หมั่นตรวจดูฝาปิดท่อระบายน้ำ

     ฝาปิดท่อระบายน้ำเหล็กเมื่อใกล้หมดอายุการใช้งานสนิมจะผุกร่อน หมั่นตรวจดูแก้ไขใหม่เพื่อความปลอดภัย

     การก่อสร้างถนนหนทางนั้น ไม่เพียงแต่จะสร้างเพื่อความอำนวยแก่การสัญจร แต่เพียงเท่านั้น แต่ยังเป็นองค์ประกอบเพื่ออำนวยแก่การจัดการระบบสาธารณูปโภคอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นระบบขนส่งสาธารณะ ระบบไฟฟ้า ประปา รวมไปถึงระบบ สุขาภิบาล ซึ่งในแต่ละถนนมักจะเคียงคู่ไปกับช่องทางระบายน้ำใต้ดิน มีการติดตั้งท่อในลักษณะต่าง ๆ และการวางระบบในรูปแบบเดียวกันนี้ก็ยังนำไปใช้กับพื้นที่ส่วนบุคคล สถานที่เอกชน และองค์กรหน่วยงานราชการอีกด้วย

แน่นอนว่าระบบของการระบายน้ำ เรามักจะพบเห็นการปฏิบัติงานในด้าน ซ่อมบำรุงอยู่เสมอ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุที่มาจากการอุดตันของท่อ หรือการชำรุดเสียหายของท่อ หรือจำเป็นต้องมีการปรับแก้แนวการวางท่อ ซึ่งทั้งหมดนี้ก็มีความจำเป็นที่จะต้องมีการมองเห็นสภาพของเส้นทางระบายน้ำภายในท่อได้ โดยอาศัยวิธีการตรวจสอบ จากการเปิดฝาท่อ นั่นเอง ซึ่ง ฝาท่อระบายน้ำ ถือเป็นอุปกรณ์ที่ต้องมีการติดตั้งในแต่ละจุดเป็นระยะ

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าอรรถประโยชน์ของฝาท่อระบายน้ำ จะช่วยให้งานแก้ไขและงานเซอร์วิสต่าง ๆ จะสามารถทำได้ง่ายขึ้น แต่ทว่าหากขาดการใส่ใจต่อการดูแลฝาท่อเมื่อใดล่ะก็ เจ้าอุปกรณ์ชนิดนี้ก็จะกลายเป็นสิ่งที่สร้างปัญหาเพิ่มขึ้นได้ในท้ายที่สุด ไม่ว่าจะทำให้เกิดช่องเล็ดรอด ซึ่งเศษใบไม้กิ่งไม้ เศษวัสดุหรือขยะต่างๆ มีโอกาสที่จะเข้าไปอุดตันในระบบ หรือความชำรุดของฝาท่อ ก็อาจนำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุแก่ ทรัพย์สินและผู้คนสัญจรได้ด้วย ดังนั้น ฝาท่อจึงยังคงเป็นอุปกรณ์ที่ต้องตรวจเช็คและจดจำระยะเวลาของอายุการใช้งานอย่างเคร่งครัด และควรเปลี่ยนทันทีเมื่อครบกำหนด

โดยเฉพาะ ฝาท่อระบายน้ำที่ใช้วัสดุแบบเหล็ก ที่แม้ว่าจะยังไม่ปรากฏความเสียหาย แต่ก็ยากที่จะทราบถึงความ ผุ กร่อน ของโครงสร้างที่ละเอียดมากของเนื้อโลหะภายใน อีกทั้งไม่อาจทราบถึงความเสื่อมสภาพรวมถึง ประสิทธิภาพการรับน้ำหนักที่ลดลง อันจะกลายเป็นเหมือนกับดักที่พรางตาให้ผู้คนไม่ทันระมัดระวัง และเมื่อมีเหตร้ายหรือผลกระทบร้ายแรงใด ๆ เกิดขึ้น ย่อมไม่คุ้มค่ากับสิ่งที่ตามมาอย่างแน่นอน

การเปลี่ยนฝาท่อนับเป็นเรื่องที่คุ้มค่ากว่าการฝืนใช้งานฝาท่อที่หมดอายุ และยังเป็นเรื่องของจิตสำนึกหรือเป็นไปตามกฏระเบียบ ที่ต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคม  เพราะฝาท่อระบายน้ำเหล็ก ถูกออกแบบมาเพื่อเผชิญกับการกระทบกระแทก หรือการแบกรับแรงกดน้ำหนัก และมักถูกติดตั้งไว้ในสภาพแวดล้อมที่ต้องเผชิญกับบทหนัก ซึ่งหมายความว่ามันย่อมมีการเสื่อมสภาพ โดยเฉพาะการผุกร่อนจากสนิม จากการเผชิญกับมลภาวะมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเป็นความร้อนจากแสงแดด และความชื้นจากฝนหรือน้ำขัง รวมไปถึงสารเคมี กรด และคราบอาหาร ที่ปะปนอยู่ในขยะ

 

ทั้งนี้การเกิดสนิม สามารถปรากฏได้จากการมองเห็นภายนอก และมีทั้งรูปแบบสนิมที่เกิดจากเนื้อใน เพราะมีโอกาสที่สารเคลือบโลหะ จะเสื่อมสภาพในบางจุดแม้จะเป็นจุดที่เล็กๆ แต่ก็เป็นช่องทางแทรกซึมของสนิมที่กินลึกเข้าไป และแผ่กระจายตัวอยู่ภายในนั่นเอง

และนอกจากนี้แม้ว่า ฝาท่อ จะยังไม่ครบอายุตามที่กำหนดตามเกณฑ์ แต่ฝาท่อระบายน้ำเหล็ก ก็มีโอกาสเสื่อมสภาพได้ก่อนครบกำหนดเช่นกัน โดยเฉพาะหากปรากฏการบิดรูปทรง หรือมีการชำรุดของโครงสร้างที่เห็นได้ชัด ยิ่งควรรีบทำการเปลี่ยนโดยเร็ว เพราะนั่นคือการพร้อมที่จะเกิดอุบัติเหตุได้ทุกเมื่อหรือเกิดขึ้นอย่างฉับพลัน ซึ่งสรุปได้ว่านอกจากจะต้องรีบเปลี่ยนทันทีที่ตรวจพบแล้ว ยังจะต้องคอยหมั่นสังเกตตรวจสอบอยู่เสมออีกด้วย ตามระยะเวลาที่เหมาะสม

 

 

Visitors: 176,598