ตาข่ายทอใช้ทำอะไรได้บ้าง

ตาข่ายทอ

ตาข่ายทอคืออุปกรณ์สำหรับการกั้นเขตแดนที่มีทั้งผลิตจากพลาสติกหรือเหล็กชุบสังกะสีหลายเส้นเชื่อมต่อถึงกันเป็นแผ่นเดียวกัน ตาข่ายทอมีคุณสมบัติเด่นในเรื่องของการระบายอากาศได้เป็นอย่างดี และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการใช้ตาข่ายทอสำหรับการล้อมพื้นที่ต่างๆ ทั้งการล้อมเพื่อกั้นอาณาเขต และการล้อมเพื่อทำเป็นรั้วกันสัตว์ หรือจะใช้ทำเป็นโครงสำหรับแขวนกระถางต้นไม้ก็ได้

ตาข่ายทอมีหลายประเภท และมีขนาดและรูปแบบต่างๆ เช่น ตาข่ายทอปม ตาข่ายทอเหลี่ยม ตาข่ายทอสี่เหลี่ยม ซึ่งแต่ละชนิดจะมีความแข็งแรงและยืดหยุ่นไม่เหมือนกัน ดังนั้นควรเลือกใช้ตาข่ายทอที่เหมาะสมกับการใช้งานและสภาพแวดล้อม


ประเภทตาข่ายทอ

ตาข่ายทอมีประเภทหลักๆ 2 แบบคือ ตาข่ายทอประเภทธรรมดาและตาข่ายทอประเภทดัตช์ โดยตาข่ายทอประเภทธรรมดาจะเป็นตาข่ายที่ถูกทอด้วยวิธีการทอแบบธรรมดา ส่วนตาข่ายทอประเภทดัตช์จะเป็นตาข่ายที่ถูกทอด้วยวิธีการทอแบบดัตช์ โดยในการทอแบบดัตช์จะมีเส้นใยในแนวเดียวกันถูกจัดเป็นคู่ๆ แล้วถูกทอเข้าไปในแนวตั้งและแนวนอน โดยจะมีความหนาแน่นสูงกว่าตาข่ายทอประเภทธรรมดา


ขนาดตาข่ายทอ

ขนาดของตาข่ายทอขึ้นอยู่กับการใช้งานและวัตถุประสงค์ โดยบริษัทผู้ผลิตสามารถผลิตตาข่ายทอได้ในขนาดต่างๆ ตั้งแต่ 2.00 – 4.00 mm ขึ้นไป


ตาข่ายทอใช้งานก่อสร้าง

ตาข่ายทอใช้งานก่อสร้างได้หลายประเภท แต่ละประเภทจะมีลักษณะและการใช้งานที่แตกต่างกันไป ตาข่ายทอสำหรับใช้งานก่อสร้างมีหลายชนิด เช่น ตาข่ายกันตก, ตาข่ายกันแมลง, ตาข่ายกันฝุ่น และอื่นๆ โดยตาข่ายทอสำหรับใช้งานก่อสร้างจะมีความแข็งแรงและทนทาน เหมาะสำหรับใช้งานในสถานที่ก่อสร้าง เช่น การกันตกของวัตถุหรือคนในช่วงการก่อสร้าง การกันฝุ่น การกันแมลง และอื่นๆ


ตาข่ายทอใช้งานอุตสาหกรรม

ตาข่ายทอใช้งานอุตสาหกรรม ควรเลือกใช้ตาข่ายชนิดที่มีความแข็งแรงและยืดหยุดในการใช้งานและการติดตั้ง เพราะในเขตพื้นที่อุตสาหกรรมมีทั้งความร้อนที่สูง รวมถึงฝุ่นควันและละอองสารเคมีต่างๆ ดังนั้นควจเลือกชนิดที่เหมาะแก่สภาพพื้นที่และสภาวะทางอากาศ 

Visitors: 176,600