เหล็กแผ่นลายใช้ทำอะไรได้บ้าง

เหล็กแผ่นลาย

เหล็กแผ่นลายคือเหล็กแผ่น ที่ทำลายขึ้น เราคงเคยเห็นการใช้เหล็กแผ่นตามงานต่างๆ เช่น ใช้กันลื่นในโรงงาน ใช้เป็นที่จอดรถในบริเวณที่พื้นเปียก เพื่อให้ล้อรถเกาะพื้นได้ดีขึ้น หรือทำเป็นฝาท่อ และประยุกต์ใช้กับงานอื่นๆ ชื่อเรียก เหล็กแผ่นลาย สามารถเรียกได้อีกหลายชื่อ เช่น เหล็กแผ่นลาย Checkered Plate, เหล็กตีนไก่ , เหล็กตีนเป็ด การผลิตเหล็กแผ่นลายมีวิธีการผลิตหลายวิธี แต่วิธีการผลิตที่ได้รับความนิยมสูงสุดคือ การผ่าเหล็กแผ่นด้วยกระบวนการรีดร้อน โดยจะใช้เหล็กแผ่นที่มีความหนาไม่เกิน 20 mm. และมีความกว้างไม่เกิน 1.5 m. 

เหล็กแผ่นลายคือเหล็กแผ่นที่มีลวดลายนูนขึ้นมาจากพื้นผิว เพื่อป้องกันการลื่นและน้ำขัง มีคุณสมบัติที่แข็งแรง ทนทาน และทนต่อแรงเสียดทาน มีการใช้งานในหลายๆ อุตสาหกรรม เช่น โรงงาน ที่จอดรถ ฝาท่อ หรือประยุกต์ใช้ในงานอื่นๆ

เหล็กแผ่นลายมีหลายขนาดและความหนา โดยทั่วไปมีตั้งแต่ 2 – 9 มิลลิเมตร เหล็กแผ่นลายที่ได้มาตรฐานจะต้องเป็นเหล็กแผ่นลายที่ได้มาจากงานหล่อ หรืองานรีดร้อน เกรดที่เป็นที่นิยมคือ SS400 ซึ่งผลิตจากเหล็กกล้า เนื้อแกร่ง 

ตามได้มาตรฐานจาก JIS G3101-1995/DIN/ASTM


ขนาดเหล็กแผ่นลาย

ขนาดของเหล็กแผ่นลายจะแตกต่างกันไปตามความหนาและขนาดของแผ่นเหล็ก โดยมักจะมีขนาดความหนาตั้งแต่ 2.30 มม. ถึง 4.5 มม. โดยทั่วไปแล้วขนาดของแผ่นเหล็กแผ่นลายจะมีขนาดเป็น 4 x 8 ฟุต หรือ 5 x 10 ฟุต


เหล็กแผ่นลายใช้ทำอะไรได้บ้าง

เหล็กแผ่นลายสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลาย เหมาะสำหรับใช้ตกแต่งทั้งภายในและภายนอก สามารถนำมาใช้ตกแต่งเป็นพื้นและผนังโปร่ง ทำฉากกั้นห้อง ราวกันตก หน้ากากอาคาร รวมทั้งทำของตกแต่ง เช่น โคมไฟ ได้เช่นเดียวกัน การฉลุลายด้วยเลเซอร์ยังได้รับความนิยมในการผลิตในอุตสาหกรรมอื่นๆ อีกจำนวนมาก เช่น ทำเครื่องประดับ สิ่งทอต่างๆ


เหล็กแผ่นลายในงานอุตสาหกรรม

เหล็กแผ่นลายคือเหล็กแผ่นที่มีการทำลายขึ้น โดยมีลวดลายคล้ายกับเมล็ดข้าว และมีพื้นผิวนูน โดยใช้เหล็กแผ่นลายในงานอุตสาหกรรม เช่น ใช้กันลื่นในโรงงาน ใช้เป็นที่จอดรถในบริเวณที่พื้นเปียก เพื่อให้ล้อรถเกาะพื้นได้ดีขึ้น หรือทำเป็นฝาท่อ และประยุกต์ใช้กับงานอื่นๆ


เหล็กแผ่นลายในงานก่อสร้าง

เหล็กแผ่นลายในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างและอุตสาหกรรม โดยเฉพาะในการทำพื้นบันไดเพื่อกันลื่นล้มตามออฟฟิส สำนักงาน หรือพื้นบันไดรถบรรทุก หรือพื้นทางเดินเท้าตามไซต์งานก่อสร้าง งานที่ต้องการความคงทนถาวร


เหล็กแผ่นลายใช้ในงานโครงสร้าง

เหล็กแผ่นลายเป็นวัสดุที่นิยมใช้ในงานโครงสร้างทั่วไป เช่น พื้นรถยนต์ บันได พื้นบันได พื้นโรงงานที่กันลื่น ตามสำนักงาน ออฟฟิศ เหมาะกับงานที่ต้องการความคงทนผ่านการเหยียบย่ำได้ดี ทนต่อแรงเสียดทาน ลายนูนคล้ายเม็ดข้าว ป้องกันการลื่น และน้ำขัง 

Visitors: 176,612