ตะแกรงดักขยะ

           ตะแกรงเหล็กดักขยะริมฟุตบาท ให้กับการก่อสร้างถนน ใช้ติดตั้งโดยการฝังปูนร่วมกับริมฟุตบาทคอนกรีตเสริมแรง คสล. 

เพื่อป้องกันเศษขยะไหลลงสู่ท่อระบายน้ำ ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังบริเวณถนน ตะแกรงดักขยะนั้นจะคอยทำหน้าที่

ดักแยกเศษขยะรวมกันไว้ 

รอเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดจัดการได้อย่างสะดวก ช่วยลดปัญหาและป้องกันขยะไหลลงท่อระบายน้ำสาธารณะ 

ซึ่งไม่เพียงแต่จะช่วยให้

การระบายน้ำเป็นไปอย่างคล่องตัวเพียงเท่านั้นแต่ยังช่วยทางอ้อมต่อกระบวนการบำบัดน้ำเสีย 

ซึ่งขยะบางชนิดก็สามารถก่อมลพิษได้Model GW-01

Model GW-01 ตะแกรงเหล็กดักขยะ กว้าง(mm.) ยาวรวม(mm.) ช่อง(mm.)
GW-011 ตะแกรงเหล็กดักขยะ 100 400 25
GW-012 ตะแกรงเหล็กดักขยะ 150 400 30
GW-013 ตะแกรงเหล็กดักขยะ 150 500 30

  

Model GW-02

Model GW-02 ตะแกรงเหล็กดักขยะ กว้าง(mm.) ยาวรวม(mm.) ช่อง(mm.)
GW-021 ตะแกรงเหล็กดักขยะ 250 500 40
GW-022 ตะแกรงเหล็กดักขยะ 250 700 40
GW-023 ตะแกรงเหล็กดักขยะ 250 1000 40

 


 


Visitors: 175,438