แบริเออร์

Model ชื่อสินค้า ความกว้าง (cm.) ความยาว   (cm.) ความสูง   (cm.)
PTB-01 แผงกั้นจราจรพลาสติก 50 100 80

 

สี สีที่เป็นมาตรฐาน คือ สีส้ม

ขนาด กว้าง 50 ซม. ยาว 100 ซม. สูง 80 ซม.

Size: (W) 50 x (L) 100 x (H) 80 cm.

– เนื้อพลาสติกเป็นชนิดที่ไม่ทำให้เกิดไฟฟ้าสถิตทำให้ที่กั้นถนนของเราไม่มีฝุ่นมาเกาะสกปรกง่าย

– ที่กั้นถนนประกอบเข้า หรือถอดออกได้ง่าย เคลื่อนย้าย สะดวก รวดเร็ว

– ที่กั้นถนนมีขนาด และสีที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนในระยะไกลแม้ในเวลากลางคืน หรือสถานที่มีแสงน้อย

– ที่กั้นถนนสามารถเสริมความมั่นคงแข็งแรง โดยการเติมน้ำหรือทราย

– ที่กั้นถนนผลิตจากพลาสติกคุณภาพสูง POLYETHYLENE (PE)

– ที่กั้นถนนทนต่อแสงอุลตราไวโอเล็ต (UV) และทุกสภาวะอากาศ

– ที่กั้นถนนสามารถเรียงเป็นแนวโค้ง และหักมุมได้

– ที่กั้นถนนผลิตจากโรงงานได้รับมาตรฐาน 

 


 

Model ชื่อสินค้า ความกว้าง (cm.) ความยาว   (cm.) ความสูง   (cm.)
PTB-02 แผงกั้นจราจรพลาสติก 45 150 55

 

สี สีที่เป็นมาตรฐาน คือ สีส้ม

ขนาด กว้าง 45 ซม. ยาว 150 ซม. สูง 55 ซม.

Size: (W) 45 x (L) 150 x (H) 55 cm.

– เนื้อพลาสติกเป็นชนิดที่ไม่ทำให้เกิดไฟฟ้าสถิตทำให้ที่กั้นถนนของเราไม่มีฝุ่นมาเกาะสกปรกง่าย

– ที่กั้นถนนประกอบเข้า หรือถอดออกได้ง่าย เคลื่อนย้าย สะดวก รวดเร็ว

– ที่กั้นถนนมีขนาด และสีที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนในระยะไกลแม้ในเวลากลางคืน หรือสถานที่มีแสงน้อย

– ที่กั้นถนนสามารถเสริมความมั่นคงแข็งแรง โดยการเติมน้ำหรือทราย

– ที่กั้นถนนผลิตจากพลาสติกคุณภาพสูง POLYETHYLENE (PE)

– ที่กั้นถนนทนต่อแสงอุลตราไวโอเล็ต (UV) และทุกสภาวะอากาศ

– ที่กั้นถนนสามารถเรียงเป็นแนวโค้ง และหักมุมได้

– ที่กั้นถนนผลิตจากโรงงานได้รับมาตรฐาน 

 


 

Model ชื่อสินค้า ความกว้าง (cm.) ความยาว   (cm.) ความสูง   (cm.)
PTB-03 แผงกั้นจราจรพลาสติก 50 150 80

 

สี สีที่เป็นมาตรฐาน คือ สีส้ม

ขนาด กว้าง 50 ซม. ยาว 150 ซม. สูง 80 ซม.

Size: (W) 50 x (L) 150 x (H) 80 cm.

– เนื้อพลาสติกเป็นชนิดที่ไม่ทำให้เกิดไฟฟ้าสถิตทำให้ที่กั้นถนนของเราไม่มีฝุ่นมาเกาะสกปรกง่าย

– ที่กั้นถนนประกอบเข้า หรือถอดออกได้ง่าย เคลื่อนย้าย สะดวก รวดเร็ว

– ที่กั้นถนนมีขนาด และสีที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนในระยะไกลแม้ในเวลากลางคืน หรือสถานที่มีแสงน้อย

– ที่กั้นถนนสามารถเสริมความมั่นคงแข็งแรง โดยการเติมน้ำหรือทราย

– ที่กั้นถนนผลิตจากพลาสติกคุณภาพสูง POLYETHYLENE (PE)

– ที่กั้นถนนทนต่อแสงอุลตราไวโอเล็ต (UV) และทุกสภาวะอากาศ

– ที่กั้นถนนสามารถเรียงเป็นแนวโค้ง และหักมุมได้

– ที่กั้นถนนผลิตจากโรงงานได้รับมาตรฐาน 

 


 

Model ชื่อสินค้า ความกว้าง (cm.) ความยาว   (cm.) ความสูง   (cm.)
PTB-04 แผงกั้นจราจรพลาสติก 50 200 100

 

สี สีที่เป็นมาตรฐาน คือ สีส้ม

ขนาด กว้าง 50 ซม. ยาว 200 ซม. สูง 100 ซม.

Size: (W) 50 x (L) 200 x (H) 100 cm.

– เนื้อพลาสติกเป็นชนิดที่ไม่ทำให้เกิดไฟฟ้าสถิตทำให้ที่กั้นถนนของเราไม่มีฝุ่นมาเกาะสกปรกง่าย

– ที่กั้นถนนประกอบเข้า หรือถอดออกได้ง่าย เคลื่อนย้าย สะดวก รวดเร็ว

– ที่กั้นถนนมีขนาด และสีที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนในระยะไกลแม้ในเวลากลางคืน หรือสถานที่มีแสงน้อย

– ที่กั้นถนนสามารถเสริมความมั่นคงแข็งแรง โดยการเติมน้ำหรือทราย

– ที่กั้นถนนผลิตจากพลาสติกคุณภาพสูง POLYETHYLENE (PE)

– ที่กั้นถนนทนต่อแสงอุลตราไวโอเล็ต (UV) และทุกสภาวะอากาศ

– ที่กั้นถนนสามารถเรียงเป็นแนวโค้ง และหักมุมได้

– ที่กั้นถนนผลิตจากโรงงานได้รับมาตรฐาน 

 


 

Model ชื่อสินค้า ความกว้าง (cm.) ความยาว   (cm.) ความสูง   (cm.)
PTB-05 แผงกั้นจราจรพลาสติก 35 136 75

 

สี สีที่เป็นมาตรฐาน คือ สีส้ม

ขนาด กว้าง 35 ซม. ยาว 136 ซม. สูง 75 ซม.

Size: (W) 35 x (L) 136 x (H) 75 cm.

– เนื้อพลาสติกเป็นชนิดที่ไม่ทำให้เกิดไฟฟ้าสถิตทำให้ที่กั้นถนนของเราไม่มีฝุ่นมาเกาะสกปรกง่าย

– ที่กั้นถนนประกอบเข้า หรือถอดออกได้ง่าย เคลื่อนย้าย สะดวก รวดเร็ว

– ที่กั้นถนนมีขนาด และสีที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนในระยะไกลแม้ในเวลากลางคืน หรือสถานที่มีแสงน้อย

– ที่กั้นถนนสามารถเสริมความมั่นคงแข็งแรง โดยการเติมน้ำหรือทราย

– ที่กั้นถนนผลิตจากพลาสติกคุณภาพสูง POLYETHYLENE (PE)

– ที่กั้นถนนทนต่อแสงอุลตราไวโอเล็ต (UV) และทุกสภาวะอากาศ

– ที่กั้นถนนสามารถเรียงเป็นแนวโค้ง และหักมุมได้

– ที่กั้นถนนผลิตจากโรงงานได้รับมาตรฐาน 

 


 


Visitors: 175,417