เหล็กชุบกัลวาไนซ์ขนาด เหล็กกัลวาไนซ์ขนาด เหล็กกาวาไนซ์ 


 

เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์

Plate Hot Dip Galvanized

 

เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ เหล็กแผ่นชุบกัลวาไนซ์ เหล็กรางน้ำกัลวาไนซ์ เหล็กรางน้ำชุบกัลวาไนซ์ เหล็กฉากกัลวาไนซ์ เหล็กฉากชุบกัลวาไนซ์ เหล็กกัลวาไนซ์ เหล็กชุบกัลวาไนซ์ เหล็กรูปพรรณชุบกัลวาไนซ์ เหล็กก่อสร้างชุบกัลวาไนซ์ เหล็กฉากกัลวาไนซ์ เหล็กแบนกัลวาไนซ์ เหล็กกล่องชุบกัลวาไนซ์ เหล็กรางน้ำกาวาไนซ์ เหล็กแบนชุบกัลวาไนซ์ เหล็กชุบกัลวาไนซ์ขนาด เหล็กกัลวาไนซ์ขนาด เหล็กกาวาไนซ์ 


 

เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์

Plate Hot Dip Galvanized

 

เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ เหล็กแผ่นชุบกัลวาไนซ์ เหล็กรางน้ำกัลวาไนซ์ เหล็กรางน้ำชุบกัลวาไนซ์ เหล็กฉากกัลวาไนซ์ เหล็กฉากชุบกัลวาไนซ์ เหล็กกัลวาไนซ์ เหล็กชุบกัลวาไนซ์ เหล็กรูปพรรณชุบกัลวาไนซ์ เหล็กก่อสร้างชุบกัลวาไนซ์ เหล็กฉากกัลวาไนซ์ เหล็กแบนกัลวาไนซ์ เหล็กกล่องชุบกัลวาไนซ์ เหล็กรางน้ำกาวาไนซ์ เหล็กแบนชุบกัลวาไนซ์ เหล็กชุบกัลวาไนซ์ขนาด เหล็กกัลวาไนซ์ขนาด เหล็กกาวาไนซ์ 


 

เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์

Plate Hot Dip Galvanized

 

เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ เหล็กแผ่นชุบกัลวาไนซ์ เหล็กรางน้ำกัลวาไนซ์ เหล็กรางน้ำชุบกัลวาไนซ์ เหล็กฉากกัลวาไนซ์ เหล็กฉากชุบกัลวาไนซ์ เหล็กกัลวาไนซ์ เหล็กชุบกัลวาไนซ์ เหล็กรูปพรรณชุบกัลวาไนซ์ เหล็กก่อสร้างชุบกัลวาไนซ์ เหล็กฉากกัลวาไนซ์ เหล็กแบนกัลวาไนซ์ เหล็กกล่องชุบกัลวาไนซ์ เหล็กรางน้ำกาวาไนซ์ เหล็กแบนชุบกัลวาไนซ์ เหล็กชุบกัลวาไนซ์ขนาด เหล็กกัลวาไนซ์ขนาด เหล็กกาวาไนซ์ 


 

เหล็กแผ่นลายกัลวาไนซ์

Checkered Plate Hot Dip Galvanized

 

เหล็กแผ่นลายกัลวาไนซ์ เหล็กแผ่นลายชุบกัลวาไนซ์ เหล็กเช็คเกอร์เพลทกัลวาไนซ์ เหล็กเช็คเกอร์เพลทชุบกัลวาไนซ์ เหล็กรางน้ำกัลวาไนซ์ เหล็กรางน้ำชุบกัลวาไนซ์ เหล็กฉากกัลวาไนซ์ เหล็กฉากชุบกัลวาไนซ์ เหล็กกัลวาไนซ์ เหล็กชุบกัลวาไนซ์ เหล็กรูปพรรณชุบกัลวาไนซ์ เหล็กก่อสร้างชุบกัลวาไนซ์ เหล็กฉากกัลวาไนซ์ เหล็กแบนกัลวาไนซ์ เหล็กกล่องชุบกัลวาไนซ์ เหล็กรางน้ำกาวาไนซ์ เหล็กแบนชุบกัลวาไนซ์ เหล็กชุบกัลวาไนซ์ขนาด เหล็กกัลวาไนซ์ขนาด เหล็กกาวาไนซ์ 


 

เหล็กแผ่นลายกัลวาไนซ์

Checkered Plate Hot Dip Galvanized

 

เหล็กแผ่นลายกัลวาไนซ์ เหล็กแผ่นลายชุบกัลวาไนซ์ เหล็กเช็คเกอร์เพลทกัลวาไนซ์ เหล็กเช็คเกอร์เพลทชุบกัลวาไนซ์ เหล็กรางน้ำกัลวาไนซ์ เหล็กรางน้ำชุบกัลวาไนซ์ เหล็กฉากกัลวาไนซ์ เหล็กฉากชุบกัลวาไนซ์ เหล็กกัลวาไนซ์ เหล็กชุบกัลวาไนซ์ เหล็กรูปพรรณชุบกัลวาไนซ์ เหล็กก่อสร้างชุบกัลวาไนซ์ เหล็กฉากกัลวาไนซ์ เหล็กแบนกัลวาไนซ์ เหล็กกล่องชุบกัลวาไนซ์ เหล็กรางน้ำกาวาไนซ์ เหล็กแบนชุบกัลวาไนซ์ เหล็กชุบกัลวาไนซ์ขนาด เหล็กกัลวาไนซ์ขนาด เหล็กกาวาไนซ์ 


 

 

ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์

Expanded Hot Dip Galvanized

 


ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์

Expanded Hot Dip Galvanized

 


 

ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์

Expanded Hot Dip Galvanized

 


 

ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์

Expanded Hot Dip Galvanized

 


 

ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์

Expanded Hot Dip Galvanized

 


 

ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์

Expanded Hot Dip Galvanized

 


 

ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์

Expanded Hot Dip Galvanized

 


 

ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์

Expanded Hot Dip Galvanized

 


 

ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์

Expanded Hot Dip Galvanized

 


 

ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์

Expanded Hot Dip Galvanized

 


 

ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์

Expanded Hot Dip Galvanized

 


 

ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์

Expanded Hot Dip Galvanized

 


 

ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์

Expanded Hot Dip Galvanized

 


 

ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์

Expanded Hot Dip Galvanized

 


 

เหล็กเส้นชุบกัลวาไนซ์ เหล็กชุบกันสนิม (HOT DIP GAVANIZED)


คลังวัสดุเซ็นเตอร์ มีจำหน่ายแล้วเหล็กเส้นชุบกัลวาไนซ์ เหล็กเส้นชุบร้อน HDG มีเหล็กหลายชนิด หลายขนาด ตั้งแต่เหล็กแบน เหล็กกล่อง เหล็กรางน้ำ เหล็กตัวซี เหล็กข้ออ้อย เหล็กแผ่น รวมไปถึงเหล็ก H-Beem I-Beem โดยกรรมวิธีการผลิตนั่นก็คือการนำเหล็กเส้น (ดำ) มาผ่านกระบวนการชุบร้อน (HOT DIP GAVANIZED) ตามค่ามาตรฐานของโรงงานซึ่งทำให้เกิดประสิทธิภาพในการช่วยป้องกันสนิมได้ 100% และคุณภาพสินค้าการใช้งานทนทานมากกว่าเหล็กเดิมอีกด้วย

ทั้งนี้งานจึงเหมาะสำหรับผู้รับเหมาก่อสร้าง งานโครงสร้าง เสา อาคารบ้านเรือน งานราชการ กองช่าง หรือนิติอาคารก่อสร้างโครงการต่างๆ เพื่อให้เกิดความสะดวกสบายและความรวดเร็วต่องานที่ท่านต้องการใช้ไม่ต้องเสียเวลาทาสีทับ ทางร้านจัดส่งให้พร้อมใช้งานพร้อมรับประกันคุณภาพสินค้าด้วยมอก.เหล็ก และคุณภาพของกัลวาไนซ์ (HOT DIP GAVANIZED) จึงมั่นใจได้เลยว่างานดีมีคุณภาพ ไม่ผิดหวัง

รายละเอียดการสั่งซื้อ
รบกวนขอทราบข้อมูลเบื้องต้นที่ต้องการใช้งาน

1. ขนาด สเปคเหล็ก กว้างxยาว

2. ชนิดเหล็กที่ต้องการใช้งาน

3. จำนวน ?

 

Visitors: 175,417