สแตนเลสแผ่น

KWD จำหน่ายสแตนเลสแผ่น สแตนเลสม้วนคอยล์ แผ่นสแตนเลสสั่งตัด 

ม้วนสแตนเลสสั่งตัดตามขนาด สแตนเลสsus304 สแตนเลสsus430 และสแตนเลสเกรดพิเศษต่างๆ 

สแตนเลสเกรดคุณภาพ ได้มาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรม 

 

 

 

สแตนเลสแผ่น sus304 หนา 0.3 mm.

 • สแตนเลสแผ่นsus304 หนา 0.3mm. กว้าง 500mm.
  0.00 ฿
 • สแตนเลสแผ่นsus304 หนา 0.3mm. กว้าง 800mm.
  0.00 ฿
 • สแตนเลสแผ่นsus304 หนา 0.3mm. กว้าง 1000mm.
  0.00 ฿
 • สแตนเลสแผ่นsus304 หนา 0.3mm. กว้าง 1200mm.
  0.00 ฿

สแตนเลสแผ่น sus304 หนา 0.4 mm.

 • สแตนเลสแผ่นsus304 หนา 0.4mm. กว้าง 500mm.
  0.00 ฿
 • สแตนเลสแผ่นsus304 หนา 0.4mm. กว้าง 800mm.
  0.00 ฿
 • สแตนเลสแผ่นsus304 หนา 0.4mm. กว้าง 1000mm.
  0.00 ฿
 • สแตนเลสแผ่นsus304 หนา 0.4mm. กว้าง 1200mm.
  0.00 ฿

สแตนเลสแผ่น sus304 หนา 0.5 mm.

 • สแตนเลสแผ่นsus304 หนา 0.5mm. กว้าง 500mm.
  0.00 ฿
 • สแตนเลสแผ่นsus304 หนา 0.5mm. กว้าง 800mm.
  0.00 ฿
 • สแตนเลสแผ่นsus304 หนา 0.5mm. กว้าง 1000mm.
  0.00 ฿
 • สแตนเลสแผ่นsus304 หนา 0.5mm. กว้าง 1200mm.
  0.00 ฿

สแตนเลสแผ่น sus304 หนา 0.6 mm.

 • สแตนเลสแผ่นsus304 หนา 0.6mm. กว้าง 500mm.
  0.00 ฿
 • สแตนเลสแผ่นsus304 หนา 0.6mm. กว้าง 800mm.
  0.00 ฿
 • สแตนเลสแผ่นsus304 หนา 0.6mm. กว้าง 1000mm.
  0.00 ฿
 • สแตนเลสแผ่นsus304 หนา 0.6mm. กว้าง 1200mm.
  0.00 ฿

สแตนเลสแผ่น sus304 หนา 0.7 mm.

 • สแตนเลสแผ่นsus304 หนา 0.7mm. กว้าง 500mm.
  0.00 ฿
 • สแตนเลสแผ่นsus304 หนา 0.7mm. กว้าง 800mm.
  0.00 ฿
 • สแตนเลสแผ่นsus304 หนา 0.7mm. กว้าง 1000mm.
  0.00 ฿
 • สแตนเลสแผ่นsus304 หนา 0.7mm. กว้าง 1200mm.
  0.00 ฿

สแตนเลสแผ่น sus304 หนา 0.8 mm.

 • สแตนเลสแผ่นsus304 หนา 0.8mm. กว้าง 500mm.
  0.00 ฿
 • สแตนเลสแผ่นsus304 หนา 0.8mm. กว้าง 800mm.
  0.00 ฿
 • สแตนเลสแผ่นsus304 หนา 0.8mm. กว้าง 1000mm.
  0.00 ฿
 • สแตนเลสแผ่นsus304 หนา 0.8mm. กว้าง 1200mm.
  0.00 ฿

สแตนเลสแผ่น sus304 หนา 1.0 mm.

 • สแตนเลสแผ่นsus304 หนา 1.0mm. กว้าง 500mm.
  0.00 ฿
 • สแตนเลสแผ่นsus304 หนา 1.0mm. กว้าง 800mm.
  0.00 ฿
 • สแตนเลสแผ่นsus304 หนา 1.0mm. กว้าง 1000mm.
  0.00 ฿
 • สแตนเลสแผ่นsus304 หนา 1.0mm. กว้าง 1200mm.
  0.00 ฿

สแตนเลสแผ่น sus304 หนา 1.2 mm.

 • สแตนเลสแผ่นsus304 หนา 1.2mm. กว้าง 500mm.
  0.00 ฿
 • สแตนเลสแผ่นsus304 หนา 1.2mm. กว้าง 800mm.
  0.00 ฿
 • สแตนเลสแผ่นsus304 หนา 1.2mm. กว้าง 1000mm.
  0.00 ฿
 • สแตนเลสแผ่นsus304 หนา 1.2mm. กว้าง 1200mm.
  0.00 ฿

สแตนเลสแผ่น sus430 หนา 0.3 mm.

 • สแตนเลสแผ่นsus430 หนา 0.3mm. กว้าง 500mm.
  0.00 ฿
 • สแตนเลสแผ่นsus430 หนา 0.3mm. กว้าง 800mm.
  0.00 ฿
 • สแตนเลสแผ่นsus430 หนา 0.3mm. กว้าง 1000mm.
  0.00 ฿
 • สแตนเลสแผ่นsus430 หนา 0.3mm. กว้าง 1200mm.
  0.00 ฿

สแตนเลสแผ่น sus430 หนา 0.4 mm.

 • สแตนเลสแผ่นsus430 หนา 0.4mm. กว้าง 500mm.
  0.00 ฿
 • สแตนเลสแผ่นsus430 หนา 0.4mm. กว้าง 800mm.
  0.00 ฿
 • สแตนเลสแผ่นsus430 หนา 0.4mm. กว้าง 1000mm.
  0.00 ฿
 • สแตนเลสแผ่นsus430 หนา 0.4mm. กว้าง 1200mm.
  0.00 ฿

สแตนเลสแผ่น sus430 หนา 0.5 mm.

 • สแตนเลสแผ่นsus430 หนา 0.5mm. กว้าง 500mm.
  0.00 ฿
 • สแตนเลสแผ่นsus430 หนา 0.5mm. กว้าง 800mm.
  0.00 ฿
 • สแตนเลสแผ่นsus430 หนา 0.5mm. กว้าง 1000mm.
  0.00 ฿
 • สแตนเลสแผ่นsus430 หนา 0.5mm. กว้าง 1200mm.
  0.00 ฿

สแตนเลสแผ่น sus430 หนา 0.6 mm.

 • สแตนเลสแผ่นsus430 หนา 0.6mm. กว้าง 500mm.
  0.00 ฿
 • สแตนเลสแผ่นsus430 หนา 0.6mm. กว้าง 800mm.
  0.00 ฿
 • สแตนเลสแผ่นsus430 หนา 0.6mm. กว้าง 1000mm.
  0.00 ฿
 • สแตนเลสแผ่นsus430 หนา 0.6mm. กว้าง 1200mm.
  0.00 ฿

สแตนเลสแผ่น sus430 หนา 0.7 mm.

 • สแตนเลสแผ่นsus430 หนา 0.7mm. กว้าง 500mm.
  0.00 ฿
 • สแตนเลสแผ่นsus430 หนา 0.7mm. กว้าง 800mm.
  0.00 ฿
 • สแตนเลสแผ่นsus430 หนา 0.7mm. กว้าง 1000mm.
  0.00 ฿
 • สแตนเลสแผ่นsus430 หนา 0.7mm. กว้าง 1200mm.
  0.00 ฿

สแตนเลสแผ่น sus430 หนา 0.8 mm.

 • สแตนเลสแผ่นsus430 หนา 0.8mm. กว้าง 500mm.
  0.00 ฿
 • สแตนเลสแผ่นsus430 หนา 0.8mm. กว้าง 800mm.
  0.00 ฿
 • สแตนเลสแผ่นsus430 หนา 0.8mm. กว้าง 1000mm.
  0.00 ฿
 • สแตนเลสแผ่นsus430 หนา 0.8mm. กว้าง 1200mm.
  0.00 ฿

สแตนเลสแผ่น sus430 หนา 1.0 mm.

 • สแตนเลสแผ่นsus430 หนา 1.0mm. กว้าง 500mm.
  0.00 ฿
 • สแตนเลสแผ่นsus430 หนา 1.0mm. กว้าง 800mm.
  0.00 ฿
 • สแตนเลสแผ่นsus430 หนา 1.0mm. กว้าง 1000mm.
  0.00 ฿
 • สแตนเลสแผ่นsus430 หนา 1.0mm. กว้าง 1200mm.
  0.00 ฿

สแตนเลสแผ่น sus430 หนา 1.2 mm.

 • สแตนเลสแผ่นsus430 หนา 1.2mm. กว้าง 500mm.
  0.00 ฿
 • สแตนเลสแผ่นsus430 หนา 1.2mm. กว้าง 800mm.
  0.00 ฿
 • สแตนเลสแผ่นsus430 หนา 1.2mm. กว้าง 1000mm.
  0.00 ฿
 • สแตนเลสแผ่นsus430 หนา 1.2mm. กว้าง 1200mm.
  0.00 ฿


สแตนเลสแผ่น

สแตนเลสSUS 304

สแตนเลสหนา 0.3 mm.

Model สแตนเลสแผ่น SUS 304-01กว้าง (mm.)ยาว (mm.)หนา (mm.)
สแตนเลสแผ่น SUS 304-0114004000.3
สแตนเลสแผ่น SUS 304-0125005000.3
สแตนเลสแผ่น SUS 304-0136006000.3
สแตนเลสแผ่น SUS 304-0148008000.3
สแตนเลสแผ่น SUS 304-015100010000.3
สแตนเลสแผ่น SUS 304-016120012000.3

 

 


 

สแตนเลสแผ่น

สแตนเลสSUS 304

Stainless sheet SUS 304 type 2B,BA,HL,No.4,Anti Finger Print

สแตนเลสหนา 0.4 mm.

Model สแตนเลสแผ่น SUS 304-02กว้าง (mm.)ยาว (mm.)หนา (mm.)
สแตนเลสแผ่น SUS 304-0214004000.4
สแตนเลสแผ่น SUS 304-0225005000.4
สแตนเลสแผ่น SUS 304-0236006000.4
สแตนเลสแผ่น SUS 304-0248008000.4
สแตนเลสแผ่น SUS 304-025100010000.4
สแตนเลสแผ่น SUS 304-026120012000.4

 

 


 


สแตนเลสแผ่น

สแตนเลสSUS 304

สแตนเลสหนา 0.5 mm.

Model สแตนเลสแผ่น SUS 304-03กว้าง (mm.)ยาว (mm.)หนา (mm.)
สแตนเลสแผ่น SUS 304-0314004000.5
สแตนเลสแผ่น SUS 304-0325005000.5
สแตนเลสแผ่น SUS 304-0336006000.5
สแตนเลสแผ่น SUS 304-0348008000.5
สแตนเลสแผ่น SUS 304-035100010000.5
สแตนเลสแผ่น SUS 304-036120012000.5

 

 


 


สแตนเลสแผ่น

SUS 304

สแตนเลสหนา 0.6 mm.

Model สแตนเลสแผ่น SUS 304-04กว้าง (mm.)ยาว (mm.)หนา (mm.)
สแตนเลสแผ่น SUS 304-0414004000.6
สแตนเลสแผ่น SUS 304-0425005000.6
สแตนเลสแผ่น SUS 304-0436006000.6
สแตนเลสแผ่น SUS 304-0448008000.6
สแตนเลสแผ่น SUS 304-045100010000.6
สแตนเลสแผ่น SUS 304-046120012000.6

 

 


 


สแตนเลสแผ่น

สแตนเลสSUS 304

สแตนเลสหนา 0.7 mm.

Model สแตนเลสแผ่น SUS 304-05กว้าง (mm.)ยาว (mm.)หนา (mm.)
สแตนเลสแผ่น SUS 304-0514004000.7
สแตนเลสแผ่น SUS 304-0525005000.7
สแตนเลสแผ่น SUS 304-0536006000.7
สแตนเลสแผ่น SUS 304-0548008000.7
สแตนเลสแผ่น SUS 304-055100010000.7
สแตนเลสแผ่น SUS 304-056120012000.7

 

 


 


สแตนเลสแผ่น

สเตนเลสSUS 304

สแตนเลสหนา 0.8 mm.

Model สแตนเลสแผ่น SUS 304-06กว้าง (mm.)ยาว (mm.)หนา (mm.)
สแตนเลสแผ่น SUS 304-0614004000.8
สแตนเลสแผ่น SUS 304-0625005000.8
สแตนเลสแผ่น SUS 304-0636006000.8
สแตนเลสแผ่น SUS 304-0648008000.8
สแตนเลสแผ่น SUS 304-065100010000.8
สแตนเลสแผ่น SUS 304-066120012000.8

 

 

 

 


 


สแตนเลสแผ่น

สเตนเลสSUS 304

สแตนเลสหนา 1.0 mm.

Model สแตนเลสแผ่น SUS 304-07กว้าง (mm.)ยาว (m.)หนา (mm.)
สแตนเลสแผ่น SUS 304-0714001001.0
สแตนเลสแผ่น SUS 304-0725001001.0
สแตนเลสแผ่น SUS 304-0736001001.0
สแตนเลสแผ่น SUS 304-0748001001.0
สแตนเลสแผ่น SUS 304-07510001001.0
สแตนเลสแผ่น SUS 304-07612001001.0

 

 


 


สแตนเลสแผ่น

สแตนเลสSUS 304

สแตนเลสหนา 1.2 mm.

Model สแตนเลสแผ่น SUS 304-08กว้าง (mm.)ยาว (mm.)หนา (mm.)
สแตนเลสแผ่น SUS 304-0814004001.2
สแตนเลสแผ่น SUS 304-0825005001.2
สแตนเลสแผ่น SUS 304-0836006001.2
สแตนเลสแผ่น SUS 304-0848008001.2
สแตนเลสแผ่น SUS 304-085100010001.2
สแตนเลสแผ่น SUS 304-086120012001.2

 

 


 

 

สแตนเลสแผ่น

แผ่นสแตนเลสSUS 430

Stainless sheet SUS 430 type 2B,BA,HL,No.4

สแตนเลสหนา 0.3 mm.

Model สแตนเลสแผ่น SUS 3430-09กว้าง (mm.)ยาว (mm.)หนา (mm.)
สแตนเลสแผ่น SUS 430-0914004000.3
สแตนเลสแผ่น SUS 430-0925005000.3
สแตนเลสแผ่น SUS 430-0936006000.3
สแตนเลสแผ่น SUS 430-0948008000.3
สแตนเลสแผ่น SUS 430-095100010000.3
สแตนเลสแผ่น SUS 430-096120012000.3

 

 


 


สแตนเลสแผ่น

แผ่นสแตนเลสSUS 430

สแตนเลสหนา 0.4 mm.

Model สแตนเลสแผ่น SUS 430-10กว้าง (mm.)ยาว (mm.)หนา (mm.)
สแตนเลสแผ่น SUS 430-1014004000.4
สแตนเลสแผ่น SUS 430-1025005000.4
สแตนเลสแผ่น SUS 430-1036006000.4
สแตนเลสแผ่น SUS 430-1048008000.4
สแตนเลสแผ่น SUS 430-105100010000.4
สแตนเลสแผ่น SUS 430-106120012000.4

 

 


 

สแตนเลสแผ่น

แผ่นสแตนเลสSUS 430

Stainless sheet SUS 304 type 2B,BA,HL,No.4

สแตนเลสหนา 0.5 mm.

Model สแตนเลสแผ่น SUS 430-11กว้าง (mm.)ยาว (mm.)หนา (mm.)
สแตนเลสแผ่น SUS 430-1114004000.5
สแตนเลสแผ่น SUS 430-1125005000.5
สแตนเลสแผ่น SUS 430-1136006000.5
สแตนเลสแผ่น SUS 430-1148008000.5
สแตนเลสแผ่น SUS 430-115100010000.5
สแตนเลสแผ่น SUS 430-116120012000.5

 

 


 


สแตนเลสแผ่น

แผ่นสแตนเลสSUS 430

สแตนเลสหนา 0.6 mm.

Model สแตนเลสแผ่น SUS 430-12กว้าง (mm.)ยาว (mm.)หนา (mm.)
สแตนเลสแผ่น SUS 430-1214004000.6
สแตนเลสแผ่น SUS 430-1225005000.6
สแตนเลสแผ่น SUS 430-1236006000.6
สแตนเลสแผ่น SUS 430-1248008000.6
สแตนเลสแผ่น SUS 430-125100010000.6
สแตนเลสแผ่น SUS 430-126120012000.6

 

 


 

สแตนเลสแผ่น

แผ่นสแตนเลสSUS 430

Stainless sheet SUS 304 type 2B,BA,HL,No.4

สแตนเลสหนา 0.7 mm.

Model สแตนเลสแผ่น SUS 430-13กว้าง (mm.)ยาว (mm.)หนา (mm.)
สแตนเลสแผ่น SUS 430-1314004000.7
สแตนเลสแผ่น SUS 430-1325005000.7
สแตนเลสแผ่น SUS 430-1336006000.7
สแตนเลสแผ่น SUS 430-1348008000.7
สแตนเลสแผ่น SUS 430-135100010000.7
สแตนเลสแผ่น SUS 430-136120012000.7

 

 


 


สแตนเลสแผ่น

แผ่นสแตนเลสSUS 430

สแตนเลสหนา 0.8 mm.

Model สแตนเลสแผ่น SUS 430-14กว้าง (mm.)ยาว (mm.)หนา (mm.)
สแตนเลสแผ่น SUS 430-1414004000.8
สแตนเลสแผ่น SUS 430-1425005000.8
สแตนเลสแผ่น SUS 430-1436006000.8
สแตนเลสแผ่น SUS 430-1448008000.8
สแตนเลสแผ่น SUS 430-145100010000.8
สแตนเลสแผ่น SUS 430-146120012000.8

 

 


 

สแตนเลสแผ่น

แผ่นสแตนเลสSUS 430

Stainless sheet SUS 304 type 2B,BA,HL,No.4

สเตนเลสหนา 1.0 mm.

Model สแตนเลสแผ่น SUS 430-15กว้าง (mm.)ยาว (mm.)หนา (mm.)
สแตนเลสแผ่น SUS 430-1514004001.0
สแตนเลสแผ่น SUS 430-1525005001.0
สแตนเลสแผ่น SUS 430-1536006001.0
สแตนเลสแผ่น SUS 430-1548008001.0
สแตนเลสแผ่น SUS 430-155100010001.0
สแตนเลสแผ่น SUS 430-156120012001.0

 

 


 

สแตนเลสแผ่น

แผ่นสเตนเลสSUS 430

Stainless sheet SUS 304 type 2B,BA,HL,No.4

สเตนเลสหนา 1.2 mm.

Model สแตนเลสแผ่น SUS 430-16กว้าง (mm.)ยาว (mm.)หนา (mm.)
สแตนเลสแผ่น SUS 430-1614004001.2
สแตนเลสแผ่น SUS 430-1625005001.2
สแตนเลสแผ่น SUS 430-1636006001.2
สแตนเลสแผ่น SUS 430-1648008001.2
สแตนเลสแผ่น SUS 430-165100010001.2
สแตนเลสแผ่น SUS 430-166120012001.2

 

 


 

Visitors: 165,964