ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ TLD

ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ รุ่น TLD

 

มีจำหน่ายหลายความกว้าง สั่งซื้อหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ตามช่องทางการติดต่อ

 • มีจำหน่ายรุ่นชุบกัลวาไนซ์
 • มีจำหน่ายรุ่นพ่นสี สีต่างๆ
จำหน่ายราคาย่อมเยา 
พร้อมส่งทั่วประเทศ 

** สั่งผลิตขนาดอื่นๆได้ **

 

ความสูง 2.5 cm. เหล็กหนา 3 mm.

 • ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ กว้าง 40 cm. สูง 2.5 cm. ยาว 100 cm.
  0.00 ฿
 • ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ กว้าง 30 cm. สูง 2.5 cm. ยาว 100 cm.
  0.00 ฿
 • ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ กว้าง 25 cm. สูง 2.5 cm. ยาว 100 cm.
  0.00 ฿
 • ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ กว้าง 20 cm. สูง 2.5 cm. ยาว 100 cm.
  0.00 ฿

ความสูง 5 cm. เหล็กหนา 4 mm.

 • ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ กว้าง 40 cm. สูง 5 cm. ยาว 100 cm.
  0.00 ฿
 • ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ กว้าง 30 cm. สูง 5 cm. ยาว 100 cm.
  0.00 ฿
 • ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ กว้าง 25 cm. สูง 5 cm. ยาว 100 cm.
  0.00 ฿
 • ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ กว้าง 20 cm. สูง 5 cm. ยาว 100 cm.
  0.00 ฿

ความสูง 7.5 cm. เหล็กหนา 6 mm.

 • ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ กว้าง 40 cm. สูง 7.5 cm. ยาว 100 cm.
  0.00 ฿
 • ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ กว้าง 30 cm. สูง 7.5 cm. ยาว 100 cm.
  0.00 ฿
 • ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ กว้าง 25 cm. สูง 7.5 cm. ยาว 100 cm.
  0.00 ฿
 • ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ กว้าง 20 cm. สูง 7.5 cm. ยาว 100 cm.
  0.00 ฿

 

Model TLD

Model TLD ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ ความกว้าง(ซม.) ความยาว(ม.) ความสูง(ซม.) เหล็กหนา(มม.)
TLD ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 20 1 2.5 3
TLD ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 25 1 2.5 3
TLD ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ
30 1 2.5 3
TLD ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 40 1 2.5 3

 


 

 

 

Model TLD

Model TLD ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ ความกว้าง(ซม.) ความยาว(ม.) ความสูง(ซม.) เหล็กหนา(มม.)
TLD ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 20 1 2.5 6
TLD ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 25 1 2.5 6
TLD ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ
30 1 2.5 6
TLD ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 40 1 2.5 6

 


 

 

Model TMD

Model TMD ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ ความกว้าง(ซม.) ความยาว(ม.) ความสูง(ซม.) เหล็กหนา(มม.)
TMD ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 20 1 5 4
TMD ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 25 1 5 4
TMD ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ
30 1 5 4
TMD ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 40 1 5 4

 


 

 

Model TMD

Model TMD ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ ความกว้าง(ซม.) ความยาว(ม.) ความสูง(ซม.) เหล็กหนา(มม.)
TMD ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 20 1 6.5 4
TMD ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 25 1 6.5 4
TMD ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ
30 1 6.5 4
TMD ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 40 1 6.5 4

 


 

Model TMD

Model TMD ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ ความกว้าง(ซม.) ความยาว(ม.) ความสูง(ซม.) เหล็กหนา(มม.)
TMD ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 20 1 2.5 6
TMD ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 25 1 2.5 6
TMD ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ
30 1 2.5 6
TMD ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 40 1 2.5 6

 


 

Model TMD

Model TMD ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ ความกว้าง(ซม.) ความยาว(ม.) ความสูง(ซม.) เหล็กหนา(มม.)
TMD ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 20 1 3.2 6
TMD ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 25 1 3.2 6
TMD ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ
30 1 3.2 6
TMD ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 40 1 3.2 6

 


 

Model TMD

Model TMD ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ ความกว้าง(ซม.) ความยาว(ม.) ความสูง(ซม.) เหล็กหนา(มม.)
TMD ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 20 1 3.8 6
TMD ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 25 1 3.8 6
TMD ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ
30 1 3.8 6
TMD ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 40 1 3.8 6

 


 

Model TMD

Model TMD ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ ความกว้าง(ซม.) ความยาว(ม.) ความสูง(ซม.) เหล็กหนา(มม.)
TMD ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 20 1 5 6
TMD ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 25 1 5 6
TMD ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ
30 1 5 6
TMD ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 40 1 5 6

 


 

Model THD

Model THD ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ ความกว้าง(ซม.) ความยาว(ม.) ความสูง(ซม.) เหล็กหนา(มม.)
THD ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 20 1 7.5 6
THD ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 25 1 7.5 6
THD ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ
30 1 7.5 6
THD ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 40 1 7.5 6

 


 

Model THD

Model THD ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ ความกว้าง(ซม.) ความยาว(ม.) ความสูง(ซม.) เหล็กหนา(มม.)
THD ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 20 1 10 6
THD ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 25 1 10 6
THD ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ
30 1 10 6
THD ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 40 1 10 6

 


 

Model THD

Model THD ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ ความกว้าง(ซม.) ความยาว(ม.) ความสูง(ซม.) เหล็กหนา(มม.)
THD ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 20 1 7.5 9
THD ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 25 1 7.5 9
THD ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ
30 1 7.5 9
THD ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 40 1 7.5 9

 


 

Model THD

Model THD ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ ความกว้าง(ซม.) ความยาว(ม.) ความสูง(ซม.) เหล็กหนา(มม.)
THD ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 20 1 10 9
THD ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 25 1 10 9
THD ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ
30 1 10 9
THD ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 40 1 10 9

 


 

Visitors: 136,318