ฝาปิดท่อระบายน้ำในเมืองใหญ่ ๆ

ฝาปิดท่อระบายน้ำในเมืองใหญ่ ๆ

ฝาปิดท่อระบายน้ำ แม้ว่าจะมีประโยชน์ในด้านความจำเป็นต่อการวางระบบจัดการน้ำเสีย แต่ก็มีกรณีศึกษาที่ต้องทำความเข้าใจในการเลือกใช้ ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ ไม่ว่าจะเป็นความเหมาะสมต่อรูปแบบของสถานที่และสภาพแวดล้อม ความเหมาะสมต่อขนาดของพื้นที่ อีกทั้งยังต้องเลือกชนิดและประเภทของวัสดุที่รองรับการใช้งาน ให้มีประสิทธิภาพอีกด้วย

โดยเฉพาะหากมีการติดตั้งฝาปิดท่อระบายน้ำในเมืองใหญ่ ๆ ยิ่งมีปัจจัยและตัวแปรหลากหลายที่ต้องคำนึง ซึ่งการติดตั้งฝาปิดท่อระบายน้ำ ภายในเมืองใหญ่นั้น มีแต่ละแห่งที่อาจพบเจอทั้งเรื่องที่ดีและไม่ดีได้ ซึ่งทั่วไปแล้วมักมีลักษณะของเนื้อหาดังต่อไปนี้

 

เรื่องที่ดีของการใช้ฝาปิดท่อระบายน้ำ ในเมืองใหญ่

-เพิ่มความเป็นมาตรฐานให้กับระบบลำเลียงน้ำเสีย ที่มีฝาปิดท่ออย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย

-ปกป้องไม่ให้ขยะและสิ่งไม่พึงประสงค์ หลุดร่วงเข้าไปเพิ่มความอุดตันให้กับท่อ

-ปกป้องการเกิดอุบัติเหตุจากการตกหล่นลงไปในท่อ

-สามารถจัดการตรวจสอบหรือบำรุงระบบน้ำเสียได้อย่างสะดวก

-สามารถใช้สอยพื้นที่ในแนวการวางท่อได้  เมื่อมีการปิดฝาด้วยฝาที่แข็งแรงมีมาตรฐาน

-สามารถเป็นส่วนสำคัญในการช่วยเร่งจัดการกับระบบน้ำ โดยเฉพาะในเหตุน้ำท่วมหรือน้ำขัง ซึ่งต้องมีการเร่งจัดเตรียมแก้ไขหรือบำรุงความคล่องตัวของทางน้ำ โดยฝาท่อที่มีคุณภาพจะช่วยให้การดำเนินการเป็นไปอย่างคล่องตัว

 

เรื่องที่ไม่ดีของการใช้ฝาปิดท่อระบายน้ำ

-มีการใช้วัสดุประเภทหรือเกรดของฝาปิดท่อ ที่ไม่ได้มาตรฐาน หรือมีการคอรัปชั่นเกิดขึ้น ฝาแตกหักชำรุดง่าย รับแรงกระแทกได้น้อย อายุการใช้งานสั้น ไม่ทนความร้อนไม่ทนสนิมเป็นต้น

-เกิดอุบัติเหตุจากการใช้ฝาปิดผิดประเภท เช่นการใช้ฝาท่อคอนกรีตในบริเวณที่ต้องคอยมีการรับแรงกระทบที่มีน้ำหนักเกินกว่า ฝาท่อชนิดนั้น ๆ จะรับไหว

-ใช้ฝาท่อที่ไม่มีความเหนียว ไม่มีความแข็งแรง ฝาเกิดการแตกหัก หรือ บิ่น กร่อน ชำรุด ขาดการดูแลตรวจสอบ ขาดการซ่อมบำรุง ไร้การสับเปลี่ยน สุ่มเสี่ยงต่ออุบัติเหตุ และเป็นช่องให้ขยะเข้าไปสร้างความอุดตันได้ หรือเป็นที่อาศัยของสัตว์ต่าง ๆ ที่ไม่พึงประสงค์

-รั่วร้าว หรือไม่แนบชิด เก็บกลิ่นอย่างไม่มีประสิทธิภาพ ส่งกลิ่นเหม็นอบอวลไปทั่วบริเวณ

-ฝาท่อเกิดการบิดรูป หรือผลิตอย่างไม่ได้ขนาดที่แนบชิดกระชับ เกิดเสียงเมื่อมีการกระทบสัญจรผ่าน เป็นที่น่ารำคาญ

-ฝาท่อที่มีการติดตั้งอยู่ในบริเวณของพื้นถนน โดยที่มีการเก็บงานคอนกรีต รอบฝาท่อไม่เรียบร้อย เกิดขอบนูน กลายเป็นสร้างความสะดุดให้กับล้อของยานพาหนะ หรือยานพาหนะกลายเป็นจำต้องเบี่ยงหลบจนเสี่ยงต่ออุบัติเหตุ

-ใช้ฝาท่อไม่ได้มาตรฐาน หรือติดตั้งอย่างไม่เหมาะสม มีลักษณะที่เปิดซ่อมบำรุงได้ยาก ทำให้ท่อน้ำเสียได้รับการดูแลจัดการน้อยลงหรือแทบไม่มีเลย โดยเฉพาะในภาวะฉุกเฉินกลับใช้การไม่ได้

-เกิดปัญหาการลักขโมยฝาท่อที่เป็นโลหะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีการติดตั้งไม่แน่นหนา หลวมคลอน ก็ยิ่งสามารถงัดแงะได้ง่ายโดยเร็วไว

-เกิดอันตรายจากปัญหาการใช้งานผิดประเภท อาทิเช่น นำฝาท่อโลหะไปใช้ในพื้นที่ซึ่งสุ่มเสี่ยงต่อกระแสไฟฟ้าไหลผ่านมาถึงฝาท่อได้  

-เสียพื้นที่ใช้สอยอันเนื่องมาจาก เกิดปัญหาติดตั้งฝาท่อผิดประเภทไม่ราบเรียบ หรือติดตั้งผิดบริเวณ จนสร้างความกีดขวาง หรือกินพื้นที่สัญจรหรือต้องเสียพื้นที่ใช้สอยเกินความจำเป็น

อย่างไรก็ตามทั้งข้อดีและข้อเสียของฝาท่อนั้น หากมีการเลือกใช้อย่างถูกต้อง ดำเนินการอย่างเหมาะสม รู้หลักในการเลือกใช้แต่ละประเภทสินค้า อีกทั้งเลือกซื้อกับผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพและมีความน่าเชื่อถือ  การใช้ฝาท่อระบายน้ำก็ย่อมเป็นเรื่องที่ส่งผลดี และเป็นองค์ประกอบที่ควรต้องมี อันจะคุ้มค่าแก่การติดตั้งอย่างแน่นอน

 

 

Visitors: 154,123