รั้วแหลมสแตนเลส

รั้วแหลมสแตนเลส รั้วศรสแตนเลสสำเร็จรูป รั้วสแตนเลสแหลมกันขโมย รั้วศรแหลม 

รั้วบ้านกันขโมย

 

รั้วศรสแตนเลสสำเร็จรูป รั้วสแตนเลสแหลมกันขโมย รั้วศรแหลม รั้วบ้านกันขโมย มีลักษณะเป็นศรแหลมเพื่อไว้ป้องกันขโมย หรือกั้นบริเวณเขตตามห้องพักหรือโครงการหมู่บ้าน

รั้วศรสแตนเลสสำเร็จรูป รั้วสแตนเลสแหลมกันขโมย รั้วศรแหลม รั้วบ้านกันขโมย การใช้งาน เหมาะสำหรับ อาคาร ที่อยู่อาศัย บ้านพักทั่วไป หรือบริเวณที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอาญากรรม เช่น ขโมย หรือป้องกันล่วงหน้า

สามารถติดตั้งกับกำแพงปูน กำแพงไม้ ที่มีพื้นเรียบ ได้อย่างง่าย อีกทั้งยังมีขนาดที่ไม่หนักมาก และยังสามารถเคลื่อนย้ายด้วยตัวคนเดียวได้ สแตนเลสเกรดคุณภาพ เป็นสแตนเลสเงา มีสินค้าพร้อมส่ง


มีโมเดลดังนี้ STT-01 และผลิตตามแบบอื่นๆได้   

ขนาดรั้วแหลมสแตนเลสสำเร็จรูป รั้วสแตนเลสแหลมสำเร็จรูป

รั้วแหลมสแตนเลสสำเร็จรูป รั้วสแตนเลสแหลมสำเร็จรูป

ความยาว (cm.) ความสูง (cm.) สแตนเลสเงา
รั้วแหลมสแตนเลสสำเร็จรูป รั้วสแตนเลสแหลมสำเร็จรูป 200 10 สแตนเลสเงา
รั้วแหลมสแตนเลสสำเร็จรูป รั้วสแตนเลสแหลมสำเร็จรูป 200 20 สแตนเลสเงา
รั้วแหลมสแตนเลสสำเร็จรูป รั้วสแตนเลสแหลมสำเร็จรูป 200 30 สแตนเลสเงา
รั้วแหลมสแตนเลสสำเร็จรูป รั้วสแตนเลสแหลมสำเร็จรูป 200 40 สแตนเลสเงา
รั้วแหลมสแตนเลสสำเร็จรูป รั้วสแตนเลสแหลมสำเร็จรูป 200 50 สแตนเลสเงา

 

 

 

รั้วแหลมสแตนเลส รั้วศรแหลมสแตนเลสสำเร็จรูป

โมเดล STT-A-01

โมเดล STT-A-01 รั้วแหลมสแตนเลส ความยาว (cm.) ความสูง (cm.) สแตนเลสเงา
STT-A-011 รั้วแหลมสแตนเลส 200 20 สแตนเลสเงา
STT-A-012 รั้วแหลมสแตนเลส 200 30 สแตนเลสเงา
STT-A-013 รั้วแหลมสแตนเลส 200 40 สแตนเลสเงา
STT-A-014 รั้วแหลมสแตนเลส 200 50 สแตนเลสเงา
STT-A-015 รั้วแหลมสแตนเลส 200 60 สแตนเลสเงา

 

 

*สั่งผลิตตามขนาดอื่นๆได้

 

 

รั้วแหลมสแตนเลส รั้วศรแหลมสแตนเลสสำเร็จรูป

โมเดล STT-A-02

โมเดล STT-A-02 รั้วแหลมสแตนเลส ความยาว (cm.) ความสูง (cm.) สแตนเลสเงา
STT-A-021 รั้วแหลมสแตนเลส 200 30 สแตนเลสเงา
STT-A-022 รั้วแหลมสแตนเลส 200 40 สแตนเลสเงา
STT-A-023 รั้วแหลมสแตนเลส 200 50 สแตนเลสเงา
STT-A-024 รั้วแหลมสแตนเลส 200 60 สแตนเลสเงา
STT-A-025 รั้วแหลมสแตนเลส 200 70 สแตนเลสเงา

 

 

*สั่งผลิตตามขนาดอื่นๆได้

 

รั้วแหลมสแตนเลส รั้วศรแหลมสแตนเลสสำเร็จรูป

โมเดล STT-A-03

โมเดล STT-A-03 รั้วแหลมสแตนเลส ความยาว (cm.) ความสูง (cm.) สแตนเลสเงา
STT-A-031 รั้วแหลมสแตนเลส 200 30 สแตนเลสเงา
STT-A-032 รั้วแหลมสแตนเลส 200 40 สแตนเลสเงา
STT-A-033 รั้วแหลมสแตนเลส 200 50 สแตนเลสเงา
STT-A-034 รั้วแหลมสแตนเลส 200 60 สแตนเลสเงา
STT-A-035 รั้วแหลมสแตนเลส 200 70 สแตนเลสเงา

 

 

*สั่งผลิตตามขนาดอื่นๆได้

 

รั้วแหลมสแตนเลส รั้วศรแหลมสแตนเลสสำเร็จรูป

โมเดล STT-A-04

โมเดล STT-A-04 รั้วแหลมสแตนเลส ความยาว (cm.) ความสูง (cm.) สแตนเลสเงา
STT-A-041 รั้วแหลมสแตนเลส 200 30 สแตนเลสเงา
STT-A-042 รั้วแหลมสแตนเลส 200 40 สแตนเลสเงา
STT-A-043 รั้วแหลมสแตนเลส 200 50 สแตนเลสเงา
STT-A-044 รั้วแหลมสแตนเลส 200 60 สแตนเลสเงา
STT-A-045 รั้วแหลมสแตนเลส 200 70 สแตนเลสเงา

 

 

*สั่งผลิตตามขนาดอื่นๆได้

 

รั้วแหลมสแตนเลส รั้วศรแหลมสแตนเลสสำเร็จรูป

โมเดล STT-B-01

โมเดล STT-B-01 รั้วแหลมสแตนเลส ความยาว (cm.) ความสูง (cm.) สแตนเลสเงา
STT-B-011 รั้วแหลมสแตนเลส 200 20 สแตนเลสเงา
STT-B-012 รั้วแหลมสแตนเลส 200 30 สแตนเลสเงา
STT-B-013 รั้วแหลมสแตนเลส 200 40 สแตนเลสเงา
STT-B-014 รั้วแหลมสแตนเลส 200 50 สแตนเลสเงา
STT-B-015 รั้วแหลมสแตนเลส 200 60 สแตนเลสเงา

 

 

*สั่งผลิตตามขนาดอื่นๆได้

 

รั้วแหลมสแตนเลส รั้วศรแหลมสแตนเลสสำเร็จรูป

โมเดล STT-B-02

โมเดล STT-B-02 รั้วแหลมสแตนเลส ความยาว (cm.) ความสูง (cm.) สแตนเลสเงา
STT-B-021 รั้วแหลมสแตนเลส 200 30 สแตนเลสเงา
STT-B-022 รั้วแหลมสแตนเลส 200 40 สแตนเลสเงา
STT-B-023 รั้วแหลมสแตนเลส 200 50 สแตนเลสเงา
STT-B-024 รั้วแหลมสแตนเลส 200 60 สแตนเลสเงา
STT-B-025 รั้วแหลมสแตนเลส 200 70 สแตนเลสเงา

 

 

*สั่งผลิตตามขนาดอื่นๆได้

 

รั้วแหลมสแตนเลส รั้วศรแหลมสแตนเลสสำเร็จรูป

โมเดล STT-B-03

โมเดล STT-B-03 รั้วแหลมสแตนเลส ความยาว (cm.) ความสูง (cm.) สแตนเลสเงา
STT-B-031 รั้วแหลมสแตนเลส 200 30 สแตนเลสเงา
STT-B-032 รั้วแหลมสแตนเลส 200 40 สแตนเลสเงา
STT-B-033 รั้วแหลมสแตนเลส 200 50 สแตนเลสเงา
STT-B-034 รั้วแหลมสแตนเลส 200 60 สแตนเลสเงา
STT-B-035 รั้วแหลมสแตนเลส 200 70 สแตนเลสเงา

 

 

*สั่งผลิตตามขนาดอื่นๆได้

 

รั้วแหลมสแตนเลส รั้วศรแหลมสแตนเลสสำเร็จรูป

โมเดล STT-B-04

โมเดล STT-B-04 รั้วแหลมสแตนเลส ความยาว (cm.) ความสูง (cm.) สแตนเลสเงา
STT-B-041 รั้วแหลมสแตนเลส 200 30 สแตนเลสเงา
STT-B-042 รั้วแหลมสแตนเลส 200 40 สแตนเลสเงา
STT-B-043 รั้วแหลมสแตนเลส 200 50 สแตนเลสเงา
STT-B-044 รั้วแหลมสแตนเลส 200 60 สแตนเลสเงา
STT-B-045 รั้วแหลมสแตนเลส 200 70 สแตนเลสเงา

 

 

*สั่งผลิตตามขนาดอื่นๆได้

 

รั้วแหลมสแตนเลส รั้วศรแหลมสแตนเลสสำเร็จรูป

โมเดล STT-C-01

โมเดล STT-C-01 รั้วแหลมสแตนเลส ความยาว (cm.) ความสูง (cm.) สแตนเลสเงา
STT-C-011 รั้วแหลมสแตนเลส 200 20 สแตนเลสเงา
STT-C-012 รั้วแหลมสแตนเลส 200 30 สแตนเลสเงา
STT-C-013 รั้วแหลมสแตนเลส 200 40 สแตนเลสเงา
STT-C-014 รั้วแหลมสแตนเลส 200 50 สแตนเลสเงา
STT-C-015 รั้วแหลมสแตนเลส 200 60 สแตนเลสเงา

 

 

*สั่งผลิตตามขนาดอื่นๆได้

 

รั้วแหลมสแตนเลส รั้วศรแหลมสแตนเลสสำเร็จรูป

โมเดล STT-C-02

โมเดล STT-C-02 รั้วแหลมสแตนเลส ความยาว (cm.) ความสูง (cm.) สแตนเลสเงา
STT-C-021 รั้วแหลมสแตนเลส 200 30 สแตนเลสเงา
STT-C-022 รั้วแหลมสแตนเลส 200 40 สแตนเลสเงา
STT-C-023 รั้วแหลมสแตนเลส 200 50 สแตนเลสเงา
STT-C-024 รั้วแหลมสแตนเลส 200 60 สแตนเลสเงา
STT-C-025 รั้วแหลมสแตนเลส 200 70 สแตนเลสเงา

 

 

*สั่งผลิตตามขนาดอื่นๆได้

 

รั้วแหลมสแตนเลส รั้วศรแหลมสแตนเลสสำเร็จรูป

โมเดล STT-C-03

โมเดล STT-C-32 รั้วแหลมสแตนเลส ความยาว (cm.) ความสูง (cm.) สแตนเลสเงา
STT-C-031 รั้วแหลมสแตนเลส 200 30 สแตนเลสเงา
STT-C-032 รั้วแหลมสแตนเลส 200 40 สแตนเลสเงา
STT-C-033 รั้วแหลมสแตนเลส 200 50 สแตนเลสเงา
STT-C-034 รั้วแหลมสแตนเลส 200 60 สแตนเลสเงา
STT-C-035 รั้วแหลมสแตนเลส 200 70 สแตนเลสเงา

 

 

*สั่งผลิตตามขนาดอื่นๆได้

 

รั้วแหลมสแตนเลส รั้วศรแหลมสแตนเลสสำเร็จรูป

โมเดล STT-C-04

โมเดล STT-C-04 รั้วแหลมสแตนเลส ความยาว (cm.) ความสูง (cm.) สแตนเลสเงา
STT-C-041 รั้วแหลมสแตนเลส 200 30 สแตนเลสเงา
STT-C-042 รั้วแหลมสแตนเลส 200 40 สแตนเลสเงา
STT-C-043 รั้วแหลมสแตนเลส 200 50 สแตนเลสเงา
STT-C-044 รั้วแหลมสแตนเลส 200 60 สแตนเลสเงา
STT-C-045 รั้วแหลมสแตนเลส 200 70 สแตนเลสเงา

 

 

*สั่งผลิตตามขนาดอื่นๆได้

 

รั้วแหลมสแตนเลส รั้วศรแหลมสแตนเลสสำเร็จรูป

โมเดล STT-D-01

โมเดล STT-D-01 รั้วแหลมสแตนเลส ความยาว (cm.) ความสูง (cm.) สแตนเลสเงา
STT-D-011 รั้วแหลมสแตนเลส 200 20 สแตนเลสเงา
STT-D-012 รั้วแหลมสแตนเลส 200 30 สแตนเลสเงา
STT-D-013 รั้วแหลมสแตนเลส 200 40 สแตนเลสเงา
STT-D-014 รั้วแหลมสแตนเลส 200 50 สแตนเลสเงา
STT-D-015 รั้วแหลมสแตนเลส 200 60 สแตนเลสเงา

 

 

*สั่งผลิตตามขนาดอื่นๆได้

 

รั้วแหลมสแตนเลส รั้วศรแหลมสแตนเลสสำเร็จรูป

โมเดล STT-D-02

โมเดล STT-D-02 รั้วแหลมสแตนเลส ความยาว (cm.) ความสูง (cm.) สแตนเลสเงา
STT-D-021 รั้วแหลมสแตนเลส 200 30 สแตนเลสเงา
STT-D-022 รั้วแหลมสแตนเลส 200 40 สแตนเลสเงา
STT-D-023 รั้วแหลมสแตนเลส 200 50 สแตนเลสเงา
STT-D-024 รั้วแหลมสแตนเลส 200 60 สแตนเลสเงา
STT-D-025 รั้วแหลมสแตนเลส 200 70 สแตนเลสเงา

 

 

*สั่งผลิตตามขนาดอื่นๆได้

 

รั้วแหลมสแตนเลส รั้วศรแหลมสแตนเลสสำเร็จรูป

โมเดล STT-D-03

โมเดล STT-D-03 รั้วแหลมสแตนเลส ความยาว (cm.) ความสูง (cm.) สแตนเลสเงา
STT-D-031 รั้วแหลมสแตนเลส 200 30 สแตนเลสเงา
STT-D-032 รั้วแหลมสแตนเลส 200 40 สแตนเลสเงา
STT-D-033 รั้วแหลมสแตนเลส 200 50 สแตนเลสเงา
STT-D-034 รั้วแหลมสแตนเลส 200 60 สแตนเลสเงา
STT-D-035 รั้วแหลมสแตนเลส 200 70 สแตนเลสเงา

 

 

*สั่งผลิตตามขนาดอื่นๆได้

 

รั้วแหลมสแตนเลส รั้วศรแหลมสแตนเลสสำเร็จรูป

โมเดล STT-D-04

โมเดล STT-D-04 รั้วแหลมสแตนเลส ความยาว (cm.) ความสูง (cm.) สแตนเลสเงา
STT-D-041 รั้วแหลมสแตนเลส 200 30 สแตนเลสเงา
STT-D-042 รั้วแหลมสแตนเลส 200 40 สแตนเลสเงา
STT-D-043 รั้วแหลมสแตนเลส 200 50 สแตนเลสเงา
STT-D-044 รั้วแหลมสแตนเลส 200 60 สแตนเลสเงา
STT-D-045 รั้วแหลมสแตนเลส 200 70 สแตนเลสเงา

 

 

*สั่งผลิตตามขนาดอื่นๆได้

 

Visitors: 175,433