เหล็กรูปพรรณ

เหล็กแบน เหล็กรูปพรรณ

เหล็กแบน เหล็กรูปพรรณ ขนาด (mm.) Size ความยาว (m.) Length ความหนา (mm.) Thickness น้ำหนัก (kg./6m.) Weight
เหล็กแบน เหล็กรูปพรรณ 25 6 3 3.53
เหล็กแบน เหล็กรูปพรรณ 25 6 4.5 5.30
เหล็กแบน เหล็กรูปพรรณ 25 6 6 7.07
เหล็กแบน เหล็กรูปพรรณ 25 6 9 10.60
เหล็กแบน เหล็กรูปพรรณ 25 6 12 14.13
เหล็กแบน เหล็กรูปพรรณ 25 6 15 17.66
เหล็กแบน เหล็กรูปพรรณ 25 6 19 22.37

 

 


เหล็กแบน เหล็กรูปพรรณ

เหล็กแบน เหล็กรูปพรรณ ขนาด (mm.) Size ความยาว (m.) Length ความหนา (mm.) Thickness น้ำหนัก (kg./6m.) Weight
เหล็กแบน เหล็กรูปพรรณ 32 6 3 4.52
เหล็กแบน เหล็กรูปพรรณ 32 6 4.5 6.78
เหล็กแบน เหล็กรูปพรรณ 32 6 6 9.04
เหล็กแบน เหล็กรูปพรรณ 32 6 9 13.56
เหล็กแบน เหล็กรูปพรรณ 32 6 12 18.09
เหล็กแบน เหล็กรูปพรรณ 32 6 15 22.61
เหล็กแบน เหล็กรูปพรรณ 32 6 19 28.64
เหล็กแบน เหล็กรูปพรรณ 32 6 25 37.68

 

 


เหล็กแบน เหล็กรูปพรรณ

เหล็กแบน เหล็กรูปพรรณ ขนาด (mm.) Size ความยาว (m.) Length ความหนา (mm.) Thickness น้ำหนัก (kg./6m.) Weight
เหล็กแบน เหล็กรูปพรรณ 38 6 3 5.37
เหล็กแบน เหล็กรูปพรรณ 38 6 4.5 8.05
เหล็กแบน เหล็กรูปพรรณ 38 6 6 10.74
เหล็กแบน เหล็กรูปพรรณ 38 6 9 16.11
เหล็กแบน เหล็กรูปพรรณ 38 6 12 21.48
เหล็กแบน เหล็กรูปพรรณ 38 6 15 26.85
เหล็กแบน เหล็กรูปพรรณ 38 6 19 34.01
เหล็กแบน เหล็กรูปพรรณ 38 6 25 44.75

 

 


เหล็กแบน เหล็กรูปพรรณ

เหล็กแบน เหล็กรูปพรรณ ขนาด (mm.) Size ความยาว (m.) Length ความหนา (mm.) Thickness น้ำหนัก (kg./6m.) Weight
เหล็กแบน เหล็กรูปพรรณ 50 6 3 7.07
เหล็กแบน เหล็กรูปพรรณ 50 6 4.5 10.60
เหล็กแบน เหล็กรูปพรรณ 50 6 6 14.13
เหล็กแบน เหล็กรูปพรรณ 50 6 9 21.20
เหล็กแบน เหล็กรูปพรรณ 50 6 12 28.26
เหล็กแบน เหล็กรูปพรรณ 50 6 15 35.33
เหล็กแบน เหล็กรูปพรรณ 50 6 19 44.75
เหล็กแบน เหล็กรูปพรรณ 50 6 25 58.88

 

 


เหล็กแบน เหล็กรูปพรรณ

เหล็กแบน เหล็กรูปพรรณ ขนาด (mm.) Size ความยาว (m.) Length ความหนา (mm.) Thickness น้ำหนัก (kg./6m.) Weight
เหล็กแบน เหล็กรูปพรรณ 65 6 3 9.18
เหล็กแบน เหล็กรูปพรรณ 65 6 4.5 13.78
เหล็กแบน เหล็กรูปพรรณ 65 6 6 18.37
เหล็กแบน เหล็กรูปพรรณ 65 6 9 27.55
เหล็กแบน เหล็กรูปพรรณ 65 6 12 36.74
เหล็กแบน เหล็กรูปพรรณ 65 6 15 45.92
เหล็กแบน เหล็กรูปพรรณ 65 6 19 58.17
เหล็กแบน เหล็กรูปพรรณ 65 6 25 76.54

 

 


เหล็กแบน เหล็กรูปพรรณ

เหล็กแบน เหล็กรูปพรรณ ขนาด (mm.) Size ความยาว (m.) Length ความหนา (mm.) Thickness น้ำหนัก (kg./6m.) Weight
เหล็กแบน เหล็กรูปพรรณ 75 6 3 10.60
เหล็กแบน เหล็กรูปพรรณ 75 6 4.5 15.90
เหล็กแบน เหล็กรูปพรรณ 75 6 6 21.20
เหล็กแบน เหล็กรูปพรรณ 75 6 9 31.79
เหล็กแบน เหล็กรูปพรรณ 75 6 12 42.39
เหล็กแบน เหล็กรูปพรรณ 75 6 15 52.99
เหล็กแบน เหล็กรูปพรรณ 75 6 19 67.12
เหล็กแบน เหล็กรูปพรรณ 75 6 25 88.31

 

 


เหล็กแบน เหล็กรูปพรรณ

เหล็กแบน เหล็กรูปพรรณ ขนาด (mm.) Size ความยาว (m.) Length ความหนา (mm.) Thickness น้ำหนัก (kg./6m.) Weight
เหล็กแบน เหล็กรูปพรรณ 100 6 3 14.13
เหล็กแบน เหล็กรูปพรรณ 100 6 4.5 21.20
เหล็กแบน เหล็กรูปพรรณ 100 6 6 28.26
เหล็กแบน เหล็กรูปพรรณ 100 6 9 42.39
เหล็กแบน เหล็กรูปพรรณ 100 6 12 56.52
เหล็กแบน เหล็กรูปพรรณ 100 6 15 70.65
เหล็กแบน เหล็กรูปพรรณ 100 6 19 89.49
เหล็กแบน เหล็กรูปพรรณ 100 6 25 117.75

 

 


 

เหล็กฉาก เหล็กรูปพรรณ

เหล็กฉาก เหล็กรูปพรรณ ขนาด (mm.) Size ความยาว (m.) Length ความหนา (mm.) Thickness น้ำหนัก (kg./6m.) Weight
เหล็กฉาก เหล็กรูปพรรณ 25x25 6 3 6.72
เหล็กฉาก เหล็กรูปพรรณ 25x25 6 5 10.62
เหล็กฉาก เหล็กรูปพรรณ 30x30 6 3 8.16
เหล็กฉาก เหล็กรูปพรรณ 30x30 6 5 13.08
เหล็กฉาก เหล็กรูปพรรณ 40x40 6 3 10.98
เหล็กฉาก เหล็กรูปพรรณ 40x40 6 4 14.52
เหล็กฉาก เหล็กรูปพรรณ 40x40 6 5 11.70
เหล็กฉาก เหล็กรูปพรรณ 40x40 6 6 21.12

 

 


เหล็กฉาก เหล็กรูปพรรณ

เหล็กฉาก เหล็กรูปพรรณ ขนาด (mm.) Size ความยาว (m.) Length ความหนา (mm.) Thickness น้ำหนัก (kg./6m.) Weight
เหล็กฉาก เหล็กรูปพรรณ 45x45 6 4 16.44
เหล็กฉาก เหล็กรูปพรรณ 45x45 6 5 20.28
เหล็กฉาก เหล็กรูปพรรณ 50x50 6 3 13.98
เหล็กฉาก เหล็กรูปพรรณ 50x50 6 4 18.36
เหล็กฉาก เหล็กรูปพรรณ 50x50 6 5 22.62
เหล็กฉาก เหล็กรูปพรรณ 50x50 6 6 26.58
เหล็กฉาก เหล็กรูปพรรณ 60x60 6 4 22.08
เหล็กฉาก เหล็กรูปพรรณ 60x60 6 5 27.30
เหล็กฉาก เหล็กรูปพรรณ 60x60 6 6 32.52

 

 


เหล็กฉาก เหล็กรูปพรรณ

เหล็กฉาก เหล็กรูปพรรณ ขนาด (mm.) Size ความยาว (m.) Length ความหนา (mm.) Thickness น้ำหนัก (kg./6m.) Weight
เหล็กฉาก เหล็กรูปพรรณ 65x65 6 5 30.00
เหล็กฉาก เหล็กรูปพรรณ 65x65 6 6 35.46
เหล็กฉาก เหล็กรูปพรรณ 65x65 6 8 45.96
เหล็กฉาก เหล็กรูปพรรณ 70x70 6 6 32.28
เหล็กฉาก เหล็กรูปพรรณ 75x75 6 6 41.10
เหล็กฉาก เหล็กรูปพรรณ 75x75 6 9 59.76
เหล็กฉาก เหล็กรูปพรรณ 75x75 6 12 78.00

 

 


เหล็กฉาก เหล็กรูปพรรณ

เหล็กฉาก เหล็กรูปพรรณ ขนาด (mm.) Size ความยาว (m.) Length ความหนา (mm.) Thickness น้ำหนัก (kg./6m.) Weight
เหล็กฉาก เหล็กรูปพรรณ 80x80 6 6 43.92
เหล็กฉาก เหล็กรูปพรรณ 90x90 6 6 49.68
เหล็กฉาก เหล็กรูปพรรณ 90x90 6 7 57.54
เหล็กฉาก เหล็กรูปพรรณ 90x90 6 10 79.80
เหล็กฉาก เหล็กรูปพรรณ 90x90 6 12 95.40
เหล็กฉาก เหล็กรูปพรรณ 90x90 6 13 102.00
เหล็กฉาก เหล็กรูปพรรณ 100x100 6 7 64.20
เหล็กฉาก เหล็กรูปพรรณ 100x100 6 10 89.40
เหล็กฉาก เหล็กรูปพรรณ 100x100 6 12 106.80

 

 


เหล็กฉาก เหล็กรูปพรรณ

เหล็กฉาก เหล็กรูปพรรณ ขนาด (mm.) Size ความยาว (m.) Length ความหนา (mm.) Thickness น้ำหนัก (kg./6m.) Weight
เหล็กฉาก เหล็กรูปพรรณ 120x120 6 8 88.20
เหล็กฉาก เหล็กรูปพรรณ 130x130 6 9 107.40
เหล็กฉาก เหล็กรูปพรรณ 130x130 6 12 140.40
เหล็กฉาก เหล็กรูปพรรณ 130x130 6 15 172.80
เหล็กฉาก เหล็กรูปพรรณ 150x150 6 12 163.80
เหล็กฉาก เหล็กรูปพรรณ 150x150 6 15 201.60
เหล็กฉาก เหล็กรูปพรรณ 150x150 6 19 251.40

 

 


เหล็กฉาก เหล็กรูปพรรณ

เหล็กฉาก เหล็กรูปพรรณ ขนาด (mm.) Size ความยาว (m.) Length ความหนา (mm.) Thickness น้ำหนัก (kg./6m.) Weight
เหล็กฉาก เหล็กรูปพรรณ 175x175 6 12 190.80
เหล็กฉาก เหล็กรูปพรรณ 175x175 6 15 236.40
เหล็กฉาก เหล็กรูปพรรณ 200x200 6 15 271.80
เหล็กฉาก เหล็กรูปพรรณ 200x200 6 20 358.20
เหล็กฉาก เหล็กรูปพรรณ 200x200 6 25 441.60
เหล็กฉาก เหล็กรูปพรรณ 250x250 6 25 562.20
เหล็กฉาก เหล็กรูปพรรณ 250x250 6 35 768.00

 

 


 

เหล็กแป๊ปเหลี่ยม เหล็กรูปพรรณ

เหล็กแป๊ปเหลี่ยม เหล็กรูปพรรณ

ขนาด (mm.) Size ความยาว (m.) Length ความหนา (mm.) Thickness น้ำหนัก (kg./6m.) Weight
เหล็กแป๊ปเหลี่ยม เหล็กรูปพรรณ 19x19 6 1.6 4.92
เหล็กแป๊ปเหลี่ยม เหล็กรูปพรรณ 19x19 6 2 5.94
เหล็กแป๊ปเหลี่ยม เหล็กรูปพรรณ 25x25 6 1.6 6.72
เหล็กแป๊ปเหลี่ยม เหล็กรูปพรรณ 25x25 6 2.3 9.18
เหล็กแป๊ปเหลี่ยม เหล็กรูปพรรณ 25x25 6 3.2 11.88
เหล็กแป๊ปเหลี่ยม เหล็กรูปพรรณ 32x32 6 1.6 8.88
เหล็กแป๊ปเหลี่ยม เหล็กรูปพรรณ 32x32 6 2.3 12.24
เหล็กแป๊ปเหลี่ยม เหล็กรูปพรรณ 32x32 6 3.2 16.14

 

 


เหล็กแป๊ปเหลี่ยม เหล็กรูปพรรณ

เหล็กแป๊ปเหลี่ยม เหล็กรูปพรรณ ขนาด (mm.) Size ความยาว (m.) Length ความหนา (mm.) Thickness น้ำหนัก (kg./6m.) Weight
เหล็กแป๊ปเหลี่ยม เหล็กรูปพรรณ 38x38 6 1.6 10.68
เหล็กแป๊ปเหลี่ยม เหล็กรูปพรรณ 38x38 6 2.3 14.28
เหล็กแป๊ปเหลี่ยม เหล็กรูปพรรณ 38x38 6 3.2 19.74
เหล็กแป๊ปเหลี่ยม เหล็กรูปพรรณ 40x40 6 1.6 11.28
เหล็กแป๊ปเหลี่ยม เหล็กรูปพรรณ 40x40 6 2.3 15.72
เหล็กแป๊ปเหลี่ยม เหล็กรูปพรรณ 40x40 6 3.2 20.94
เหล็กแป๊ปเหลี่ยม เหล็กรูปพรรณ 50x50 6 1.6 14.28
เหล็กแป๊ปเหลี่ยม เหล็กรูปพรรณ 50x50 6 2.3 20.04
เหล็กแป๊ปเหลี่ยม เหล็กรูปพรรณ 50x50 6 3.2 27.00
เหล็กแป๊ปเหลี่ยม เหล็กรูปพรรณ 50x50 6 4.5 36.122
เหล็กแป๊ปเหลี่ยม เหล็กรูปพรรณ 50x50 6 6 45.36

 

 


เหล็กแป๊ปเหลี่ยม เหล็กรูปพรรณ

เหล็กแป๊ปเหลี่ยม เหล็กรูปพรรณ ขนาด (mm.) Size ความยาว (m.) Length ความหนา (mm.) Thickness น้ำหนัก (kg./6m.) Weight
เหล็กแป๊ปเหลี่ยม เหล็กรูปพรรณ 60x60 6 1.6 17.28
เหล็กแป๊ปเหลี่ยม เหล็กรูปพรรณ 60x60 6 2.3 24.35
เหล็กแป๊ปเหลี่ยม เหล็กรูปพรรณ 60x60 6 3.2 33.00
เหล็กแป๊ปเหลี่ยม เหล็กรูปพรรณ 65x65 6 1.6 18.78
เหล็กแป๊ปเหลี่ยม เหล็กรูปพรรณ 65x65 6 2.3 25.52
เหล็กแป๊ปเหลี่ยม เหล็กรูปพรรณ 65x65 6 3.2 36.00
เหล็กแป๊ปเหลี่ยม เหล็กรูปพรรณ 75x75 6 1.6 21.84
เหล็กแป๊ปเหลี่ยม เหล็กรูปพรรณ 75x75 6 2.3 30.84
เหล็กแป๊ปเหลี่ยม เหล็กรูปพรรณ 75x75 6 3.2 42.06
เหล็กแป๊ปเหลี่ยม เหล็กรูปพรรณ 75x75 6 4.5 57.30
เหล็กแป๊ปเหลี่ยม เหล็กรูปพรรณ 75x75 6 6 73.62
เหล็กแป๊ปเหลี่ยม เหล็กรูปพรรณ 75x75 6 9 102.12

 

 


เหล็กแป๊ปเหลี่ยม เหล็กรูปพรรณ

เหล็กแป๊ปเหลี่ยม เหล็กรูปพรรณ ขนาด (mm.) Size ความยาว (m.) Length ความหนา (mm.) Thickness น้ำหนัก (kg./6m.) Weight
เหล็กแป๊ปเหลี่ยม เหล็กรูปพรรณ 80x80 6 3.2 45.06
เหล็กแป๊ปเหลี่ยม เหล็กรูปพรรณ 80x80 6 4.5 61.56
เหล็กแป๊ปเหลี่ยม เหล็กรูปพรรณ 100x100 6 1.6 29.34
เหล็กแป๊ปเหลี่ยม เหล็กรูปพรรณ 100x100 6 2.3 41.70
เหล็กแป๊ปเหลี่ยม เหล็กรูปพรรณ 100x100 6 3.2 57.12
เหล็กแป๊ปเหลี่ยม เหล็กรูปพรรณ 100x100 6 4.5 78.60
เหล็กแป๊ปเหลี่ยม เหล็กรูปพรรณ 100x100 6 6 101.88
เหล็กแป๊ปเหลี่ยม เหล็กรูปพรรณ 100x100 6 9 144.48
เหล็กแป๊ปเหลี่ยม เหล็กรูปพรรณ 125x125 6 3.2 72.18
เหล็กแป๊ปเหลี่ยม เหล็กรูปพรรณ 125x125 6 4.5 99.72
เหล็กแป๊ปเหลี่ยม เหล็กรูปพรรณ 125x125 6 6 130.14
เหล็กแป๊ปเหลี่ยม เหล็กรูปพรรณ 125x125 6 9 186.90

 

 


เหล็กแป๊ปแบน เหล็กรูปพรรณ

เหล็กแป๊ปเหลี่ยม เหล็กรูปพรรณ ขนาด (mm.) Size ความยาว (m.) Length ความหนา (mm.) Thickness น้ำหนัก (kg./6m.) Weight
เหล็กแป๊ปเหลี่ยม เหล็กรูปพรรณ 150x150 6 3.2 87.24
เหล็กแป๊ปเหลี่ยม เหล็กรูปพรรณ 150x150 6 4.5 120.60
เหล็กแป๊ปเหลี่ยม เหล็กรูปพรรณ 150x150 6 6 158.40
เหล็กแป๊ปเหลี่ยม เหล็กรูปพรรณ 150x150 6 9 229.26
เหล็กแป๊ปเหลี่ยม เหล็กรูปพรรณ 200x200 6 4.5 163.32
เหล็กแป๊ปเหลี่ยม เหล็กรูปพรรณ 200x200 6 6 214.80
เหล็กแป๊ปเหลี่ยม เหล็กรูปพรรณ 200x200 6 9 314.04

 

 


 

เหล็กแป๊ปแบน เหล็กรูปพรรณ

เหล็กแป๊ปแบน เหล็กรูปพรรณ ขนาด (mm.) Size ความยาว (m.) Length ความหนา (mm.) Thickness น้ำหนัก (kg./6m.) Weight
เหล็กแป๊ปแบน เหล็กรูปพรรณ 50x25 6 1.6 10.50
เหล็กแป๊ปแบน เหล็กรูปพรรณ 50x25 6 2.3 14.64
เหล็กแป๊ปแบน เหล็กรูปพรรณ 50x25 6 3.2 19.44
เหล็กแป๊ปแบน เหล็กรูปพรรณ 60x30 6 1.6 12.78
เหล็กแป๊ปแบน เหล็กรูปพรรณ 60x30 6 2.3 17.88
เหล็กแป๊ปแบน เหล็กรูปพรรณ 60x30 6 3.2 23.94
เหล็กแป๊ปแบน เหล็กรูปพรรณ 75x38 6 1.6 16.26
เหล็กแป๊ปแบน เหล็กรูปพรรณ 75x38 6 2.3 22.86
เหล็กแป๊ปแบน เหล็กรูปพรรณ 75x38 6 3.2 30.90

 

 


เหล็กแป๊ปแบน เหล็กรูปพรรณ

เหล็กแป๊ปแบน เหล็กรูปพรรณ ขนาด (mm.) Size ความยาว (m.) Length ความหนา (mm.) Thickness น้ำหนัก (kg./6m.) Weight
เหล็กแป๊ปแบน เหล็กรูปพรรณ 75x45 6 1.6 17.28
เหล็กแป๊ปแบน เหล็กรูปพรรณ 75x45 6 2.3 24.36
เหล็กแป๊ปแบน เหล็กรูปพรรณ 75x45 6 3.2 33.00
เหล็กแป๊ปแบน เหล็กรูปพรรณ 100x50 6 1.6 21.84
เหล็กแป๊ปแบน เหล็กรูปพรรณ 100x50 6 2.3 30.84
เหล็กแป๊ปแบน เหล็กรูปพรรณ 100x50 6 3.2 42.06
เหล็กแป๊ปแบน เหล็กรูปพรรณ 100x50 6 4.5 57.30
เหล็กแป๊ปแบน เหล็กรูปพรรณ 100x50 6 6 73.62
เหล็กแป๊ปแบน เหล็กรูปพรรณ 100x50 6 9 102.30
เหล็กแป๊ปแบน เหล็กรูปพรรณ 125x75 6 1.6 29.34
เหล็กแป๊ปแบน เหล็กรูปพรรณ 125x75 6 2.3 41.70
เหล็กแป๊ปแบน เหล็กรูปพรรณ 125x75 6 3.2 57.60
เหล็กแป๊ปแบน เหล็กรูปพรรณ 125x75 6 4.5 78.60
เหล็กแป๊ปแบน เหล็กรูปพรรณ 125x75 6 6 101.88
เหล็กแป๊ปแบน เหล็กรูปพรรณ 125x75 6 9 144.48

 

 


เหล็กแป๊ปแบน เหล็กรูปพรรณ

เหล็กแป๊ปแบน เหล็กรูปพรรณ ขนาด (mm.) Size ความยาว (m.) Length ความหนา (mm.) Thickness น้ำหนัก (kg./6m.) Weight
เหล็กแป๊ปแบน เหล็กรูปพรรณ 150x50 6 1.6 29.34
เหล็กแป๊ปแบน เหล็กรูปพรรณ 150x50 6 2.3 41.70
เหล็กแป๊ปแบน เหล็กรูปพรรณ 150x50 6 3.2 57.12
เหล็กแป๊ปแบน เหล็กรูปพรรณ 150x50 6 4.5 78.54
เหล็กแป๊ปแบน เหล็กรูปพรรณ 150x50 6 6 101.88
เหล็กแป๊ปแบน เหล็กรูปพรรณ 150x50 6 9 144.48
เหล็กแป๊ปแบน เหล็กรูปพรรณ 150x75 6 2.3 47.10
เหล็กแป๊ปแบน เหล็กรูปพรรณ 150x75 6 3.2 64.68
เหล็กแป๊ปแบน เหล็กรูปพรรณ 150x75 6 4.5 89.10
เหล็กแป๊ปแบน เหล็กรูปพรรณ 150x75 6 6 116.66
เหล็กแป๊ปแบน เหล็กรูปพรรณ 150x75 6 9 165.66

 

 


เหล็กแป๊ปแบน เหล็กรูปพรรณ

เหล็กแป๊ปแบน เหล็กรูปพรรณ ขนาด (mm.) Size ความยาว (m.) Length ความหนา (mm.) Thickness น้ำหนัก (kg./6m.) Weight
เหล็กแป๊ปแบน เหล็กรูปพรรณ 150x100 6 2.3 52.56
เหล็กแป๊ปแบน เหล็กรูปพรรณ 150x100 6 3.2 72.18
เหล็กแป๊ปแบน เหล็กรูปพรรณ 150x100 6 4.5 99.60
เหล็กแป๊ปแบน เหล็กรูปพรรณ 150x100 6 6 130.20
เหล็กแป๊ปแบน เหล็กรูปพรรณ 150x100 6 9 186.90
เหล็กแป๊ปแบน เหล็กรูปพรรณ 200x100 6 3.2 87.24
เหล็กแป๊ปแบน เหล็กรูปพรรณ 200x100 6 4.5 120.90
เหล็กแป๊ปแบน เหล็กรูปพรรณ 200x100 6 6 158.40
เหล็กแป๊ปแบน เหล็กรูปพรรณ 200x100 6 9 229.26

 

 


 

ท่อกลม เหล็กรูปพรรณ

ท่อกลม เหล็กรูปพรรณ ขนาด (in) Size วงนอก (mm.) OD ความยาว (m.) Length ความหนา (mm.) Thickness น้ำหนัก (kg./6m.) Weight
ท่อกลม เหล็กรูปพรรณ 1/2" 21.34 6 1.6 4.69
ท่อกลม เหล็กรูปพรรณ 1/2" 21.34 6 2.3 6.48
ท่อกลม เหล็กรูปพรรณ 1/2" 21.34 6 3.2 8.58
ท่อกลม เหล็กรูปพรรณ 3/4" 27.2 6 1.6 6.00
ท่อกลม เหล็กรูปพรรณ 3/4" 27.2 6 2.3 8.46
ท่อกลม เหล็กรูปพรรณ 3/4" 27.2 6 3.2 11.28
ท่อกลม เหล็กรูปพรรณ 1" 34 6 1.6 7.68
ท่อกลม เหล็กรูปพรรณ 1" 34 6 2.3 10.80
ท่อกลม เหล็กรูปพรรณ 1" 34 6 3.2 14.64

 

 


ท่อกลม เหล็กรูปพรรณ

ท่อกลม เหล็กรูปพรรณ ขนาด (in) Size วงนอก (mm.) OD ความยาว (m.) Length ความหนา (mm.) Thickness น้ำหนัก (kg./6m.) Weight
ท่อกลม เหล็กรูปพรรณ 1-1/4" 21.34 6 1.6 9.66
ท่อกลม เหล็กรูปพรรณ 1-1/4" 21.34 6 2.3 13.74
ท่อกลม เหล็กรูปพรรณ 1-1/4" 21.34 6 3.2 18.54
ท่อกลม เหล็กรูปพรรณ 1-1/2" 48.6 6 1.6 11.10
ท่อกลม เหล็กรูปพรรณ 1-1/2" 48.6 6 2.3 15.78
ท่อกลม เหล็กรูปพรรณ 1-1/2" 48.6 6 3.2 21.48
ท่อกลม เหล็กรูปพรรณ 2" 60.5 6 1.8 15.54
ท่อกลม เหล็กรูปพรรณ 2" 60.5 6 2.3 19.74
ท่อกลม เหล็กรูปพรรณ 2" 6.5 6 3.2 27.12
ท่อกลม เหล็กรูปพรรณ 2" 60.5 6 4.5 37.14

 

 


ท่อกลม เหล็กรูปพรรณ

ท่อกลม เหล็กรูปพรรณ ขนาด (in) Size วงนอก (mm.) OD ความยาว (m.) Length ความหนา (mm.) Thickness น้ำหนัก (kg./6m.) Weight
ท่อกลม เหล็กรูปพรรณ 2-1/2" 76.3 6 1.8 19.80
ท่อกลม เหล็กรูปพรรณ 2-1/2" 76.3 6 2.3 25.14
ท่อกลม เหล็กรูปพรรณ 2-1/2" 76.3 6 3.2 34.62
ท่อกลม เหล็กรูปพรรณ 2-1/2" 76.3 6 4.5 47.76
ท่อกลม เหล็กรูปพรรณ 3" 88.9 6 1.8 23.22
ท่อกลม เหล็กรูปพรรณ 3" 88.9 6 2.3 29.46
ท่อกลม เหล็กรูปพรรณ 3" 88.9 6 3.2 40.56
ท่อกลม เหล็กรูปพรรณ 3" 88.9 6 4.5 56.22
ท่อกลม เหล็กรูปพรรณ 3" 88.9 6 6 73.62
ท่อกลม เหล็กรูปพรรณ 3-1/2" 101.6 6 1.8 26.58
ท่อกลม เหล็กรูปพรรณ 3-1/2" 101.6 6 2.3 33.78
ท่อกลม เหล็กรูปพรรณ 3-1/2" 101.6 6 3.2 46.56
ท่อกลม เหล็กรูปพรรณ 3-1/2" 101.6 6 4.5 64.66
ท่อกลม เหล็กรูปพรรณ 3-1/2" 101.6 6 6 84.90

 

 


ท่อกลม เหล็กรูปพรรณ

ท่อกลม เหล็กรูปพรรณ ขนาด (in) Size วงนอก (mm.) OD ความยาว (m.) Length ความหนา (mm.) Thickness น้ำหนัก (kg./6m.) Weight
ท่อกลม เหล็กรูปพรรณ 4" 114.3 6 1.8 29.94
ท่อกลม เหล็กรูปพรรณ 4" 114.3 6 2.3 38.10
ท่อกลม เหล็กรูปพรรณ 4" 114.3 6 3.2 52.62
ท่อกลม เหล็กรูปพรรณ 4" 114.3 6 4.5 73.20
ท่อกลม เหล็กรูปพรรณ 4" 114.3 6 6 96.12
ท่อกลม เหล็กรูปพรรณ 4" 114.3 6 9.5 147.24
ท่อกลม เหล็กรูปพรรณ 5" 139.8 6 3.2 64.56
ท่อกลม เหล็กรูปพรรณ 5" 139.8 6 4.5 90.00
ท่อกลม เหล็กรูปพรรณ 5" 139.8 6 6 118.80
ท่อกลม เหล็กรูปพรรณ 6" 165.2 6 3.2 76.80
ท่อกลม เหล็กรูปพรรณ 6" 165.2 6 4.5 106.80
ท่อกลม เหล็กรูปพรรณ 6" 165.2 6 6 141.60

 

 


ท่อกลม เหล็กรูปพรรณ

ท่อกลม เหล็กรูปพรรณ ขนาด (in) Size วงนอก (mm.) OD ความยาว (m.) Length ความหนา (mm.) Thickness น้ำหนัก (kg./6m.) Weight
ท่อกลม เหล็กรูปพรรณ 8" 216.3 6 4 127.32
ท่อกลม เหล็กรูปพรรณ 8" 216.3 6 4.5 142.92
ท่อกลม เหล็กรูปพรรณ 8" 216.3 6 5 158.40
ท่อกลม เหล็กรูปพรรณ 8" 216.3 6 6 186.60
ท่อกลม เหล็กรูปพรรณ 8" 216.3 6 9 279.78
ท่อกลม เหล็กรูปพรรณ 10" 273.1 6 4.5 178.86
ท่อกลม เหล็กรูปพรรณ 10" 273.1 6 5 198.36
ท่อกลม เหล็กรูปพรรณ 10" 273.1 6 6 237.12
ท่อกลม เหล็กรูปพรรณ 10" 273.1 6 9 351.72
ท่อกลม เหล็กรูปพรรณ 10" 273.1 6 12 463.62
ท่อกลม เหล็กรูปพรรณ 12" 323.9 6 5 235.92
ท่อกลม เหล็กรูปพรรณ 12" 323.9 6 6 282.24
ท่อกลม เหล็กรูปพรรณ 12" 323.9 6 9 419.34
ท่อกลม เหล็กรูปพรรณ 12" 323.9 6 12 553.80
ท่อกลม เหล็กรูปพรรณ 12" 323.9 6 16 728.94

 

 


ท่อกลม เหล็กรูปพรรณ

ท่อกลม เหล็กรูปพรรณ ขนาด (in) Size วงนอก (mm.) OD ความยาว (m.) Length ความหนา (mm.) Thickness น้ำหนัก (kg./6m.) Weight
ท่อกลม เหล็กรูปพรรณ 14" 355.6 6 5 259.38
ท่อกลม เหล็กรูปพรรณ 14" 355.6 6 6 310.38
ท่อกลม เหล็กรูปพรรณ 14" 355.6 6 9 461.58
ท่อกลม เหล็กรูปพรรณ 14" 355.6 6 12 610.08
ท่อกลม เหล็กรูปพรรณ 14" 355.6 6 16 804.00
ท่อกลม เหล็กรูปพรรณ 16" 406.4 6 5 297.00
ท่อกลม เหล็กรูปพรรณ 16" 406.4 6 6 355.55
ท่อกลม เหล็กรูปพรรณ 16" 406.4 6 9 529.20
ท่อกลม เหล็กรูปพรรณ 16" 406.4 6 12 700.32
ท่อกลม เหล็กรูปพรรณ 16" 406.4 6 16 924.30
ท่อกลม เหล็กรูปพรรณ 18" 457.2 6 6 400.56
ท่อกลม เหล็กรูปพรรณ 18" 457.2 6 9 596.88
ท่อกลม เหล็กรูปพรรณ 18" 457.2 6 12 790.5
ท่อกลม เหล็กรูปพรรณ 18" 457.2 6 16 1044.54

 

 


 

เหล็กรางน้ำตัวซี เหล็กรูปพรรณ

เหล็กรางน้ำตัวซี เหล็กรูปพรรณ ขนาด (mm.) Size ความยาว (m.) Length ความหนา (mm.) Thickness น้ำหนัก (kg./6m.) Weight
เหล็กรางน้ำตัวซี เหล็กรูปพรรณ 60x30x10 6 1.6 9.78
เหล็กรางน้ำตัวซี เหล็กรูปพรรณ 60x30x10 6 2 11.94
เหล็กรางน้ำตัวซี เหล็กรูปพรรณ 60x30x10 6 2.3 13.50
เหล็กรางน้ำตัวซี เหล็กรูปพรรณ 70x40x25 6 1.6 14.28
เหล็กรางน้ำตัวซี เหล็กรูปพรรณ 75x35x15 6 2.3 17.34

 

 


เหล็กรางน้ำตัวซี เหล็กรูปพรรณ

เหล็กรางน้ำตัวซี เหล็กรูปพรรณ ขนาด (mm.) Size ความยาว (m.) Length ความหนา (mm.) Thickness น้ำหนัก (kg./6m.) Weight
เหล็กรางน้ำตัวซี เหล็กรูปพรรณ 75x45x15 6 1.6 13.92
เหล็กรางน้ำตัวซี เหล็กรูปพรรณ 75x45x15 6 2 17.16
เหล็กรางน้ำตัวซี เหล็กรูปพรรณ 75x45x15 6 2.3 19.50
เหล็กรางน้ำตัวซี เหล็กรูปพรรณ 90x45x20 6 1.6 15.78
เหล็กรางน้ำตัวซี เหล็กรูปพรรณ 90x45x20 6 2.3 22.20
เหล็กรางน้ำตัวซี เหล็กรูปพรรณ 90x45x20 6 3.2 30.00
เหล็กรางน้ำตัวซี เหล็กรูปพรรณ 100x50x50 6 1.6 17.28
เหล็กรางน้ำตัวซี เหล็กรูปพรรณ 100x50x50 6 2 21.36
เหล็กรางน้ำตัวซี เหล็กรูปพรรณ 100x50x50 6 2.3 24.36
เหล็กรางน้ำตัวซี เหล็กรูปพรรณ 100x50x50 6 2.8 29.22
เหล็กรางน้ำตัวซี เหล็กรูปพรรณ 100x50x50 6 3.2 33.00
เหล็กรางน้ำตัวซี เหล็กรูปพรรณ 100x50x50 6 4 40.26
เหล็กรางน้ำตัวซี เหล็กรูปพรรณ 100x50x50 6 4.5 44.58

 

 


เหล็กรางน้ำตัวซี เหล็กรูปพรรณ

เหล็กรางน้ำตัวซี เหล็กรูปพรรณ ขนาด (mm.) Size ความยาว (m.) Length ความหนา (mm.) Thickness น้ำหนัก (kg./6m.) Weight
เหล็กรางน้ำตัวซี เหล็กรูปพรรณ 120x40x20 6 3.2 33.00
เหล็กรางน้ำตัวซี เหล็กรูปพรรณ 120x60x20 6 2.3 28.68
เหล็กรางน้ำตัวซี เหล็กรูปพรรณ 120x60x20 6 3.2 39.06
เหล็กรางน้ำตัวซี เหล็กรูปพรรณ 120x60x25 6 4.5 55.20

 

 


เหล็กรางน้ำตัวซี เหล็กรูปพรรณ

เหล็กรางน้ำตัวซี เหล็กรูปพรรณ ขนาด (mm.) Size ความยาว (m.) Length ความหนา (mm.) Thickness น้ำหนัก (kg./6m.) Weight
เหล็กรางน้ำตัวซี เหล็กรูปพรรณ 125x50x20 6 2.3 27.06
เหล็กรางน้ำตัวซี เหล็กรูปพรรณ 125x50x20 6 3.2 39.78
เหล็กรางน้ำตัวซี เหล็กรูปพรรณ 125x50x20 6 4 45.00
เหล็กรางน้ำตัวซี เหล็กรูปพรรณ 125x50x20 6 4.5 49.92
เหล็กรางน้ำตัวซี เหล็กรูปพรรณ 150x50x20 6 2.3 29.37
เหล็กรางน้ำตัวซี เหล็กรูปพรรณ 150x50x20 6 3.2 40.56
เหล็กรางน้ำตัวซี เหล็กรูปพรรณ 150x50x20 6 4.5 55.20
เหล็กรางน้ำตัวซี เหล็กรูปพรรณ 150x65x20 6 2.3 33.00
เหล็กรางน้ำตัวซี เหล็กรูปพรรณ 150x65x20 6 3.2 45.06
เหล็กรางน้ำตัวซี เหล็กรูปพรรณ 150x65x20 6 4 55.32

 

 


เหล็กรางน้ำตัวซี เหล็กรูปพรรณ

เหล็กรางน้ำตัวซี เหล็กรูปพรรณ ขนาด (mm.) Size ความยาว (m.) Length ความหนา (mm.) Thickness น้ำหนัก (kg./6m.) Weight
เหล็กรางน้ำตัวซี เหล็กรูปพรรณ 150x75x20 6 3.2 48.60
เหล็กรางน้ำตัวซี เหล็กรูปพรรณ 150x75x20 6 4 59.10
เหล็กรางน้ำตัวซี เหล็กรูปพรรณ 150x75x20 6 4.5 66.00
เหล็กรางน้ำตัวซี เหล็กรูปพรรณ 150x75x25 6 3.2 49.62
เหล็กรางน้ำตัวซี เหล็กรูปพรรณ 150x75x25 6 4 61.20
เหล็กรางน้ำตัวซี เหล็กรูปพรรณ 150x75x25 6 4.5 67.80
เหล็กรางน้ำตัวซี เหล็กรูปพรรณ 200x75x20 6 3.2 55.62
เหล็กรางน้ำตัวซี เหล็กรูปพรรณ 200x75x20 6 4 68.40
เหล็กรางน้ำตัวซี เหล็กรูปพรรณ 200x75x20 6 4.5 76.20

 

 


เหล็กรางน้ำตัวซี เหล็กรูปพรรณ

เหล็กรางน้ำตัวซี เหล็กรูปพรรณ ขนาด (mm.) Size ความยาว (m.) Length ความหนา (mm.) Thickness น้ำหนัก (kg./6m.) Weight
เหล็กรางน้ำตัวซี เหล็กรูปพรรณ 200x75x25 6 3.2 57.12
เหล็กรางน้ำตัวซี เหล็กรูปพรรณ 200x75x25 6 4 70.20
เหล็กรางน้ำตัวซี เหล็กรูปพรรณ 200x75x25 6 4.5 78.60
เหล็กรางน้ำตัวซี เหล็กรูปพรรณ 250x75x25 6 4.5 89.40

 

 


 

เหล็กรางน้ำ เหล็กรูปพรรณ

เหล็กรางน้ำ เหล็กรูปพรรณ ขนาด (mm.) Size ความยาว (m.) Length ความหนา1 (mm.) Thickness ความหนา2 (mm.) Thickness น้ำหนัก (kg./6m.) Weight
เหล็กรางน้ำ เหล็กรูปพรรณ 75x40x40 6 5  7 41.52
เหล็กรางน้ำ เหล็กรูปพรรณ 100x50x50 6 5  7.5 56.16
เหล็กรางน้ำ เหล็กรูปพรรณ 125x65x65 6 6  8 80.40

 

 


เหล็กรางน้ำ เหล็กรูปพรรณ

เหล็กรางน้ำ เหล็กรูปพรรณ ขนาด (mm.) Size ความยาว (m.) Length ความหนา1 (mm.) Thickness ความหนา2 (mm.) Thickness น้ำหนัก (kg./6m.) Weight
เหล็กรางน้ำ เหล็กรูปพรรณ 150x75x75 6 6.5  10 111.60
เหล็กรางน้ำ เหล็กรูปพรรณ 150x75x75 6 9  12.5 144.00

 

 


เหล็กรางน้ำ เหล็กรูปพรรณ

เหล็กรางน้ำ เหล็กรูปพรรณ ขนาด (mm.) Size ความยาว (m.) Length ความหนา1 (mm.) Thickness ความหนา2 (mm.) Thickness น้ำหนัก (kg./6m.) Weight
เหล็กรางน้ำ เหล็กรูปพรรณ 180x75x75 6 7 10.5 41.52
เหล็กรางน้ำ เหล็กรูปพรรณ 200x80x80 6 7.5 11 56.16
เหล็กรางน้ำ เหล็กรูปพรรณ 200x90x90 6 8 13.5 80.40

 

 


เหล็กรางน้ำ เหล็กรูปพรรณ

เหล็กรางน้ำ เหล็กรูปพรรณ ขนาด (mm.) Size ความยาว (m.) Length ความหนา1 (mm.) Thickness ความหนา2 (mm.) Thickness น้ำหนัก (kg./6m.) Weight
เหล็กรางน้ำ เหล็กรูปพรรณ 250x90x90 6 9  13 228.60
เหล็กรางน้ำ เหล็กรูปพรรณ 290x90x90 6 11  14.5 262.80

 

 


เหล็กรางน้ำ เหล็กรูปพรรณ

เหล็กรางน้ำ เหล็กรูปพรรณ ขนาด (mm.) Size ความยาว (m.) Length ความหนา1 (mm.) Thickness ความหนา2 (mm.) Thickness น้ำหนัก (kg./6m.) Weight
เหล็กรางน้ำ เหล็กรูปพรรณ 300x90x90 6 9 13 228.60
เหล็กรางน้ำ เหล็กรูปพรรณ 300x90x90 6 10 15.5 262.80
เหล็กรางน้ำ เหล็กรูปพรรณ 300x90x90 6 12 16 291.60

 

 


เหล็กรางน้ำ เหล็กรูปพรรณ

เหล็กรางน้ำ เหล็กรูปพรรณ ขนาด (mm.) Size ความยาว (m.) Length ความหนา1 (mm.) Thickness ความหนา2 (mm.) Thickness น้ำหนัก (kg./6m.) Weight
เหล็กรางน้ำ เหล็กรูปพรรณ 380x100x100 6 10.5 16 327.00
เหล็กรางน้ำ เหล็กรูปพรรณ 380x100x100 6 13 16.5 372.00
เหล็กรางน้ำ เหล็กรูปพรรณ 380x100x100 6 13 20 403.80

 

 


 

เหล็กเอชบีม เหล็กรูปพรรณ

เหล็กเอชบีม เหล็กรูปพรรณ ขนาด (mm.) Size ความยาว (m.) Length ความหนา1 (mm.) Thickness ความหนา2 (mm.) Thickness น้ำหนัก (kg./6m.) Weight
เหล็กเอชบีม เหล็กรูปพรรณ 100x100 6 6 8 103.20
เหล็กเอชบีม เหล็กรูปพรรณ 125x125 6 6.5 9 142.80
เหล็กเอชบีม เหล็กรูปพรรณ 150x150 6 7 10 189.00
เหล็กเอชบีม เหล็กรูปพรรณ 175x175 6 7.5 11 241.20
เหล็กเอชบีม เหล็กรูปพรรณ 200x200 6 8 12 299.40

 

 


เหล็กเอชบีม เหล็กรูปพรรณ

เหล็กเอชบีม เหล็กรูปพรรณ ขนาด (mm.) Size ความยาว (m.) Length ความหนา1 (mm.) Thickness ความหนา2 (mm.) Thickness น้ำหนัก (kg./6m.) Weight
เหล็กเอชบีม เหล็กรูปพรรณ 250x250 6 9 14 434.40
เหล็กเอชบีม เหล็กรูปพรรณ 300x300 6 10 15 564.00
เหล็กเอชบีม เหล็กรูปพรรณ 350x350 6 12 19 822.00
เหล็กเอชบีม เหล็กรูปพรรณ 400x400 6 13 21 1032.00

 

 


 

เหล็กไอบีม เหล็กรูปพรรณ

เหล็กไอบีม เหล็กรูปพรรณ ขนาด (mm.) Size ความยาว (m.) Length ความหนา1 (mm.) Thickness ความหนา2 (mm.) Thickness น้ำหนัก (kg./6m.) Weight
เหล็กไอบีม เหล็กรูปพรรณ 150x75 6 5.5 9.4 102.60
เหล็กไอบีม เหล็กรูปพรรณ 200x100 6 7 10 156.00
เหล็กไอบีม เหล็กรูปพรรณ 200x150 6 9 16 302.40

 

 


เหล็กไอบีม เหล็กรูปพรรณ

เหล็กไอบีม เหล็กรูปพรรณ ขนาด (mm.) Size ความยาว (m.) Length ความหนา1 (mm.) Thickness ความหนา2 (mm.) Thickness น้ำหนัก (kg./6m.) Weight
เหล็กไอบีม เหล็กรูปพรรณ 250x125 6 7.5 12.5 229.80
เหล็กไอบีม เหล็กรูปพรรณ 250x125 6 10 19 333.00
เหล็กไอบีม เหล็กรูปพรรณ 300x150 6 8 13 229.80
เหล็กไอบีม เหล็กรูปพรรณ 300x150 6 10 18.5 393.00
เหล็กไอบีม เหล็กรูปพรรณ 300x150 6 11 22 460.80
เหล็กไอบีม เหล็กรูปพรรณ 350x150 6 9 15 351.00
เหล็กไอบีม เหล็กรูปพรรณ 350x150 6 12 25 523.00

 

 


เหล็กไอบีม เหล็กรูปพรรณ

เหล็กไอบีม เหล็กรูปพรรณ ขนาด (mm.) Size ความยาว (m.) Length ความหนา1 (mm.) Thickness ความหนา2 (mm.) Thickness น้ำหนัก (kg./6m.) Weight
เหล็กไอบีม เหล็กรูปพรรณ 400x150 6 10 18 432.00
เหล็กไอบีม เหล็กรูปพรรณ 400x150 6 12.5 25 574.80
เหล็กไอบีม เหล็กรูปพรรณ 450x175 6 11 20 550.20
เหล็กไอบีม เหล็กรูปพรรณ 450x175 6 13 26 690.00
เหล็กไอบีม เหล็กรูปพรรณ 600x190 6 13 25 798.00
เหล็กไอบีม เหล็กรูปพรรณ 600x190 6 16 35 1056.00

 

 


 

เหล็กแผ่น เหล็กรูปพรรณ

เหล็กแผ่น เหล็กรูปพรรณ ขนาด (mm.) Size ความหนา (mm.) Thickness น้ำหนัก (kg./4'x8') Weight
เหล็กแผ่น เหล็กรูปพรรณ 4'x8' 1.2 28.03
เหล็กแผ่น เหล็กรูปพรรณ 4'x8' 1.4 32.70
เหล็กแผ่น เหล็กรูปพรรณ 4'x8' 1.5 35.04
เหล็กแผ่น เหล็กรูปพรรณ 4'x8' 1.6 37.38
เหล็กแผ่น เหล็กรูปพรรณ 4'x8' 1.8 42.05
เหล็กแผ่น เหล็กรูปพรรณ 4'x8' 2 46.72
เหล็กแผ่น เหล็กรูปพรรณ 4'x8' 2.3 53.73
เหล็กแผ่น เหล็กรูปพรรณ 4'x8' 2.5 58.40
เหล็กแผ่น เหล็กรูปพรรณ 4'x8' 2.8 65.41
เหล็กแผ่น เหล็กรูปพรรณ 4'x8' 3 70.08
เหล็กแผ่น เหล็กรูปพรรณ 4'x8' 3.2 74.75
เหล็กแผ่น เหล็กรูปพรรณ 4'x8' 3.5 81.76
เหล็กแผ่น เหล็กรูปพรรณ 4'x8' 4 93.44
เหล็กแผ่น เหล็กรูปพรรณ 4'x8' 4.5 105.12
เหล็กแผ่น เหล็กรูปพรรณ 4'x8' 5 116.60
เหล็กแผ่น เหล็กรูปพรรณ 4'x8' 5.5 128.48

 

 


เหล็กแผ่น เหล็กรูปพรรณ

เหล็กแผ่น เหล็กรูปพรรณ ขนาด (mm.) Size ความหนา (mm.) Thickness น้ำหนัก (kg./4'x8') Weight
เหล็กแผ่น เหล็กรูปพรรณ 4'x8' 6 140.16
เหล็กแผ่น เหล็กรูปพรรณ 4'x8' 7 163.52
เหล็กแผ่น เหล็กรูปพรรณ 4'x8' 8 186.88
เหล็กแผ่น เหล็กรูปพรรณ 4'x8' 9 210.24
เหล็กแผ่น เหล็กรูปพรรณ 4'x8' 10 233.60
เหล็กแผ่น เหล็กรูปพรรณ 4'x8' 11 256.96
เหล็กแผ่น เหล็กรูปพรรณ 4'x8' 12 280.32
เหล็กแผ่น เหล็กรูปพรรณ 4'x8' 12.7 296.67
เหล็กแผ่น เหล็กรูปพรรณ 4'x8' 13 303.68
เหล็กแผ่น เหล็กรูปพรรณ 4'x8' 14 327.04
เหล็กแผ่น เหล็กรูปพรรณ 4'x8' 15 350.40
เหล็กแผ่น เหล็กรูปพรรณ 4'x8' 16 373.76
เหล็กแผ่น เหล็กรูปพรรณ 4'x8' 19 443.84
เหล็กแผ่น เหล็กรูปพรรณ 4'x8' 20 467.20
เหล็กแผ่น เหล็กรูปพรรณ 4'x8' 22 513.92
เหล็กแผ่น เหล็กรูปพรรณ 4'x8' 25 584.00

 

 


เหล็กแผ่น เหล็กรูปพรรณ

เหล็กแผ่น เหล็กรูปพรรณ ขนาด (mm.) Size ความหนา (mm.) Thickness น้ำหนัก (kg./4'x8') Weight
เหล็กแผ่น เหล็กรูปพรรณ 4'x8' 28 654.08
เหล็กแผ่น เหล็กรูปพรรณ 4'x8' 30 700.80
เหล็กแผ่น เหล็กรูปพรรณ 4'x8' 32 747.52
เหล็กแผ่น เหล็กรูปพรรณ 4'x8' 34 794.24
เหล็กแผ่น เหล็กรูปพรรณ 4'x8' 35 817.60
เหล็กแผ่น เหล็กรูปพรรณ 4'x8' 36 840.96
เหล็กแผ่น เหล็กรูปพรรณ 4'x8' 38 887.69
เหล็กแผ่น เหล็กรูปพรรณ 4'x8' 40 934.40
เหล็กแผ่น เหล็กรูปพรรณ 4'x8' 45 1051.20
เหล็กแผ่น เหล็กรูปพรรณ 4'x8' 50 1168.00
เหล็กแผ่น เหล็กรูปพรรณ 4'x8' 60 1401.60
เหล็กแผ่น เหล็กรูปพรรณ 4'x8' 70 1635.20
เหล็กแผ่น เหล็กรูปพรรณ 4'x8' 80 1868.80
เหล็กแผ่น เหล็กรูปพรรณ 4'x8' 90 2102.40
เหล็กแผ่น เหล็กรูปพรรณ 4'x8' 100 2336.00

 

 


เหล็กแผ่น เหล็กรูปพรรณ

เหล็กแผ่น เหล็กรูปพรรณ ขนาด (mm.) Size ความหนา (mm.) Thickness น้ำหนัก (kg./5'x10') Weight
เหล็กแผ่น เหล็กรูปพรรณ 5'x10' 1.2 43.80
เหล็กแผ่น เหล็กรูปพรรณ 5'x10' 1.4 51.10
เหล็กแผ่น เหล็กรูปพรรณ 5'x10' 1.5 54.75
เหล็กแผ่น เหล็กรูปพรรณ 5'x10' 1.6 58.40
เหล็กแผ่น เหล็กรูปพรรณ 5'x10' 1.8 65.70
เหล็กแผ่น เหล็กรูปพรรณ 5'x10' 2 73.00
เหล็กแผ่น เหล็กรูปพรรณ 5'x10' 2.3 83.95
เหล็กแผ่น เหล็กรูปพรรณ 5'x10' 2.5 91.25
เหล็กแผ่น เหล็กรูปพรรณ 5'x10' 2.8 102.20
เหล็กแผ่น เหล็กรูปพรรณ 5'x10' 3 109.50
เหล็กแผ่น เหล็กรูปพรรณ 5'x10' 3.2 116.80
เหล็กแผ่น เหล็กรูปพรรณ 5'x10' 3.5 127.75
เหล็กแผ่น เหล็กรูปพรรณ 5'x10' 4 146.00
เหล็กแผ่น เหล็กรูปพรรณ 5'x10' 4.5 164.25
เหล็กแผ่น เหล็กรูปพรรณ 5'x10' 5 182.50
เหล็กแผ่น เหล็กรูปพรรณ 5'x10' 5.5 200.75

 

 


เหล็กแผ่น เหล็กรูปพรรณ

เหล็กแผ่น เหล็กรูปพรรณ ขนาด (mm.) Size ความหนา (mm.) Thickness น้ำหนัก (kg./5'x10') Weight
เหล็กแผ่น เหล็กรูปพรรณ 5'x10' 6 219.00
เหล็กแผ่น เหล็กรูปพรรณ 5'x10' 7 255.50
เหล็กแผ่น เหล็กรูปพรรณ 5'x10' 8 292.00
เหล็กแผ่น เหล็กรูปพรรณ 5'x10' 9 328.50
เหล็กแผ่น เหล็กรูปพรรณ 5'x10' 10 365.00
เหล็กแผ่น เหล็กรูปพรรณ 5'x10' 11 401.50
เหล็กแผ่น เหล็กรูปพรรณ 5'x10' 12 438.00
เหล็กแผ่น เหล็กรูปพรรณ 5'x10' 12.7 463.55
เหล็กแผ่น เหล็กรูปพรรณ 5'x10' 13 474.50
เหล็กแผ่น เหล็กรูปพรรณ 5'x10' 14 511.00
เหล็กแผ่น เหล็กรูปพรรณ 5'x10' 15 547.50
เหล็กแผ่น เหล็กรูปพรรณ 5'x10' 16 584.00
เหล็กแผ่น เหล็กรูปพรรณ 5'x10' 19 693.50
เหล็กแผ่น เหล็กรูปพรรณ 5'x10' 20 730.00
เหล็กแผ่น เหล็กรูปพรรณ 5'x10' 22 803.00
เหล็กแผ่น เหล็กรูปพรรณ 5'x10' 25 912.50

 

 


เหล็กแผ่น เหล็กรูปพรรณ

เหล็กแผ่น เหล็กรูปพรรณ ขนาด (mm.) Size ความหนา (mm.) Thickness น้ำหนัก (kg./5'x10') Weight
เหล็กแผ่น เหล็กรูปพรรณ 5'x10' 28 1022.00
เหล็กแผ่น เหล็กรูปพรรณ 5'x10' 30 1095.00
เหล็กแผ่น เหล็กรูปพรรณ 5'x10' 32 1168.00
เหล็กแผ่น เหล็กรูปพรรณ 5'x10' 34 1241.00
เหล็กแผ่น เหล็กรูปพรรณ 5'x10' 35 1277.50
เหล็กแผ่น เหล็กรูปพรรณ 5'x10' 36 1314.00
เหล็กแผ่น เหล็กรูปพรรณ 5'x10' 38 1389.00
เหล็กแผ่น เหล็กรูปพรรณ 5'x10' 40 1460.00
เหล็กแผ่น เหล็กรูปพรรณ 5'x10' 45 1642.50
เหล็กแผ่น เหล็กรูปพรรณ 5'x10' 50 1825.00
เหล็กแผ่น เหล็กรูปพรรณ 5'x10' 60 2190.00
เหล็กแผ่น เหล็กรูปพรรณ 5'x10' 70 2555.00
เหล็กแผ่น เหล็กรูปพรรณ 5'x10' 80 2920.00
เหล็กแผ่น เหล็กรูปพรรณ 5'x10' 90 3285.00
เหล็กแผ่น เหล็กรูปพรรณ 5'x10' 100 3650.00

 

 


 

เหล็กแผ่นลาย เหล็กรูปพรรณ

เหล็กแผ่นลาย เหล็กรูปพรรณ ขนาด (mm.) Size ความหนา (mm.) Thickness น้ำหนัก (kg./4'x8') Weight
เหล็กแผ่นลาย เหล็กรูปพรรณ 4'x8' 2 52.00
เหล็กแผ่นลาย เหล็กรูปพรรณ 4'x8' 3 75.00
เหล็กแผ่นลาย เหล็กรูปพรรณ 4'x8' 4 98.00
เหล็กแผ่นลาย เหล็กรูปพรรณ 4'x8' 4.5 110.00
เหล็กแผ่นลาย เหล็กรูปพรรณ 4'x8' 6 145.00
เหล็กแผ่นลาย เหล็กรูปพรรณ 4'x8' 9 215.00

 

 


เหล็กแผ่นลาย เหล็กรูปพรรณ

เหล็กแผ่นลาย เหล็กรูปพรรณ ขนาด (mm.) Size ความหนา (mm.) Thickness น้ำหนัก (kg./4'x8') Weight
เหล็กแผ่นลาย เหล็กรูปพรรณ 5'x10' 3 118.00
เหล็กแผ่นลาย เหล็กรูปพรรณ 5'x10' 4 154.00
เหล็กแผ่นลาย เหล็กรูปพรรณ 5'x10' 4.5 172.00
เหล็กแผ่นลาย เหล็กรูปพรรณ 5'x10' 6 227.00

 

 


 

เหล็กฉีก เหล็กรูปพรรณ

      รูตะแกรง   แผ่นตะแกรง    
เหล็กฉีก เหล็กรูปพรรณ รุ่น Code ขนาด (mm.) Size ความกว้าง (mm.) Wide ความยาว (mm.) Length ความหนา (mm.) Thickness สัน (mm.) Edge น้ำหนัก (kg./4'x8') Weight
เหล็กฉีก เหล็กรูปพรรณ  XS-31 4'x8' 12 30.5 1.2  1.5 7.01
เหล็กฉีก เหล็กรูปพรรณ  XS-32 4'x8' 12 30.5 1.6  2 12.50
เหล็กฉีก เหล็กรูปพรรณ  XS-33 4'x8' 12 30.5 2.3  3 26.80

 

 


เหล็กฉีก เหล็กรูปพรรณ

      รูตะแกรง   แผ่นตะแกรง    
เหล็กฉีก เหล็กรูปพรรณ รุ่น Code ขนาด (mm.) Size ความกว้าง (mm.) Wide ความยาว (mm.) Length ความหนา (mm.) Thickness สัน (mm.) Edge น้ำหนัก (kg./4'x8') Weight
เหล็กฉีก เหล็กรูปพรรณ  XS-41 4'x8' 22 50.8 1.6  2 6.78
เหล็กฉีก เหล็กรูปพรรณ  XS-42 4'x8' 22 50.8 2.3  2.5 12.20
เหล็กฉีก เหล็กรูปพรรณ  XS-43 4'x8' 22 50.8 3.2  3.5 13.80

 

 


เหล็กฉีก เหล็กรูปพรรณ

      รูตะแกรง   แผ่นตะแกรง    
เหล็กฉีก เหล็กรูปพรรณ รุ่น Code ขนาด (mm.) Size ความกว้าง (mm.) Wide ความยาว (mm.) Length ความหนา (mm.) Thickness สัน (mm.) Edge น้ำหนัก (kg./4'x8') Weight
เหล็กฉีก เหล็กรูปพรรณ  XS-51 4'x8' 25 61 1.6  2.5 7.46
เหล็กฉีก เหล็กรูปพรรณ  XS-52 4'x8' 25 61 2.3  3 12.90
เหล็กฉีก เหล็กรูปพรรณ  XS-53 4'x8' 25 61 3.2  4 23.90

 

 


เหล็กฉีก เหล็กรูปพรรณ

      รูตะแกรง   แผ่นตะแกรง    
เหล็กฉีก เหล็กรูปพรรณ รุ่น Code ขนาด (mm.) Size ความกว้าง (mm.) Wide ความยาว (mm.) Length ความหนา (mm.) Thickness สัน (mm.) Edge น้ำหนัก (kg./4'x8') Weight
เหล็กฉีก เหล็กรูปพรรณ  XS-61 4'x8' 34 76.2 2.3  3 9.48
เหล็กฉีก เหล็กรูปพรรณ  XS-62 4'x8' 34 76.2 3.2  4 17.60
เหล็กฉีก เหล็กรูปพรรณ  XS-63 4'x8' 34 76.2 4.5  5 30.90

 

 


เหล็กฉีก เหล็กรูปพรรณ

      รูตะแกรง   แผ่นตะแกรง    
เหล็กฉีก เหล็กรูปพรรณ รุ่น Code ขนาด (mm.) Size ความกว้าง (mm.) Wide ความยาว (mm.) Length ความหนา (mm.) Thickness สัน (mm.) Edge น้ำหนัก (kg./4'x8') Weight
เหล็กฉีก เหล็กรูปพรรณ  XS-71 4'x8' 50 152.4 2.3  3.5 7.52
เหล็กฉีก เหล็กรูปพรรณ  XS-72 4'x8' 50 152.4 3.2  4 11.92
เหล็กฉีก เหล็กรูปพรรณ  XS-73 4'x8' 50 154.2 4.5  5 21.00

 

 


เหล็กฉีก เหล็กรูปพรรณ

      รูตะแกรง   แผ่นตะแกรง    
เหล็กฉีก เหล็กรูปพรรณ รุ่น Code ขนาด (mm.) Size ความกว้าง (mm.) Wide ความยาว (mm.) Length ความหนา (mm.) Thickness สัน (mm.) Edge น้ำหนัก (kg./5'x10') Weight
เหล็กฉีก เหล็กรูปพรรณ  XS-31 5'x10' 12 30.5 1.2  1.5 10.96
เหล็กฉีก เหล็กรูปพรรณ  XS-32 5'x10' 12 30.5 1.6  2 19.48
เหล็กฉีก เหล็กรูปพรรณ  XS-33 5'x10' 12 30.5 2.3  3 41.94

 

 


เหล็กฉีก เหล็กรูปพรรณ

      รูตะแกรง   แผ่นตะแกรง    
เหล็กฉีก เหล็กรูปพรรณ รุ่น Code ขนาด (mm.) Size ความกว้าง (mm.) Wide ความยาว (mm.) Length ความหนา (mm.) Thickness สัน (mm.) Edge น้ำหนัก (kg./5'x10') Weight
เหล็กฉีก เหล็กรูปพรรณ  XS-41 5'x10' 22 50.8 1.6  2 10.59
เหล็กฉีก เหล็กรูปพรรณ  XS-42 5'x10' 22 50.8 2.3  2.5 19.04
เหล็กฉีก เหล็กรูปพรรณ  XS-43 5'x10' 22 50.8 3.2  3.5 37.16

 

 


เหล็กฉีก เหล็กรูปพรรณ

      รูตะแกรง   แผ่นตะแกรง    
เหล็กฉีก เหล็กรูปพรรณ รุ่น Code ขนาด (mm.) Size ความกว้าง (mm.) Wide ความยาว (mm.) Length ความหนา (mm.) Thickness สัน (mm.) Edge น้ำหนัก (kg./5'x10') Weight
เหล็กฉีก เหล็กรูปพรรณ  XS-51 5'x10' 25 61 1.6  2.5 9.99
เหล็กฉีก เหล็กรูปพรรณ  XS-52 5'x10' 25 61 2.3  3 20.11
เหล็กฉีก เหล็กรูปพรรณ  XS-53 5'x10' 25 61 3.2  4 37.39

 

 


เหล็กฉีก เหล็กรูปพรรณ

      รูตะแกรง   แผ่นตะแกรง    
เหล็กฉีก เหล็กรูปพรรณ รุ่น Code ขนาด (mm.) Size ความกว้าง (mm.) Wide ความยาว (mm.) Length ความหนา (mm.) Thickness สัน (mm.) Edge น้ำหนัก (kg./5'x10') Weight
เหล็กฉีก เหล็กรูปพรรณ  XS-61 5'x10' 34 76.2 2.3  3 14.82
เหล็กฉีก เหล็กรูปพรรณ  XS-62 5'x10' 34 76.2 3.2  4 27.45
เหล็กฉีก เหล็กรูปพรรณ  XS-63 5'x10' 34 76.2 4.5  5 48.30

 

 


 

เหล็กเส้น เหล็กรูปพรรณ

เหล็กเส้น เหล็กรูปพรรณ ขนาด (mm.) OD ความยาว (m.) Length น้ำหนัก (kg./10m.) Weight
เหล็กเส้น เหล็กรูปพรรณ 6 10 2.2
เหล็กเส้น เหล็กรูปพรรณ 9 10 4.9
เหล็กเส้น เหล็กรูปพรรณ 12 10 8.8
เหล็กเส้น เหล็กรูปพรรณ 15 10 13.87
เหล็กเส้น เหล็กรูปพรรณ 19 10 22.26

 

 


 

เหล็กข้ออ้อย เหล็กรูปพรรณ

เหล็กข้ออ้อย เหล็กรูปพรรณ ขนาด (mm.) OD ความยาว (m.) Length น้ำหนัก (kg./10m.) Weight
เหล็กข้ออ้อย เหล็กรูปพรรณ 12 10 8.88
เหล็กข้ออ้อย เหล็กรูปพรรณ 16 10 15.78
เหล็กข้ออ้อย เหล็กรูปพรรณ 20 10 24.66
เหล็กข้ออ้อย เหล็กรูปพรรณ 25 10 38.53
เหล็กข้ออ้อย เหล็กรูปพรรณ 32 10 63.13

 

 


 

Visitors: 176,600